Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa dzieci na drodze - niechronionych uczestników ruchu drogowego

1292
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Grzegorz Sołtykiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
122 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu edukację dzieci i dorosłych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpiecznych zachowań w przestrzeni publicznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka przy ul. Meissnera 5 - sala dydaktyczna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty przeprowadzone zostaną na terenie biblioteki.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu edukację dzieci i dorosłych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpiecznych zachowań w przestrzeni publicznej.
Opis projektu
Podczas każdych zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zalecanymi zachowania w różnych miejscach ale również wskazywać swoje przypadki niebezpiecznych sytuacji na drodze, wypowiadać się na temat swoich doświadczeń, których celem jest zobrazowanie danego tematu warsztatów. Dopuszcza się wykorzystywanie prezentacji multimedialnych:
1. Prezentacja multimedialna 15min - Porady dla pieszych - bezpieczne zachowania w przestrzeni publicznej, na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych,
2. Prezentacja multimedialna 15 min - Ograniczenia wzajemnej widoczności pieszego i kierowcy w pojazdach,
3. 15 min - Przykłady, filmy, animacje – niebezpiecznych sytuacji na drogach - omówienie

Projekt zakłada nieodpłatne warsztaty tematyczne prowadzone 4 razy w miesiącu w trzech grupach wiekowych.
Grupa I: dzieci w wieku od 6 do 10 lat, (max. ilość osób na zajęciach 15 dzieci+ 15 opiekunów)
Grupa II: dzieci w wieku od 11 do 18 lat, (max. ilość osób na zajęciach 15 dzieci+ 15 opiekunów)
Grupa III: osoby powyżej 18 lat, (max. ilość osób na zajęciach 30 osób)

W przypadku grup I i II dopuszcza się organizację szkoleń na terenie szkoły, max. ilość osób na zajęciach – 50 dzieci).
Zajęcia będą trwały po 45min z dopuszczalnym okresem od stycznia do grudnia 2021 r. z wyłączeniem lipca i sierpnia.
Zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych.
Sposoby informowania o rekrutacji- strona internetowa, ogłoszenia na fb, lokalne gazety, plakaty.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: od stycznia do grudnia na pierwsze zajęcia zapisy na 3 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć(mailowo, telefonicznie lub osobiście w jednostce organizacyjnej do wyznaczonego limitu osób).
Po zakończonym warsztacie zapisujemy się na następny - mailowo, telefonicznie lub osobiście
w jednostce organizacyjnej do wyznaczonego limitu osób( okres 3 tygodni).
Promocja projektu – plakaty/reklama/ 2 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy I 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy II 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy III 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł

Łączny koszt 122 000,00 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem warsztatów jest szeroko pojęta edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych. W sposób atrakcyjny, poprzez wspólną zabawę uczestnicy dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami nauczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielenia pierwszej pomocy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt ma na celu edukację dzieci i dorosłych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpiecznych zachowań w przestrzeni publicznej.
Opis projektu
Podczas każdych zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zalecanymi zachowania w różnych miejscach ale również wskazywać swoje przypadki niebezpiecznych sytuacji na drodze, wypowiadać się na temat swoich doświadczeń, których celem jest zobrazowanie danego tematu warsztatów. Dopuszcza się wykorzystywanie prezentacji multimedialnych:
1. Prezentacja multimedialna 15min - Porady dla pieszych - bezpieczne zachowania w przestrzeni publicznej, na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych,
2. Prezentacja multimedialna 15 min - Ograniczenia wzajemnej widoczności pieszego i kierowcy w pojazdach,
3. 15 min - Przykłady, filmy, animacje – niebezpiecznych sytuacji na drogach - omówienie

Projekt zakłada nieodpłatne warsztaty tematyczne prowadzone 4 razy w miesiącu w trzech grupach wiekowych.
Grupa I: dzieci w wieku od 6 do 10 lat, (max. ilość osób na zajęciach 15 dzieci+ 15 opiekunów)
Grupa II: dzieci w wieku od 11 do 18 lat, (max. ilość osób na zajęciach 15 dzieci+ 15 opiekunów)
Grupa III: osoby powyżej 18 lat, (max. ilość osób na zajęciach 30 osób)

W przypadku grup I i II dopuszcza się organizację szkoleń na terenie szkoły, max. ilość osób na zajęciach – 50 dzieci).
Zajęcia będą trwały po 45min z dopuszczalnym okresem od stycznia do grudnia 2021 r. z wyłączeniem lipca i sierpnia.
Zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych.
Sposoby informowania o rekrutacji- strona internetowa, ogłoszenia na fb, lokalne gazety, plakaty.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: od stycznia do grudnia na pierwsze zajęcia zapisy na 3 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć(mailowo, telefonicznie lub osobiście w jednostce organizacyjnej do wyznaczonego limitu osób).
Po zakończonym warsztacie zapisujemy się na następny - mailowo, telefonicznie lub osobiście
w jednostce organizacyjnej do wyznaczonego limitu osób( okres 3 tygodni).
Promocja projektu – plakaty/reklama/ 2 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy I 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy II 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł
100 warsztatów dla grupy III 100 x 400,00 zł = 40 000,00 zł

Łączny koszt 122 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
122 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zajęcia edukacyjne wykształcą umiejętność bezpiecznego zachowania się na drodze oraz uświadomią dzieciom i młodzieży konsekwencje niewłaściwych zachowań własnych i innych uczestników ruchu drogowego.

Modyfikacje

13.03.2020 19:09
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe
13.03.2020 19:10
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe
23.03.2020 11:16
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe
07.04.2020 15:39
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe
13.08.2020 15:41
Koordynator w Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany