Skwer Trzech Pokoleń

1732
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Joanna Rybicka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
298 600 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Proponuję urządzenie ogólnodostępnego skweru o nazwie "Skwer Trzech Pokoleń" na terenie zielonym między ulicami Walewską a Suchodolską. Dokładne urządzenie terenu będzie przewidywał projekt architekta krajobrazu. Projekt jest popierany przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Kinowa, a jego założenia zostały przygotowane w uzgodnieniu z obecnymi użytkownikami tego miejsca.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren między budynkami Walewska 3, 5, 5a, Suchodolska 4a i 4b. Fragment działki nr 29/12 z obrębu 30502
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren jest własnością m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponuję urządzenie ogólnodostępnego skweru o nazwie "Skwer Trzech Pokoleń" na terenie zielonym między ulicami Walewską a Suchodolską. Dokładne urządzenie terenu będzie przewidywał projekt architekta krajobrazu. Projekt jest popierany przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Kinowa, a jego założenia zostały przygotowane w uzgodnieniu z obecnymi użytkownikami tego miejsca.
Opis projektu
Dokładne urządzenie i zaplanowanie skweru należy powierzyć profesjonalnemu architektowi krajobrazu. Skwer powinien spełniać funkcje spacerowo - rekreacyjne. Proponuję podzielić teren wchodzący w skład opracowania na 3 strefy zgodnie z podziałem poprzecznych chodników (położonych równolegle do ulicy Walewskiej) w kolejności od ulicy Walewskiej do ulicy Suchodolskiej na strefę leśną, kolorową strefę kwiatową oraz strefę dziką naśladującą park typu angielskiego (podział zaznaczony na rysunku).
Przewidywane prace do wykonania:
- inwentaryzacja stanu obecnego,
- uprzątnięcie terenu z pozostałości betonowych obrzeży dawnych utwardzonych placyków,
- usunięcie starych pojedynczych krzewów żywopłotu i ewentualnie innych koniecznych elementów przy zachowaniu i wykorzystaniu jak największej liczby obecnych nasadzeń.
- wykonanie chodnika w rejonie istniejącego przedeptu między budynkami Walewska 3 i Suchodolska 4A tak, by był przedłużeniem istniejącego już chodnika biegnącego skośnie, ale nie uszkadzał korzeni pobliskiego drzewa
- w rejonie przedeptu poza strefą centralną ograniczoną chodnikami biegnącymi prostopadle do ulicy Walewskiej w obrębie skweru nasadzenie w miarę możliwości 2 krzewów kaliny koralowej,
- ustawienie 4 nowych ławek po dwie naprzeciwko siebie lub obok w pobliżu chodników zgodnie z rysunkiem
- ustawienie 6 tabliczek „Posprzątaj po swoim psie”,
- ustawienie 2 koszy na odpady zmieszane z pokrywami (powinny zostać umieszczone w pobliżu zgrupowań ławek,
- ustawienie tablicy lub 2 tablic informacyjno-edukacyjnych z oznaczeniem, że projekt wykonano z budżetu obywatelskiego oraz z opisem gatunków, które można zobaczyć na skwerze,
- w strefie leśnej najbliżej obecnych garaży proponuję następujące elementy: wysokie na ok. 2,5-3 m drzewo iglaste np. jodła, które pełniłoby funkcję choinki w czasie integrujących społeczność spotkań świątecznych (jak na Skwerze Seniora przy ulicy Paca); kilka sztuk drzew iglastych i liściastych najlepiej z kolorowymi liśćmi, rośliny okrywowe typu barwinek itp.
- w kwiatowej strefie kolorowej proponuję posadzenie w losowych miejscach lub plamami kolory różnych kwiatów wiosennych typu pierwiosnki, krokusy, szafirki, tulipany, żonkile itp., niskie krzewy o kolorowych liściach np. różne odmiany berberysu thunberga (aurea, erecta, red roket, atropurpurea), w miarę możliwości jedno drzewo kolorowo kwitnące w centralnej części strefy.
- strefie dzikiej proponuję pozostawić rezerwę na ewentualną przyszłą siłownię plenerową oraz przewidzieć wolne miejsce na ewentualne 2 lub 3 elementy placu zabaw dla psów zgodnie z dołączonym schematem koncepcyjnym. W strefie tej proponuję umieścić kępy traw ozdobnych (inspiracją były trawy w Parku im. Józefa Polińskiego) m. in. w miejscach wskazanych na schemacie dla podkreślenia podziału stref. Dla podkreślenia dzikiego charakteru tej strefy proponuję umieścić gruby (śr. minimum 60 cm) kilkumetrowej długości pień zwalonego drzewa (możliwy do pozyskania np. z wycinek przeprowadzanych przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy) – jeśli to możliwe przymocować tabliczkę z informacją, skąd został pozyskany.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Brakuje na terenie osiedla Grochów-Kinowa miejskiego skweru, parku. Objęty projektem teren jest jedynym tak dużym teren wolnym od zabudowy w okolicy Jest on w znacznej części już pokryty zielenią, ale raczej w sposób przypadkowy. Efektem projektu ma być stworzenie miejsca, sprzyjającego odpoczynkowi, spacerom i integracji mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Projekt 15 000 zł
2. oczyszczenie terenu 15 000 zł
3. chodnik 6 800 zł
4. 4 ławki parkowe 12 000 zł
5. 2 kosze na śmieci 2 000 zł
6. 2 tablice edukacyjno-informacyjne 6 000 zł
7. 6 tabliczek 1 200 zł
8. zagospodarowanie zieleni 240 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
298 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Efektem projektu ma być stworzenie miejsca, sprzyjającego odpoczynkowi, spacerom i integracji mieszkańców.

Modyfikacje

21.01.2020 22:16
Autor projektu
21.01.2020 22:36
Autor projektu
23.04.2020 16:01
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe
16.06.2020 14:46
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Witam,
  Podoba mi się projekt, jego założenia , że wreszcie ktoś pomyślał o uporządkowaniu zaniedbanego od lat terenu. Zagłosuję na dobry projekt i trzymam kciuki, żeby przeszedł do realizacji.
  Pozdrawiam, Danuta
  Mieszkaniec12804  30.06.2020 15:23
  • Dziękuję za miłe słowa i liczę na Pani wsparcie przy promowaniu projektu w czasie głosowania. Nad projektem pracowała lokalna społeczność. Odbyło się spotkanie w terenie z udziałem mieszkańców i członków Rady Osiedla Grochów-Kinowa. Zbierane były pomysły. Potem jeszcze koncepcja została dopracowana z weryfikatorami. Dzięki współpracy wielu osób powstał finalny projekt.
   Pozdrawiam serdeczne : ) Joanna Rybicka
   Joanna Rybicka  30.06.2020 21:03 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany