Zieleń zamiast betonu

984
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Sylwia Jedyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
295 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 3165 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych i nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta – Puławska.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
31.08.2021 11:00

Styczeń – luty: doszczegółowienie lokalizacji z autorką. Marzec- opracowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektów organizacji ruchu, zgłoszenia robót budowlanych. Wysłano zaproszenia do składania ofert do potencjalnych wykonawców dokumnentacji . Kwiecień- wyłoniono wykonawcę dokumnetacji projektowo-kosztorysowej, umowa jest w trakcie zawierania. Maj - zawarto umowę na opracowanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej. Dokumnetacja jest w trakcie opracowywania, wykonywane są materiały do/lub trwają uzgadnienia z Wydziałem Infrastruktury, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Termin wykonania dokumentacji: 15 lipca.Lipiec - opracowywana jest dokumentacja przetargowa nasadzeń w ramach projektu. Lipiec - odebrano dokumenetację projektowo-kosztorysową. Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla nasadzeń w ramach projektu. Pozyskano decyzję Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków dla prowadzenia prac. Złożono wniosek - zgłoszenie robót budowlanych.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kwartał ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta - Puławska. Ulice Dąbrowskiego, Bałuckiego, Wiśniowa, Kazimierzowska, Różana, Grażyny, Olesińska, Sandomierska, Falęcka, Lewicka, Kwiatowa, Króżańska, Madalińskiego, Ligocka, Melsztyńska, Św. Szczepana,
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych i nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta – Puławska.
Opis projektu
Projekt zakłada rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Dąbrowskiego - Niepodległości - Narbutta – Puławska i zagospodarowanie tych miejsc zielenią, między innymi:
- na ul. Różanej w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych;
- na ul. Melsztyńskiej w rejonie ul. św. Szczepana.
Ponadto projekt zakłada nowe nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych we wskazanym kwartale ulic.
Realizacja projektu nie wiąże się z likwidacją legalnych miejsc postojowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Starym Mokotowie znajduje się dużo zabetonowanch miejsc, z których nikt nie korzysta a które mogłby zostać zamienione na zieleń. Dzięki temu obniżyłaby się temperatura latem i zminiejszyłoby się zjawisko tzw. miejskich wysp ciepła, deszcz zamiast odpłynąć kanalizacją do Wisły wsiąkałby w ziemię, zwiększyłaby się bioróżnorodność, spadłoby zanieczyszczenie powietrza a także wzrosłyby walory estetyczne okolicy.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokumentacja projektowa : 30.000 zł
Rozbiórka nawierzchni i ustawienie obrzeży: 80.000 zł
Nasadzenia roślinności: 185.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
295 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 14:03
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
23.06.2020 14:07
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany