"Zmień Formę" walka z nadwagą i otyłością u dzieci, młodzieży i dorosłych

2007
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu promującego zdrowie „Zmień Formę!” jest walka z postępującą nadwagą i otyłością wśród polskiej młodzieży i dzieci. Dodatkowym zadaniem jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i myślenia o zdrowiu dzieci i ich rodziców względem dotychczasowego trybu życia (modyfikacja trybu życia na bardziej prozdrowotny).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
OSiR Praga-Południe
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu promującego zdrowie „Zmień Formę!” jest walka z postępującą nadwagą i otyłością wśród polskiej młodzieży i dzieci. Dodatkowym zadaniem jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i myślenia o zdrowiu dzieci i ich rodziców względem dotychczasowego trybu życia (modyfikacja trybu życia na bardziej prozdrowotny).
Opis projektu
Celem projektu promującego zdrowie „Zmień Formę!” jest walka z postępującą nadwagą i otyłością wśród polskiej młodzieży i dzieci. Dodatkowym zadaniem jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i myślenia o zdrowiu dzieci i ich rodziców względem dotychczasowego trybu życia (modyfikacja trybu życia na bardziej prozdrowotny).
Projekt przewidziany jest dla dzieci od 4. roku życia, które mają problem z nadwagą lub są już otyłe, i ich rodziców, ale także dla wszystkich innych zainteresowanych zdrowym trybem życia lub zmianą złych nawyków.
Projekt przewidziany jest na cały rok 2021 z przerwą w wakacje. Realizacja odbywać się będzie w lokalu m. st. Warszawa przzy ul. Paca 40, U-1a i zakłada:
- Na początku, w połowie i pod koniec programu dzieciom przy udziale dietetyka sportowego zostaną wykonane pomiary antropometryczne (masa, zwrot, obwody), obliczone BMI, oraz sprawdzenie na specjalnej wadze szczegółowego składu ciała, zapisanie wyników. Raz na miesiąc kontrola wagi, pomiar BMI.
-2 razy w tygodniu zajęcia ruchowe dla dzieci, ogólnorozwojowe z elementami judo, akrobatyki i gimnastyki korekcyjnej w sali gimnastycznej wyposażonej w miękkie maty puzzlowe i materace, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów lub instruktorów sportu,76 zajęć w ciągu roku.

- 1 na 2 tygodnie spotkania dla dzieci i dorosłych ze specjalistami: dietetyk, psycholog, pedagog, odbywać się będą cyklicznie, naprzemiennie podczas całego roku szkolnego, zgodnie z programem "Zmień Formę"-zajęcia dla wygody dzieci i rodziców odbywać się będą bezpośrednio po zajęciach ruchowych w godzinach popołudniowych lub dla rodziców równolegle z zajęciami ruchowymi dzieci. Łącznie 19 zajęć w ciągu roku.
- Dzieci ze stwierdzoną otyłością w ramach programu otrzymają prywatną wizytę u dietetyka w celu indywidualnego zdiagnozowania problemu, złych nawyków i ustalenia prawidłowego planu żywieniowego.
- Na koniec programu odbędzie się sprawdzenie efektów osiągniętych przez dzieci, które przystąpiły do programu „Zmień Formę!” będzie to możliwe dzięki testowi sprawności Zuchory, oraz wyliczeniu BMI i porównaniu go z siatkami centylowymi i wynikami początkowymi.
- Rekrutacja odbędzie się na Pradze-Południe w postaci informacji bezpośrednio na zebraniach szkolnych z rodzicami, plakatach w szkołach, przedszkolach i przychodniach rejonowych, na portalach społecznościowych, piknikach szkolnych i dzielnicowych.
- Do większej i bardziej efektywnej rekrutacji i zachęcenia rodziców i dzieci do udziału w programie zostaną stworzone materiały promocyjno-edukacyjne: książeczki zdrowia, gdzie będą zawarte najważniejsze informacje dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków, radzenia sobie ze stresem oraz miejsce na wpisywanie efektów pracy. Wszystko zostanie przedstawione w odpowiedniej formie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, będzie opracowane graficznie, wydrukowane i dystrybuowane na terenie szkół. Zostanie wymyślony i wykonany bohater, maskotka tego programu, który będzie promował projekt na ww. imprezach oraz będzie na każdym materiale drukowanym prowadził dzieci przez ten projekt. Stworzenie takich materiałów pozwoli na realizację tego programu w kolejnych latach, w kolejnych placówkach i dzielnicach Warszawy.
Projekt został wyceniony na 56 000 zł:
-prowadzenie zajęć sportowych 11 000 zł
-prowadzenie wykładów, warsztatów 11 000 zł
-wynajem sal gimnastycznych i do wykładów 8 000 zł
-opracowanie książeczki redakcyjne, graficzne, skład, druk 5000 egz. 8000 zł
-maskotka, bohater projektu 3000 zł
-dystrybucja materiałów, organizacja na piknikach, festynach 10000 zł
-druk plakatów, ulotek, transport sprzętu na pikniki, festyny 5000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Najnowsze (2018 r.) wstępne wyniki badania zachowań zdrowotnych młodzieży w wieku 11-15 lat (międzynarodowe badanie HBSC, w którym od wielu lat uczestniczy również Polska) wskazują, że nadmierna masa ciała występuje u 29,7% chłopców i 14,3% dziewcząt (wg kryteriów WHO, 2007). Odsetki te są wyższe o kilka procent w porównaniu do wyników edycji tego badania z 2014 r. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9% do 21,7% przy czym silniejsze pogorszenie zaobserwowano u chłopców w porównaniu do dziewcząt, a biorąc pod uwagę wiek – u 13-latków obojga płci.
Nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość to problem dużej wagi. Przedstawione dane wskazują, że nadal istnieje ogromna potrzeba poszukiwania i realizacji skutecznych na globalną skalę działań, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Coraz częściej na ulicy, w szkołach i przedszkolach widać dzieci z nadwagą lub otyłe. Rodzice zazwyczaj nie widzą problemu lub nie chcą widzieć bo nie wiedzą co z tym robić. Automatycznie powielają błędy ze swojego domu i dzieciństwa, dlatego bardzo ważne jest aby taki program obejmował cała rodzinę: dziecko i rodziców, bo tylko wtedy jest szansa, że odniesie to dobry skutek. Często problemy z otyłością związane są ze złymi nawykami radzenia sobie ze stresem, a jedzenie jest sposobem na jego redukowanie. U dzieci i dorosłych nie wystarczy zmiana jednego ze złych nawyków, trzeba zmienić je wszystkie równolegle. Warsztaty dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych pozwolą zrozumieć problem i zmienić złe nawyki w każdej z grup wiekowych. Zajęcia wspólne zachęcą do współpracy rodziców z dziećmi oraz wzajemnego motywowania się do zmian.
Niestety badania pokazują, że nadwaga i otyłość prowadzi do nieodwracalnych chorób i śmierci.
Duża część społeczeństwa w żaden sposób nie reaguje jak widzi np. w szkole otyłe dziecko, nawet osoby do tego powołane. Chcemy zachęcić rodziców i dzieci do zmiany złych nawyków robiąc kampanię dla wszystkich osób. Kampanię, która będzie się kojarzyła pozytywnie, ładna maskotka, kolorowe książeczki, warsztaty dla rodziców w dogodnych godzinach. Oczywiście cały program będzie dla wszystkich uczestników całkowicie bezpłatny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Prowadzenie zajęć sportowych 11000 zł
Prowadzenie wykładów, warsztatów 11000 zł
Koszty wynajęcia obiektów 8000 zł
opracowanie książeczki redakcyjnie, graficznie, skład, druk 5000 egzemplarzy 8000 zł
maskotki 3000 zł
promocja 6000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy, walka z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży, zmiana sposobu spędzania wolonego czasu, zajęcia ruchowe oraz spotkania ze specjalistami (dietetyk, psycholog, pedagog)

Modyfikacje

29.01.2020 11:24
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
16.03.2020 11:00
Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe
17.08.2020 09:12
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany