Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów

1342
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
49 900 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1179 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Zakup i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, wiewiórek i schronów dla nietoperzy oraz oczyszczenie i konserwacja zawieszonych w latach ubiegłych ptasich skrzynek lęgowych i domków dla owadów.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
02.04.2021 09:34

Harmonogram działań:

- I kwartał - wybór wykonawcy,

- realizacja:

I etap - I i II kwartał,

II etap - III i IV kwartał,

- zakończenie realizacji grudzień 2021 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zadrzewienia komunalne w dzielnicy Praga Północ, w szczególności:
I. Tereny zieleni ogólnie dostępnej w tym drzewostan wokół placówek oświatowych
II Miejski Ogród Zoologiczny przy ul. Ratuszowej 1/3
III Park Praski
IV Prawy brzeg Wisły pomiędzy mostem kolejowym linii średnicowej, a mostem Gen. S. Grota-Roweckiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zakup i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, wiewiórek i schronów dla nietoperzy oraz oczyszczenie i konserwacja zawieszonych w latach ubiegłych ptasich skrzynek lęgowych i domków dla owadów.
Opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni miejskiej Pragi-Północ.
Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 350 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w tej Dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego, przeglądzie około 45 domków (,hoteli”) dla owadów i około 40 karmników dla ptaków, dla obsługi, których zostanie zakupionych 700 kg ziarna (słonecznika pastewnego). Ponadto na praskim brzegu Wisły, w ZOO i Parku Praskim zawieszonych zostanie 300 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków i budek dla wiewiórek, a także służących nietoperzom na ich kryjówkę. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom lubianym przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je podziwiać z miejsc ogólnie dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni -charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Tak samo łatwo można obserwować zamieszkujące "hotele” owady zapylające, ginące w Warszawie.
W projekcie przewidziano:
1) Dwu-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do końca listopada 2021 r.) oczyszczenie około 350 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy przeglądzie daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość
2) Zakup i zawieszenie na wymienionych terenach – w drugiej połowie 2021 r. - 300 sztuk nowych drewnianych skrzynek (90 typu "A”- dla sikor i mazurków, 155 typu "B”- dla szpaków, 5 - dla kowalika, 20 - dla wiewiórek, 15 – dla nietoperzy, 3 typu "E”- dla puszczyka i tracza nurogęsi, jak również 12 typu "D” – dla kawek. Skrzynki te będą zaopatrzone od zewnątrz w tzw. "klocki” (typ ,A” i ,B”), pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu ,A”,B” i dla kowalika) oraz posiadać będą daszek z przednim i bocznymi okapami, obity od zewnątrz ocynkowaną blachą (wszystkie skrzynki). Listwa służąca do zawieszenia skrzynki na pniu drzewa powinna być impregnowana atestowanym środkiem przeciwko wilgoci i przybita do skrzynki obustronnie.
3) Przegląd stanu, w tym konieczną konserwację około 40 domków ("hoteli") dla owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, jak również zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem prowadzenia zimowego dokarmiania ptaków w tych karmnikach.
Wykonanie, zawieszenie oraz oczyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków będzie nadzorowane przez specjalistę – ornitologa, który będzie sprawował nadzór inwestorski zadaniem –jako osoba niezwiązana z wybranym wykonawcą omawianego projektu.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność
tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze-Północ miejsc lęgowych oraz podniesienie bezpieczeństwo wyprowadzanych z nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nieoczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły, w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Parku Praskim zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tych terenów, z których usuwane są stare, spróchniałe i dziuplaste drzewa – naturalne siedlisko gniazdowania ptaków zajmujących na lęgi naturalne utworzone dziuple. Realizacja projektu pozwoli, więc na zwiększenie liczebności na Pradze-Północ sikor, szpaków, mazurków, jak również wiewiórek i nietoperzy i osiedlenie rzadszych gatunków - np. tracza, a także znacząco przedłuży żywotność skrzynek dla ptaków, zawieszonych w tej dzielnicy w przeszłości.
Natomiast działania projektu, dotyczące bieżącego utrzymana 'hoteli' dla pożytecznych owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, wraz z zakupem 700 kg słonecznika pastewnego - ziarna właściwego dla zimowego dokarmiania szeregu gatunków drobnych ptaków (wróbli, mazurków, dzwońców, sikor i czyży) w tej dzielnicy - będą skutkować utrzymaniem osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego projektów, dedykowanych ptakom i owadom. Umożliwia również aktywizację i edukację ekologiczną mieszkańców, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, które ucząc się opiekować we właściwy sposób dzikimi zwierzętami w mieście – nabierają właściwych postaw pro-przyrodniczych.
Podkreśla się też, iż postulowane działania służą w dużej mierze utrzymaniu osiągniętego efektu ekologicznego projektów przyrodniczych budżetu obywatelskiego, zrealizowanych na Pradze-Północ w poprzednich latach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka poprzez obicie od zewnątrz ocynkowaną blachą 350 skrzynek - 13000 zł,
2) zakup i zawieszenie nowych 300 sztuk skrzynek - 25500 zł,
3) nadzór ornitologiczny nad zawieszeniem i oczyszczeniem skrzynek - 4000 zł,
4) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z mapą rozmieszczenia wszystkich skrzynek - 2500 zł,
5) zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem zimowego dokarmiania ptaków - 3000 zł,
6) przegląd hoteli dla owadów oraz karmników - 900 zł,
7) oznakowanie graficzne skrzynek symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego - 1000 zł
Koszt utrzymania (eksploatacji) projektu w 2021 r. - 0 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 900,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt ma na celu ochronę zwierząt żyjących w przestrzeni przyrodniczej miasta poprzez stworzenie zastępczych siedlisk lęgowych oraz ułatwiających im bytowanie. Wzbogacenie środowiska przyrodniczego pozwala na prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez obserwacje przyrodnicze zainteresowanych tematem mieszkańców miasta. Realizacja obejmuje również konserwację budek lęgowych i domków dla owadów zamontowanych na terenie Dzielnicy Pragi-Północ w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.

Modyfikacje

23.01.2020 17:38
Koordynator w Dzielnicy Praga-Północ
03.04.2020 09:39
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
20.04.2020 14:48
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ
18.08.2020 13:57
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany