Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas – zintegrowany program wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu demencji, zespołów otępiennych i choroby Alzheimera

1309
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
158 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul Żegańska 2c Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami zależnymi.
Opis projektu
Projekt ,, Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas” to zintegrowany , kompleksowy program edukacji i wsparcia, kierowany dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych.
Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy i wsparcia opiekunom dorosłych osób cierpiącym z powodu : niepełnosprawności, przewlekłej choroby, oraz zespołów otępiennych.
Działania w ramach projektu nakierowane są na:
• udzielanie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego rodzinom osób chorych,
• udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom chorym,
• dostarczanie wsparcia informacyjnego w chorobie, oraz w związku z opieką nad osobą zależną
• popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2021r do grudnia 2021r.
Nabór dla uczestników projektu będzie otwarty i ciągły w trakcie jego trwania.
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wawer. Udział w projekcie będzie nieodpłatny.
Promocja projektu będzie prowadzona poprzez plakaty, ulotki, strony internetowe Urzędu Dzielnicy Wawer lub OPS-u.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
1. Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych.
• Punkt (PIK) będzie czynny 1x w tygodniu przez 3 godziny
• W punkcie będzie dyżurował specjalista- osoba z doświadczeniem w prowadzeniu PIK.
• Porady będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.

2. Indywidualne spotkania z psychologiem dla opiekunów i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne zespoły otępienne.
• Spotkania będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• W trakcie indywidualnej rozmowy z psychologiem będzie możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w postępowaniu z chorym oraz własnymi problemami.
• Zapisu na spotkanie z psychologiem można będzie dokonać osobiście lub telefonicznie.

3. Prowadzenie Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z chorobami otępiennymi.
• Spotkania grupy będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• Zaletą jest możliwość pozostawienia osoby chorej/ niepełnosprawnej w ,, Punkcie Zajęć” w trakcie uczestnictwa w spotkaniach grupy.
• Nabór do grup wsparcia będzie prowadzony w sposób ciągły i otwarty.

4. Prowadzenie ,,Punktu Zajęć” dla niesamodzielnych osób, których opiekunowie uczestniczą w grupach wsparcia.
• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy wsparcia indywidualnie.
• Zajęcia umożliwią swobodne uczestnictwo opiekunom w prowadzonej grupie wsparcia.

5. Prowadzenie Warsztatów nakierowanych na tematykę opieki nad osobami niesamodzielnymi.
• Warsztaty będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
W trakcie warsztatów będzie można zdobyć praktyczne umiejętności związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

6. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych chorobami otępiennymi.
• Zajęcia będą odbywać się 1x w tygodniu przez 2 godziny.
• Grupy będą tworzone w zależności od zaawansowania choroby oraz zainteresowań uczestników.
• W ramach zajęć proponujemy:
- treningi umiejętności poznawczych;
- treningi orientacji w rzeczywistości;
- terapie wspierające;
- animacje czasu wolnego dostosowaną do indywidualnych możliwości chorego.

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Hobbistyczne zajęcia dla opiekunów.
• Prowadzone będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań opiekunów osób chorych/ niepełnosprawnych.

8. Poradnictwo prawne
• Indywidualne poradnictwo prawne z zakresu: procedury ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, procedury całkowitego ubezwłasnowolnienia
• Pomoc w sporządzaniu pism i wniosków dotyczących problematyki związanej z opieką nad osobami niesamodzielnymi.
• Prowadzone w wymiarze 4 godzin w miesiącu.



Budżet projektu:
1.Prowadzenie PIK
- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł
- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok


2.Indywidualne spotkania z psychologiem
- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł



3. Prowadzenie grupy wsparcia
- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł

4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł
- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy

5. Prowadzenie warsztatów
- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł

6. Zajęcia terapeutyczne
- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne
- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

8. Poradnictwo prawne
- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 zł

Dodatkowe koszty projektu:
- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 zł

Całkowity koszt projektu: 158.600,00 zł



Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemów w wynikających ze sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, z Chorobą Alzheimera i innymi zespołami otepiennymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżet projektu:
1.Prowadzenie PIK
- psycholog 150,00 zł/h x 12 godziny miesiąc = 1800,00 zł x 12 miesięcy = 21.600,00 zł
- koordynacja 800,00 zl / miesiąc x 12 miesięcy = 9.600,00 zł/ rok


2.Indywidualne spotkania z psychologiem
- psycholog 150,00 zł/h x 8 godziny/ miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł



3. Prowadzenie grupy wsparcia
- psychoterapeuta 170,00 zł/h x 8 godzin/ miesiąc =1360,00 zł x 12 miesięcy = 16.320,00 zł

4.Prowadzenie ,,Punktu zajęć” dla osób zależnych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia.
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h/ osoba x 8 godzin/miesiąc x 2 osoby =1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł
- koszty materiałów do zajęć - 5000,00 zł/ 12 miesięcy

5. Prowadzenie warsztatów
- specjalista/terapeuta 250,00 zł/h x 8 godzin/miesiąc = 2000,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 24.000,00 zł

6. Zajęcia terapeutyczne
- terapeuta zajęciowy 150,00 zł/h x 8h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł
- opiekun (2 osoby) 70,00 zł/h x 8h/miesiąc =560,00 zł x 2 osoby = 1120,00 zł x 12 miesięcy = 13.440,00 zł

7. Udzielanie wsparcia opiekunom. Zajęcia hobbistyczne
- prowadzący 150,00 zł/h x 8 h/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00 zł

8. Poradnictwo prawne
- prowadzący 150,00 zł/ h x 4h/ miesiąc = 600,00 zł x 12 miesięcy = 7.200,00 zł

Dodatkowe koszty projektu:
- Koszty księgowości - 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
- Poczęstunek, napoje- 200,00 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,000 zł

Całkowity koszt projektu: 158.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
158 600,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 09:58
Koordynator w dzielnicy Wawer
22.06.2020 11:28
Koordynator w dzielnicy Wawer
18.08.2020 14:31
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany