TO RODZICE DECYDUJĄ

1674
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Kwartalny wykaz ogólnomiejski organizacji, które w kwartale poprzedzającym okres raportowania realizujowały zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programową w warszawskich szkołach publicznych oraz nazw i programów tych zajęć.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kwartalny wykaz ogólnomiejski organizacji, które w kwartale poprzedzającym okres raportowania realizujowały zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programową w warszawskich szkołach publicznych oraz nazw i programów tych zajęć.
Opis projektu
Projekt polega na publikowaniu i aktualizowaniu co jeden kwartał zbiorczych informacji dla placówek szkolnych objętych raportowaniem i publikowanych na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu Miasta.

Zakres informacji udostępnianych rodzicom obejmuje:
• nazwę i program zajęć nieobowiązkowych oraz wykraczających poza podstawę programową realizowanych w danej placówce oraz
• nazwę i profil organizacji zewnętrznych wobec szkół, które realizują zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza programy nauczania

CHODZI O JEDEN WYKAZ NA STRONIE URZĘDU M. ST. WARSZAWY, W KTÓRYM POWYŻSZE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE OSOBNO DLA KAŻDEJ Z PLACÓWEK, O KTÓRYCH MOWA W PROJEKCIE.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Powszechną praktyką w szkołach jest pozyskiwanie ogólnej, generalnej deklaracji rodziców w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach ponadprogramowych.
Ma to aspekt praktyczny, ale pozbawia rodziców kontroli ex-ante nad procesami edukacyjno - wychowawczymi.
Proponowane rozwiązanie ułatwia rodzicom włączenie się w procesy edukacyjno - wychowawcze.
Proponowany projekt odpowiada na problem weryfikacji ex-ante przez rodziców organizacji, zewnętrznych wobec szkół, ich profilu oraz treści przekazywanych w procesie edukacyjno - wychowawczym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie brutto z narzutami 4166,67 x 12 miesięcy = 50 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

23.06.2020 14:32
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany