Klonikowa akademia – Zajęcia rozwijające Kreatywność Uczniów w SP 216

932
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt będzie polegać na prowadzeniu cyklicznych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników. Projekt ma na celu rozwijanie kreatywności dzieci.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wolna 36/38
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 216 Klonowego Liścia
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt będzie polegać na prowadzeniu cyklicznych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników. Projekt ma na celu rozwijanie kreatywności dzieci.
Opis projektu
Klonikowa Akademia przeznaczona jest dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 3-6 lat, 7 -10 lat. Planowane są zajęcia w obszarach: legorobotyka, zabawy sensoryczne, logorytmika, malarstwo, szycie, rysunek długopisem 3D i ceramika. Zajęcia będą odbywały się w soboty oraz w tygodniu w godzinach popołudniowych - cyklicznie co najmniej jeden raz w tygodniu. Realizacja projektu pozwoli na kreatywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego dzieci.
Raz w miesiącu planowane są także rodzinne warsztaty astronomiczne.
W piątkowe popołudnia w ramach budowania więzi rodzinnych zaprosimy dzieci z rodzicami na wspólne spędzanie czasu ze sztuką teatralną.

Planowany czas trwania projektu 11.01.2021 r. - 18.12.2021 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego i przerw świątecznych

Zajęcia takie jak: zabawy sensoryczne oraz logorytmika skierowane będą do najmłodszych uczestników (3-6 lat).

Zabawy sensoryczne - wykorzystanie różnych faktur, materiałów, produktów spożywczych, mas plastycznych oraz zapachów. Zajęcia ogólnorozwojowe, podczas których stymulowane są wszystkie zmysły dzieci, a ich głównym celem jest wsparcie rozwoju dziecka.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 360 zł (koszt instruktora) = 10 800 zł

Logorytmika – ćwiczenia i zabawy słowne, słuchowo-ruchowe oraz muzyczno-ruchowe dla dzieci. Celem zajęć jest prowokowanie dzieci do mówienia poprzez zabawę. Dzieci mają odkrywać radość z mówienia.
Każde z wyżej wymienionych zajęć skierowane będzie do jednej (maksymalnie dziesięcioosobowej) grupy. Grupy będą stałe przez cały okres obowiązywania projektu. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszenia uczestników.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 460 zł (koszt instruktora) = 13 800 zł

Zajęcia dla grupy starszej (7-10 lat): legorobotyka, malarstwo, szycie, rysunek długopisem 3D i ceramika.

Legorobotyka - zajęcia z programowania i robotyki kierowane są do dzieci zainteresowanych nowymi i rozwijającymi się technologiami i programowaniem. Podczas zajęć dzieci uczą się jak współpracować ze sobą, budują roboty przy użyciu zestawów Lego Education oraz programują je.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 500 zł (koszt instruktora) = 15 000 zł

Malarstwo - celem zajęć jest rozwijanie zdolności dzieci uzdolnionych plastycznie. Zapoznanie dzieci ze sposobami wyrażania swoich przeżyć i refleksji za pomocą plastycznych środków wyrazu. Rozbudzanie zainteresowań sztuką tj. malarstwem, rzeźbą, grafiką, sztuką użytkową. Rozwijanie umiejętności obserwowania przedmiotów i zjawisk.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 460 zł (koszt instruktora) = 13 800 zł

Szycie - w czasie kursu instruktorzy przekażą uczestników wiedzę z dziedziny szycia – jakie są rodzaje ściegów i tkanin. Wspólnie nauczą się szyć ręcznie, przyszywać guziki a nawet własnoręcznie uszyją Przytulankę, czy prawdziwy piórnik z suwakiem.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 530 zł (koszt instruktora) = 15 900 zł

Rysunek długopisem 3D - zajęcia plastyczne łączące technologię druku 3D z nieograniczoną wyobraźnią młodego człowieka.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 300 zł (koszt instruktora) = 9 000 zł

Ceramika - podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe metody pracy z gliną oraz techniki ceramiczne.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 330 zł (koszt instruktora) = 9 900 zł

Każde z wyżej wymienionych zajęć skierowane będzie do jednej (maksymalnie dziesięcioosobowej) grupy. Grupy będą stałe przez cały okres obowiązywania projektu. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszenia uczestników. Dołączenie do grup będzie możliwe w ramach wolnych miejsc.
Rekrutacja będzie odbywała się przez sekretariat szkoły poprzez bezpłatnie założony adres mailowy do tego celu.
Koszt instruktora zakłada wynagrodzenie instruktora, który zobowiązany jest do zapewnienia materiałów warsztatowych i niezbędnego sprzętu dla całej grupy.

Na spektakle teatralne i warsztaty astronomiczne będą obowiązywały zapisy według kolejności zgłoszeń
Maksymalna liczba uczestników - dzieci i rodziców:
- 60 osób - spektakle teatralne
- 25 osób - warsztaty astronomiczne
Koszt: 1 grupa * 12 spektakli * 500 zł = 6 000 zł
Koszt: 1grupa * 12 warsztatów * 400 zł = 4 800 zł

Projekt zakłada:
- Organizację i przeprowadzenie warsztatów według ww. kosztorysu
- Przygotowanie promocji warsztatów m.in. plakaty, ulotki, koszt 1 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt "Klonikowa Akademia" ma na celu wspieranie, rozwijanie oraz stymulację kreatywności twórczej dzieci. Ma też za zadanie zachęcić uczestników do podejmowania działań, które przyczynią się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Realizacja działań planowana jest w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zabawy sensoryczne -
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 360 zł (koszt instruktora) = 10 800 zł

Logorytmika –
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 460 zł (koszt instruktora) = 13 800 złLegorobotyka -
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 500 zł (koszt instruktora) = 15 000 zł

Malarstwo -
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 460 zł (koszt instruktora) = 13 800 zł

Szycie - m.
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 530 zł (koszt instruktora) = 15 900 zł

Rysunek długopisem 3D -
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 300 zł (koszt instruktora) = 9 000 zł

Ceramika -
Koszt: 1 grupa * 30 zajęć * 330 zł (koszt instruktora) = 9 900 zł

Na spektakle teatralne i warsztaty astronomiczne będą obowiązywały zapisy według kolejności zgłoszeń
Maksymalna liczba uczestników - dzieci i rodziców:
- 60 osób - spektakle teatralne
- 25 osób - warsztaty astronomiczne
Koszt: 1 grupa * 12 spektakli * 500 zł = 6 000 zł
Koszt: 1grupa * 12 warsztatów * 400 zł = 4 800 zł

Projekt zakłada:
- Organizację i przeprowadzenie warsztatów według ww. kosztorysu
- Przygotowanie promocji warsztatów m.in. plakaty, ulotki, koszt 1 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 08:29
Autor projektu
23.06.2020 10:49
Koordynator w dzielnicy Wawer
17.08.2020 10:07
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany