"Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim".

1006
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Agnieszka Gola
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
560 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1535 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Aleje starych lip wytyczające drogę do parku oraz otaczające trasy spacerowe są charakterystycznym elementem Parku Młocińskiego, nadającym mu niepowtarzalny urok miejsca z historią. Projekt ma na celu ocalenie lip tworzących aleje - drzewa wymagają inwentaryzacji, oceny ich stanu oraz przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także poprawy warunków otoczenia.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
30.12.2021 14:24

W ramach projektu wyremontowano nawierzchnię leśnego parkingu przy Lesie Młocińskim. Wyrównano wszystkie zadołowania i nierówności na terenie parkingu. Oprócz 70 miejsc parkingowych, znalazła się przestrzeń na stojaki rowerowe. Prace objęły również ocenę stanu ponad stuletnich lip, badanie gleby pod kątem obecności mikroelementów i oczywiście zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od kondycji poszczególnych drzew. Powiększono misy wokół drzew tego wymagających, a przy pniach pojawiły się drewniane zapory uniemożliwiające parkowanie zbyt blisko drzew. W miejscach, gdzie mieszkańcy korzystają z zejść na plac zabaw wykonano drewniane podwieszane chodniki. Przy drzewach szczególnie osłabionych zrobiono studzienki napowietrzające. Same miejsca parkingowe zostały wyposażone w bardziej korzystną dla systemu korzeniowego drzew geokratę, a prace wykonywane były z wykorzystaniem technologii air-spade.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie - Warszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Młociński i ul. Papirusów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy alei lip prowadzących do parku i zlokalizowanych na jego terenie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Aleje starych lip wytyczające drogę do parku oraz otaczające trasy spacerowe są charakterystycznym elementem Parku Młocińskiego, nadającym mu niepowtarzalny urok miejsca z historią. Projekt ma na celu ocalenie lip tworzących aleje - drzewa wymagają inwentaryzacji, oceny ich stanu oraz przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także poprawy warunków otoczenia.
Opis projektu
Projekt przewiduje przeprowadzenie inwentaryzacji stanu drzew oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w alejach lipowych w ul. Papirusów oraz na części pętli spacerowej znajdującej się od strony Wisły.
Inwentaryzacja powinna objąć ocenę stanu korzeni, pni i koron wszystkich drzew w alejach.
Prace pielęgnacyjne - zabiegi dendrologiczne w koronach drzew, inne niezbędne zabiegi poprawiające stan drzew, ustawienie podpór, poprawa struktury gleby wokół korzeni.
Projekt przewiduje także dosadzenia brakujących drzew w alejach. Dosadzane powinny być drzewa jak największe, które w opinii specjalistów będą w stanie przyjąć się w omawianym miejscu.
W ramach projektu powinny zostać przeprowadzone prace wokół korzeni drzew mające na celu ochronę ich przed dalszym narażaniem na uszkodzenia i obumieraniem. W tym celu należy dokonać niezbędnych przebudów parkingów przy polanie i w innych miejscach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Drzewa tworzące aleje od pewnego czasu są narażone na zwiększone ryzyko uszkodzeń ze względu na rosnącą się popularność Parku Młocińskiego. W szczególnie złym stanie są egzemplarze przy ul. Papirusów oraz na parkingu, które są szczególnie mocno dotknięte negatywnym wpływem ruchu kołowego.
Aleje lip zostały wytyczone zdecydowanie wcześniej niż powstał sam park. Obecnie cześć drzew obumiera i tylko podjęcie szybkich działań zaradczych daje szansę ocalenie ich na kolejne lata.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ocena stanu drzew 250 000 zł, wykonanie opracowania ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, w tym technologii modernizacji parkingu
Niezbędne prace dendrologiczne - 140 000 zł
Prace przy modyfikacji parkingu w rejonie systemów korzeniowych drzew: dokumentacja projektowa remontu, nadzór, wykonawstwo - 200 000 zł
Oznakowanie projektu: stelaż z tablicą informacyjną, podstrona na stronie internetowej Lasów Miejskich - Warszawa z wynikami ekspertyz i oceną stanu drzew - 10 000 zł
Łącznie 600 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
560 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 16:25
Autor projektu
29.01.2020 08:39
Koordynator w Dzielnicy Bielany
21.06.2020 17:34
Koordynator w Lasach Miejskich
17.08.2020 15:26
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wspaniały projekt!! Mam nadzieję że otrzyma dotacje!! :)
    Mieszkaniec23822  13.09.2020 14:30
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany