Rewitalizacja zabytkowego Klubu Karuzela na osiedlu Przyjaźń

1805
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Aleksandra Krugły
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • ochrona zabytków
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest uratowanie przed dalszą degradacją - poprzez przeprowadzenie I.etapu rewitalizacji - zabytkowego budynku legendarnego klubu studenckiego "Karuzela", położonego w sercu drewnianego osiedla „Przyjaźń". Projekt zakłada wykonanie projektu i wymiany instalacji elektrycznej, która, jak cała nieruchomość, jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym działanie Karuzeli na skalę, do której została zbudowana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klub Karuzela na osiedlu Przyjaźń, ul. Konarskiego 85
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle Przyjaźń stanowi mienie Skarbu Państwa pozostające w dyspozycji Zarządu Mienia Skarbu Państwa, miejskiej jednostki podlegającej Biuru Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy. Do roku 2024 dzierżawcą Osiedla jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. M.st. Warszawa może wydzielić Klub Karuzela z dzierżawy APS i przekazać obiekt w zarządzanie Dzielnicy Bemowo lub innej wskazanej jednostce miejskiej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest uratowanie przed dalszą degradacją - poprzez przeprowadzenie I.etapu rewitalizacji - zabytkowego budynku legendarnego klubu studenckiego "Karuzela", położonego w sercu drewnianego osiedla „Przyjaźń". Projekt zakłada wykonanie projektu i wymiany instalacji elektrycznej, która, jak cała nieruchomość, jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym działanie Karuzeli na skalę, do której została zbudowana.
Opis projektu
Osiedle „Przyjaźń” powstało jako kolonia drewnianych domów przeznaczonych dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, która w 1955 roku stała się miasteczkiem akademickim - osiedlem pracowników naukowych i administracyjnych oraz studentów. To miejsce o niezwykłym dziedzictwie historycznym, ale przede wszystkim o szczególnych walorach architektonicznych, urbanistycznych i przyrodniczych. Na tle współczesnego budownictwa mieszkaniowego Osiedle pozostaje otwartą i zieloną całością urbanistyczną, z zabudową dostosowaną do ludzkiej skali, z wartościową przestrzenią publiczną, która przyciąga tu innych mieszkańców dzielnicy.
KLUB KARUZELA, położony w centralnej części osiedla, jest jednym z najwyższych budynków drewnianych na Mazowszu, wpisanym w całości do Gminnej Ewidencji Zabytków. Niegdyś był to centralny ośrodek kulturalny stolicy. Przeplatały się tu referaty i dyskusje, wieczorki taneczne i występy estradowe w soboty i niedziele. Tu rodziły się pierwsze miłości i przyjaźnie, które trwają do dziś. Działał dyskusyjny klub filmowy prowadzony przez znanych krytyków, były zabawy, bale studenckie, występy artystów (Dymsza, Kobiela, Fogg, Koterbska, STS, Stare Dobre Małżeństwo, Fugazi). Uratowanie go przed dalszą degradacją powinno stanowić jeden z priorytetów Warszawy - miasta doświadczonego przez historię, gdzie każdy zabytek jest na wagę złota.
Przypomnijmy, że w 2015 r. składaliśmy już podobny projekt, który został odrzucony z powodu struktury własności osiedla. Od tego czasu sytuacja stała się jeszcze trudniejsza - władze Miasta wcale nie zadbały o osiedle i jego największy zabytek! Złożony w 2015 r. przez lokalną społeczność wniosek o konsultacje społeczne w spr. osiedla Przyjaźń został w 2016 r. odrzucony, po roku procedowania... Uwagi zgłoszone w 2015 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania zostały uwzględnione..., ale od tego czasu nadal czekamy na ponowne wyłożenie planu, procedowanego od 2006 r...
Korzystamy zatem z budżetu obywatelskiego jako z narzędzia partycypacji mieszkańców w nadziei, że obietnice złożone nam osobiście przez Pana Prezydenta Trzaskowskiego 20 grudnia 2018 r., gdy przyjął nas w swojej siedzibie, wreszcie zostaną zrealizowane - i władze Miasta wezmą odpowiedzialność za systemowe rozwiązanie problemów osiedla Przyjaźń, od uratowania zabytkowej Karuzeli poczynając.

Planowany pierwszy etap rewitalizacji będzie polegał na wykonaniu absolutnie koniecznej wymiany instalacji elektrycznych, które są w bardzo złym stanie. Przewiduje się wykonanie projektu technicznego i jego realizację, co zamknie się w kwocie 500 000,00 zł.

Załączono zdjęcia - Karuzela od frontu (K.Kocel), zdjęcia przestarzałych instalacji elektrycznych (B.Głodkowska), Karuzela z tyłu
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Osiedle "Przyjaźń", zbudowane w 1952 roku jako baza dla budowniczych PKiN, później legendarne miasteczko studenckie, przez lata było przykładem dobrze zaprojektowanego osiedla społecznego, w którym kwitło życie kulturalne i relacje sąsiedzkie. Ich centrum stanowił Klub Studencki Karuzela. Jednak od kilkunastu lat wiele funkcji społecznych Osiedla zanika, życie kulturalne w Karuzeli zamiera; coraz bardziej odczuwalna jest degradacja fizycznej tkanki osiedla. Chcemy, żeby Karuzela znów stała się naszym miejscem wspólnym, ośrodkiem integrującym mieszkańców, w którym będą mogli spotkać się z sąsiadami, zorganizować debatę, spotkanie, wspólnie pracować nad pomysłami oraz je realizować. Warszawa potrzebuje Karuzeli.
Obecnie stan techniczny budynku, podobnie jak domów mieszkalnych na Osiedlu "Przyjaźń", pogarsza się i mimo nacisku mieszkańców, radnych miejskich oraz prób podejmowanych przez Dzielnicę, nie są podejmowane kroki, które prowadziłyby do modernizacji Karuzeli i budynków Osiedla.
Jako mieszkańcy nie chcemy asystować powolnej śmierci Karuzeli i całego Osiedla - uważamy, że niezbędny jest generalny remont oraz uruchomienie na nowo działalności Klubu.
Choć obiekt należy do Skarbu Państwa, pozostaje w zarządzie miasta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa), a do 2024 roku jego administratorem jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. M.st. Warszawa de facto zarządzające mieniem, może podjąć kroki, by doprowadzić do wydzielenia obiektu spod z dzierżawy APS i przekazania go Dzielnicy lub wskazanej jednostce miejskiej.
Jako mieszkańcom i sympatykom zależy nam, by takie wydzielenie służyło odzyskaniu przez Karuzelę dawnej świetności i wpływało pozytywnie na życie Warszawy, Bemowa i Osiedla. Karuzela jest naturalną lokalizacją na siedzibę Bemowskiego Centrum Kultury, które od lat nie ma własnej lokalizacji.

Z opinii budowlanej dot. Karuzeli , którą nam udostępniono wynika, że "stan techniczny budynku jest nieodpowiedni (zły), mogący spowodować realne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – zaleca się sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego w celu wykluczenia podejrzenia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku (katastrofy budowlanej), niebezpieczeństwa pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym, albo zatrucie gazem". W opinii wymienione są prace, które należy wykonać w celu usunięcia niebezpieczeństwa (m.in. usunięcie instalacji elektrycznych mogących wywołać pożar, wzmocnienie podłóg i ścian poprzez dołożenie belek drewnianych, spięcie klamrami i belkami stalowymi).

Chcemy, żeby Klub Karuzela był lokalnym centrum kultury, miejscem bezpiecznym, dostępnym dla przeciętnego mieszkańca Bemowa i Warszawy, przestrzenią przyjazną i otwartą dla wszystkich (również tych, których nie stać zazwyczaj na uczestnictwo w kulturze). Chcemy, by w programie dominowały zajęcia bezpłatne, ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. By spotkania inicjowane były również przez mieszkańców czy lokalnych społeczników. By była to przestrzeń zarówno na rozmowę, warsztaty, czytelnię, programy edukacyjne jak i na filmy, koncerty i debaty.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

28.01.2020 12:30
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany