"Uczymy się świata w teatrze życia" - Cykl warsztatów i spotkań teatralnych dla dzieci

1343
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada edukacje ekologiczną dzieci, za pośrednictwem eko - warsztatów oraz spotkań teatralnych dotykających problematyki zanieczyszczenia powietrza, ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Odbiorcami projektu są dzieci zamieszkałe na terenie dzielnicy Praga-Południe. Wszystkie warsztaty oraz spotkania teatralne odbywające się w Bibliotece będą bezpłatne i odbywać się będą w godzinach pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78, ul. Majdańska 5
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w Oddziale Zamiejscowym mieszczącym się przy ul. Szczawnickiej 1 oraz w wybranej filii bibliotecznej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada edukacje ekologiczną dzieci, za pośrednictwem eko - warsztatów oraz spotkań teatralnych dotykających problematyki zanieczyszczenia powietrza, ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Odbiorcami projektu są dzieci zamieszkałe na terenie dzielnicy Praga-Południe. Wszystkie warsztaty oraz spotkania teatralne odbywające się w Bibliotece będą bezpłatne i odbywać się będą w godzinach pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku.
Opis projektu
Projekt "Uczymy się świata w teatrze życia" skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany będzie w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78. Z warsztatów czy teatrzyków o charakterze ekologicznym będzie mogło skorzystać każde dziecko zamieszkałe na terenie Dzielnicy Praga - Południe.
Zakładamy cykl 10 spotkań warsztatowych oraz 10 teatrzyków.
Podczas zajęć praktycznych chcemy zapoznać dzieci z tematami : Jak naturalnie oczyszczać powietrze, jak powstaje smog czyli zabawy z powietrzem, Jak dbać o powietrze, odnawialne źródła energii, segregacja śmieci i zapobieganie powstawaniu odpadków, recykling, żywność ekologiczna i zasady zdrowego odżywiania, ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Celem warsztatów i spotkań teatralnych jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci oraz uczenie ich poprzez zabawę. Ważne jest dla nas, by dzieci nauczone zostały postaw ekologicznych oraz dbania o przyrodę.
Warsztaty oraz teatrzyki odbywające się w Bibliotece przeznaczone są dla dzieci. Biblioteka będzie prowadzić zapisy na poszczególne zajęcia oraz spotkania teatralne. Z racji ograniczonej powierzchni filia nr 78 pomieścić może ok. 30 dzieci. Informacja o zapisach będzie podana do publicznej wiadomości nie później niż miesiąc przed planowanym przedsięwzięciem. Zainteresowane osoby będą mogły zapisać się poprzez kontakt telefoniczny bądź osobisty w placówce bibliotecznej.
Odbiorcy projektu - dzieci - zostaną poinformowani o realizacji warsztatów i spotkań teatralnych poprzez akcję promocyjną za pośrednictwem plakatów i ulotek rozpowszechnianych na terenie osiedla oraz na stronie Wypożyczalni i w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.
Warsztaty ekologiczne oraz spotkania teatralne będą trwały przez cały rok, czyli od stycznia do grudnia z wyłączeniem miesięcy letnich (lipiec, sierpień). W każdym miesiącu odbędzie się jeden warsztat i jedno spotkanie teatralne. Zajęcia teatralne oraz warsztaty ekologiczne będą odbywać się w godzinach pracy biblioteki. Zakładamy, że popołudniami, i w różne dni tygodnia, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z oferty. Warsztaty będą trwały ok. 1,5 godziny, teatrzyki - godzinę. Do spotkań teatralnych oraz warsztatów o tematyce ekologicznej będzie nawiązana współpraca z firmą zewnętrzną.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Żyć ekologicznie. Każdy z nas się stara. Czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem. Warto jednak postaw ekologicznych uczyć dzieci od najmłodszych lat. Dlatego chcąc pomóc rodzicom w nauce dbania o przyrodę, proponujemy warsztaty i teatrzyki poruszające tematykę ekologiczną (jak dbać o środowisko, jak segregować śmieci). Na wesoło opowiedziane zostaną rzeczy ważne.
Biblioteka jest miejscem otwartym dla każdego małego człowieka. Do Biblioteki przychodzą dzieci nie tylko po książki. Przychodzą, bo w Bibliotece mogą przyjemnie i kreatywnie spędzić czas. Przy okazji ucząc się. Podczas zajęć warsztatowych dzieci poprzez zabawę będą chłonąć wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny. Podczas teatrzyków czynnie wchodzić w interakcje z aktorami. To jest sposób, by tematyka ekologiczna stała się częścią życia małego człowieka.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt jednego Teatrzyku - 1000 zł
W projekcie zaplanowanych jest 10 spotkań teatralnych 10x 1000 = 10 000 zł
Koszt pojedynczego warsztatu dla grupy chętnych - 500 zł
W projekcie zaplanowane jest 10 warsztatów 10x 500 = 5000 zł
10 000 + 5000 = 15 000 zł- koszt całkowity projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Podniesie świadomość dotyczącą ekologii, wzmocni postawę dzieci jak troszczyć się o środowisko.

Modyfikacje

09.03.2020 12:06
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe
26.03.2020 10:05
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany