Kurs pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół podstawowych na Ursynowie

879
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu KRYSTIAN MALESA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
126 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej z klas ósmych szkół podstawowych, realizowany nieodpłatnie w salach placówek oświatowych w Dzielnicy. Uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia - uczniowie będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Małcużyńskiego 4, (sale SP 336), ul. Lokajskiego 3 (sale SP 340), ul. Puszczyka 6 (sale SP Nr 81), ul. Wilczy Dół 4 (SP Nr 16), ul. ZWM 10 (SP Nr 319), ul. Taneczna 54/58 (SP Nr 100) i inne, zainteresowane placówki oświatowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placówki oświatowe – wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Ursynów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej z klas ósmych szkół podstawowych, realizowany nieodpłatnie w salach placówek oświatowych w Dzielnicy. Uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia - uczniowie będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej.
Opis projektu
Projekt jest skierowany do młodzieży z klas ósmych wszystkich zainteresowanych, publicznych placówek oświatowych z terenu Ursynowa. Kurs ma na celu uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji, czy jak uruchomić defibrylator AED w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej. Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni z kwalifikacjami, jednorazowo dla każdej klasy w bloku obejmującym 3 godziny lekcyjne w ramach zajęć z Edukacji Dla Bezpieczeństwa i/lub godziny wychowawczej, pod okiem nauczyciela.
Kurs ma na celu m.in.:
- ukształtowanie postawy empatycznej i wrażliwości na drugiego człowieka poprzez edukację młodych ratowników,
- naukę reagowania w różnych sytuacje zagrożenia,
- nabycie nawyku wzywania pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia osoby poszkodowanej,
- naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach,
- naukę udzielania pierwszej pomocy w sytuacji: poparzeń, skaleczeń, złamań, utraty przytomności, porażenia prądem,
- uświadomienie młodym osobom konieczności zadbania o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy innym,
- naukę kompletowania apteczki.
Każdy uczeń, który ukończy wyżej opisany kurs otrzyma odpowiedni dyplom Młodego Ratownika Medycznego.
Szczegółowe dookreślenie terminów i miejsc przeprowadzenia zajęć w ramach kursu dla każdej z klas uzgodni Wykonawca bezpośrednio z dyrekcją każdej placówki.
Wykonawca zapewni wszelkie materiały, fantomy, osprzęt i urządzenia, środki dezynfekujące i opatrunkowe itd. do zajęć, materiały promocyjne opatrzone wymaganymi znakami i logotypami (w tym plakaty w ilości min. 80 szt. – szkoły, biblioteki, ratusz Dzielnicy Ursynów i inne instytucje w dzielnicy, gotowe informacje dla szkół do Dziennika Elektronicznego kierowane do młodzieży i ich rodziców, plansze reklamowe do mediów społecznościowych i na strony www), zapisy do projektu i uzgodnienia ze szkołami z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, biuro, księgowość i ewaluację projektu, osoby prowadzące kursy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, dyplomy dla wszystkich uczestników - uczniów oraz wszelkie inne usługi i materiały potrzebne do wykonania projektu jako profesjonalnej, całościowej usługi.
Projektowanie uniwersalne
Nie
Projektowanie uniwersalne - Uzasadnienie
Z projektu skorzystają wszyscy uczniowie szkół publicznych z klas ósmych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest, aby młode osoby w nim uczestniczące wiedziały jak i chciały udzielić pomocy drugiej osobie, zanim ta fachowa pomoc nadejdzie. Kształtowanie empatii i poprawnych zachowań u młodych osób w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka, gwarantuje większe bezpieczeństwo całego społeczeństwa, co przekłada się realnie na większy odsetek uratowanych istnień ludzkich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Usługa przeprowadzenia profesjonalnych, certyfikowanych kursów Młodego Ratownika Medycznego w klasach ósmych szkół podstawowych na Ursynowie:
60 klas x 3 godz. x 700 zł brutto = 126 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
126 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

18.05.2020 13:27
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
18.05.2020 13:37
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
18.05.2020 13:43
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
06.08.2020 15:24
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany