Park retencyjny- oczyszczający powietrze z altaną do wypoczynku

1866
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Małgorzata Bernat
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
282 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • poprawa jakości powietrza
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada założenie ogrodu, kumulującego wodę opadową. Retencja wody opadowej to przygotowanie miasta na przyjęcie dużych ilości wody opadowej, jak również zapewnienie jej krążenia i oczyszczenia, poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu oraz zastosowanie gatunków roślin, które umożliwiają jej krążenie w powietrzu, pomagając mieszkańcom w zachodzących zmianach klimatu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Tynkarska, przy wiadukcie kolejowym, pod linią wysokiego napięcia, w pobliżu zaplanowanego wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw i tresury psów, z toaletą dla psów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki: 146517_8.0830.2/2, 146517_8.0830.3/2 i 146517_8.0830.4/2 obręb 0830
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada założenie ogrodu, kumulującego wodę opadową. Retencja wody opadowej to przygotowanie miasta na przyjęcie dużych ilości wody opadowej, jak również zapewnienie jej krążenia i oczyszczenia, poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu oraz zastosowanie gatunków roślin, które umożliwiają jej krążenie w powietrzu, pomagając mieszkańcom w zachodzących zmianach klimatu.
Opis projektu
Podstawowym zadaniem ogrodu retencyjnego jest zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich terenów utwardzonych.
Ogród deszczowy przypomina zwyczajne założenie parkowe, przy czym jego zadaniem jest oczyszczenie wody oraz ponowne wprowadzenie jej w obieg wskutek ewapotranspiracji (parowania pary wodnej z nadziemnych części roślin) zastosowanych roślin. W naturalny sposób dochodzi do poprawy jakości powietrza.
Ogród deszczowy:
- poprawia komfort życia i zdrowia ludzi,
- wpływa na zwiększenie bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu,
- zmniejsza ilość spływających wód deszczowych - zatrzymuje wodę deszczową zamiast odprowadzać ją do kanalizacji deszczowej
- poprawia jakość odprowadzanych wód opadowych
Popierając utworzenie ogrodu deszczowego, kreujemy zieloną infrastrukturę miasta i budujemy system małej retencji.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zagęszczająca się wysoka zabudowa miejska i wzrost gęstości zaludnienia przy coraz mniejszej proporcji powierzchni terenów zielonych wpływa niekorzystnie na warunki bytowe mieszkańców naszej dzielnicy i miasta. Ilość parków pozostaje niezmienna, a wszystkie możliwe "wolne" działki są stopniowo zabetonowywane.
Zakładając ogrody retencyjne możemy zatrzymać część wody deszczowej, poprawić jej jakość, zapewniamy jej obieg i poprawę jakości powietrza. Zatrzymując wodę deszczową, możemy wpłynąć na poprawę obniżającego się poziomu wód gruntowych a tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę sieciową do utrzymania zieleni miejskiej przy życiu.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- projekt 12 500,00 zł,
- wykonanie 270 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
282 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

30.01.2020 11:17
Koordynator w Dzielnicy Włochy
20.04.2020 10:26
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy
20.04.2020 12:21
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany