Szkoła w kuchni – kulinarne lekcje historii, matematyki i geografii.

1142
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
23 050 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zajęcia dla ok 450 dzieci z klas szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
projekt przeznaczony dla szkół podstawowych z Mokotowa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia dla ok 450 dzieci z klas szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.
Opis projektu
15 pojedynczych zajęć dla klas szkół podstawowych (do 30 uczniów tj. ok. 450 osób) łączących treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Zajęcia pozwolą na pokazanie szkolnych tematów w nowej, praktycznej odsłonie – z jakich warzyw i owoców możemy korzystać dzięki wielkim wyprawom żeglarskim renesansu? Po co powstały miary i wagi i jakie znaczenie miało ujednolicenie systemu miar i wag? Nowo pozyskaną wiedzę uczniowie utrwalą przygotowując powiązane tematycznie potrawy. W trakcie 1,5-godzinnych zajęć uczniowie będą zapoznawać się z wybranymi zagadnieniami z geografii, historii i matematyki (np. miary i wagi, wojny greckie, życie w starożytnym Rzymie, kuchnia pierwszych Piastów, odkrycia geograficzne) oraz znaczenia w diecie i kulturze soli i cukru. Część merytoryczna warsztatów, prowadzona w lekki, konwersacyjny sposób pozwala uczniom na wykazanie się dociekliwością, zdolnością kreatywnego myślenia i syntetyzowania informacji, a także angażuje ich w lekcję i uczy uważności, słuchania i wypowiadania się na forum. Część praktyczna – kulinarna – uczy podstawowych umiejętności kulinarnych, a także pozwala na budowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działanie, uczy pracy w grupie i wspiera samodzielność.
Udział w projekcie mogą wziąć całe klasy szkół podstawowych (do 30 uczniów). Warsztaty odbywać się będą w miejscu przystosowanym do zajęć kulinarnych. Zapisy na darmowe zajęcia odbywać się będą u organizatora do wyczerpania limitu wolnych miejsc w danym miesiącu. Informacja o możliwości zapisów pojawi się na stronie organizatora oraz zostanie przesłana do szkół podstawowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych przyzwyczajeni są do dynamicznych zmian rzeczywistości i przełączania się między różnymi sferami aktywności. Edukacja może wykorzystać te preferencje, ucząc wymaganych treści w innych warunkach niż szkolna sala, a jednocześnie pokazując związki między nimi a codziennym życiem. Istotną częścią tego życia jest zdrowe żywienie, dostosowane do wymagań dietetycznych i warunków klimatycznych. Dzisiejsi uczniowie spędzą życie w zglobalizowanym świecie w czasach kryzysu klimatycznego. Wymaga to świadomości pochodzenia produktów, sposobów ich produkcji, a także rozumienia powiązań kulturowych i handlowych.
Zajęcia pokazujące kontekst codziennego życia, zarówno historyczny, jak i kulturowy czy środowiskowy, pogłębiają wiedzę uczniów o świecie i zdolności do świadomego w nim funkcjonowania. Jednocześnie stosowane metody pracy z grupą powodują większe zaangażowanie uczniów w omawiany temat, a własnoręczne przygotowywanie posiłków rozwija ich kompetencje motoryczne, sensoryczne i żywieniowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie scenariusza 2 x 1 000,00 zł = 2 000,00 zł
Przeprowadzenie rekrutacji i aktualizacji harmonogramu 1 000,00 zł
Przeprowadzenie warsztatów wraz z kosztami: wynagrodzenia dwóch trenerów, zapewnienia materiałów warsztatowych, produktów do poprowadzenia warsztatów wynosi 15x1 020,00 zł = 15 300 zł
Sprzęt do zajęć 1 000,00 zł
Obsługa sali 15x250 zł = 3 750,00 zł

Razem: 23 050 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
23 050,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.04.2020 11:28
wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany