Wolni od smartfonów-cykl wykładów dla rodziców i młodzieży oraz warsztatów dla dzieci

1668
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
11 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu poruszenie problemu związanego ze zjawiskiem fonoholizmu (patologicznym używaniem smartfona) oraz przeciwdziałaniu i profilaktyce zjawiska. Zakłada przeprowadzenie cyklu wykładów dla młodziezy, rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz warsztatów dzieci ze szkoły podstawowej uczących się w dzielnicy Warszawy - Wesoła.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku 8
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu poruszenie problemu związanego ze zjawiskiem fonoholizmu (patologicznym używaniem smartfona) oraz przeciwdziałaniu i profilaktyce zjawiska. Zakłada przeprowadzenie cyklu wykładów dla młodziezy, rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz warsztatów dzieci ze szkoły podstawowej uczących się w dzielnicy Warszawy - Wesoła.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie wykładów dla młodzieży i osób dorosłych oraz warsztatów dla dzieci dotkniętych problemem uzależnienia od smartfonów. Na cały cykl składać się będą wykłady prowadzone przez specjalistę zajmującym się problemem fonoholizmu: jeden wykład dla rodziców i zainteresowanych dorosłych (nauczycieli, pedagogów, psychologów) oraz trzy wykłady dla młodzieży oraz warsztaty dla trzech 25-osobowych grup dzieci w wieku szkolnym. Czas trwania każdego wykładu- 1, 5 godziny. Warsztaty- 2 godziny dla każdej grupy.
Terminy spotkań będą ustalone po zebraniu się grup.
Zakłada się, że wykłady prowadzone będą w godzinach popołudniowych i wieczornych, co pozwoli uczestniczyć w zajęciach osobom pracującym zawodowo, zaś warsztaty w godzinach dogodnych dla dzieci.
Warsztaty skierowane będą do dzieci uczących się w szkole podstawowej. Przyjęcie na warsztaty będzie odbywało się według kolejności zgłoszeń i będą przyjmowane tylko osoby zainteresowane poruszanym problemem. Rekrutacja na wykłady i warsztaty będzie przeprowadzona po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Poradni oraz na plakatach umieszczonych w szkołach, Bibliotece, Ośrodku Kultury.
Warsztaty i wykłady będą bezpłatne.
Zajęcia warsztatowe będzie poprowadziła osoba z doświadczeniem w poruszanej problematyce.
Zakładany czas realizacji wykładów i warsztatów marzec- maj 2021 r.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzisiejszych czasach nikt ju z sobie nie wyobraża codziennego funkcjonowania bez smartfona, ale trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, ponieważ w przeciwnym razie może prowadzić do uzależnienia od telefonu. Projekt ma za zadanie dostarczenie wiedzy dotyczącej niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nierozważne używanie smatfonów, jakie są przyczyny uzależnienia i jak sobie z nimi poradzić, jakie są oznaki i zagrożenia wynikające z fonoholizmu.
Proponowany projekt pomoże w:
1. uznaniu problemu e-uzależnień jako problemu społecznego;
2. będzie pomocny rodzicom w opracowanie spójnych zasad dla korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych włączonych do Internetu;
3. będzie wsparciem nauczycieli w zakresie kreatywnego wykorzystywania narzędzi nowych technologii w procesie dydaktycznym;
4. będzie wsparciem dla rodziców w zakresie rozwijania/nabywania kompetencji rodzicielskich, w szczególności w zakresie kształtowania relacji z własnymi dziećmi i wspólnie spędzanego czasu wolnego;
5. będzie pomocny w aktywnym budowaniu lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemu e-uzależnień oraz na rzecz tworzenia spójnej polityki dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. wynagrodzenie dla specjalistów- 4 wykłady - 5 000,00 zł
2. warsztaty dla dzieci - 2 100,00 zł
3. koszt oznakowania graficznego - 500,00 zł
4. koszt promocji i rekrutacji - 1 000,00 zł
5. koszty dodatkowe (materiały biurowe, koszty administracji i obsługi) - 3 000,00 zł

Koszt ogółem: 11 600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
11 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

24.01.2020 09:58
Koordynator w Dzielnicy Wesoła
17.04.2020 11:58
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
22.06.2020 08:58
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany