Czy i gdzie DZIŚ TRUJĄ? Zakup i instalacja 100 MIERNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA.

1152
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Leszek Ciepliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 435 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zakup i instalacja 100 mierników jakości powietrza w tych częściach Warszawy, w których ich nie ma lub są nieliczne - czyli głównie poza centralnym obszarem miasta. Wnioskowane jest instalowanie mierników przede wszystkim w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali. Bieżące odczyty będą dostępne publicznie - na istniejących stronach internetu i aplikacji smartfonów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
CAŁA WARSZAWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH ORAZ ODDALONYCH OD CENTRUM OSIEDLI Z NISKĄ ZABUDOWĄ.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
RÓWNOMIERNIE W OBSZARACH GDZIE DOTYCHCZAS NIE MA STACJI POMIAROWYCH JAKOŚCI POWIETRZA, Z LOKALNYM PRIORYTETEM DLA TERENÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I SZPITALI. Szczegółowo miejsca instalacji wyznaczy Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy uwzględniając zapisy wniosku projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zakup i instalacja 100 mierników jakości powietrza w tych częściach Warszawy, w których ich nie ma lub są nieliczne - czyli głównie poza centralnym obszarem miasta. Wnioskowane jest instalowanie mierników przede wszystkim w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali. Bieżące odczyty będą dostępne publicznie - na istniejących stronach internetu i aplikacji smartfonów.
Opis projektu
Zamysł projektu jest taki, żeby bieżące pomiary jakości powietrza były dokonywane na terenie wszystkich osiedli Warszawy, a ich wyniki były publicznie dostępne. Zakup i instalacja 100 stacji pomiarowych istotnie przybliżyłaby osiągnięcie tego celu. Stanowiłoby to rozszerzenie i uzupełnienie względem punktów pomiarowych ujętych w istniejących już aplikacjach. Wnioskowane jest zainstalowanie mierników przede wszystkim przy szkołach, przedszkolach i szpitalach - z powodów oczywistych oraz dlatego, że są to tereny własności miejskiej, ogrodzone i zazwyczaj monitorowane. Szczegółowo miejsca instalacji wyznaczy oraz instalacje zorganizuje Urząd m.st. Warszawy uwzględniając zapisy wniosku projektu.
Podany przez Urząd m.st. Warszawy koszt zakupu, instalacji, włączenia do sieci i serwisowania 1 stacji pomiarowej to 12.500 zł.
Dodatkowym i mało kosztownym elementem projektu jest oznaczenie stacji pomiarowych jako sfinansowanych z Budżetu Obywatelskiego. Będzie miało to na celu jego popularyzację także wśród młodszych mieszkańców Warszawy oraz istotny walor edukacyjny w zakresie ekologii i odpowiedzialności obywatelskiej - będzie wiadomo, że jest stacja pomiarowa jakości powietrza, co będzie skłaniać do zainteresowania się aktualnym stanem środowiska i poznawania bezpośrednich związków przyczynowo-skutkowych. Wnioskowane jest oznaczenie tablicami informacyjnymi formatu 50x50 cm. Koszt wykonania 1 tablicy jako nadruku na spienionym PCV wynosi ok. 100 zł plus podobnego rzędu koszt zamocowania jej na słupku lub inaczej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Problem smogu jest powszechnie znany i bezpośrednio odczuwalny - smogu generowanego przede wszystkim przez samochody i piece "kopciuchy". Obecnie sieć mierników obejmuje głównie centralne obszary miasta i to z wieloma lukami. Nie ma prowadzonych bieżących pomiarów jakości powietrza nie tylko w większości oddalonych od centrum osiedli z niską zabudową, ale także w większości obszarów wielkich osiedli zamieszkiwanych przez setki tysięcy osób. Nie wiemy kto i jak jest truty, ani kto truje. Tym samym nie wiemy czy się danego dnia chronić, ani gdzie szukać źródeł trucia.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup czujników jakości powietrza
100 szt. x 12 350 zł = 1 235 000 zł

Utrzymanie czujników jakości powietrza
100 szt. x 2 000 zł = 200 000 zł


Suma: 1 435 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 435 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

16.06.2020 10:14
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany