"Faun na delfinie"- przywrócenie zdroju-rzeźby Jana Biernackiego na placu zabaw w Parku Skaryszewskim im. J. J. Paderewskiego

2066
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mateusz Mroz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
110 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zostanie przywrócona zaginiona w czasie II wojny światowej rzeźba Jana Biernackiego " Zdrój- Faun na delfinie" wraz z postumentem, w jej historycznej lokalizacji, na zachowanej oryginalnej granitowej misie, która znajduje się na dzisiejszym placu zabaw. Przy tej okazji zostanie uporządkowana jedna z historycznych osi widokowych parku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Skaryszewski i. J. J. Paderewskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac zabaw, Zarząd Zieleni Miejskiej

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zostanie przywrócona zaginiona w czasie II wojny światowej rzeźba Jana Biernackiego " Zdrój- Faun na delfinie" wraz z postumentem, w jej historycznej lokalizacji, na zachowanej oryginalnej granitowej misie, która znajduje się na dzisiejszym placu zabaw. Przy tej okazji zostanie uporządkowana jedna z historycznych osi widokowych parku.
Opis projektu
Przywrócenie ostatniej z istniejących przed II wojną światową modernistycznych rzeźb znajdujących się w parku na jej historyczne miejsce, wraz z uporządkowaniem otoczenia. W ramach budżetu obywatelskiego zostanie: zmodernizowana istniejąca podstawa-misa, poddana renowacji zachowawczej, doprowadzona i podłączona woda z pobliskiej studzienki technicznej, montaż misy po renowacji wraz z rzeźbą i podłączeniem jej do wody. Zostaną przeprowadzone następujące prace towarzyszące: podkrzesane zostaną gałęzie lip rosnących na placu, celem odsłonięcia osi widokowej, na której stać ma rzeźba, usunięty zostanie piasek przykrywający istniejącą historyczną posadzkę z czerwonego piaskowca okalającą rzeźbę, przeniesione zostaną w obrębie placu zabaw duża piaskownica, ścianka wspinaczkowa z siecią i sprężynowa huśtawka. Rzeźba - zdrój dostępna będzie wraz ze swoim otoczeniem okrągły rok, jedynie zasilanie jej w wodę będzie zamykane na okres zimowy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uporządkowanie otoczenia da niepełnosprawnym na wózkach możliwość podjechania pod zdrój i korzystanie z niego.
Rzeźba-zdrój "Faun na delfinie" Jana Biernackiego jest ostatnią brakującą z pierwotnie umiejscowionych w parku Skaryszewskim. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał ją jako darowiznę, została pozytywnie oceniona przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, który polecił ZZM przygotowanie projektu jej przywrócenia. Jest jedynym zdrojem publicznym w parku, z którego mogliby korzystać wszyscy odwiedzający, szczególnie rodzice z dziećmi licznie przychodzący na plac zabaw. Przywrócenie rzeźby dodatkowo "wymusza" odsłonięcie jednej z osi widokowych, która obecnie jest zatarta w krajobrazie parku. Przywrócenie jej wpisuje się w bardzo szeroki tematycznie program rewitalizacji parku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Orientacyjny koszt realizacji projektu:
- wykonanie projektu budowlanego modernizacji placu zabaw - 9 000,00zł
- konserwacja istniejącej kamiennej podstawy pod rzeźbę, montaż misy
po renowacji, montaż rzeźby i podłączenie jej do wody - 60 000,00 zł;
- przebudowa – powiększenie istniejącej piaskownicy - 12 000,00 zł;
- przestawienie dwóch urządzeń zabawowych - 10 000,00 zł;
- usunięcie i wywóz piasku przykrywającego posadzkę kamienną - 9 000,00 zł;
- wyprofilowanie terenu wokół zdroju - 5 000,00 zł;
- oznakowanie BO - 2 000,00 zł;
- konserwacja i pielęgnacja w roku wykonania projektu - 3 000,00 zł;

Całkowity koszt realizacji projektu razem: 110 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
110 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Realizacja zgłoszonego projektu poprzez powrót repliki zaginionej rzeźby – zdroju Jana Biernackiego „Faun” na zachowaną kamienną oryginalną podstawę z misami oraz przestawienie dwóch urządzeń zabawowych i przesunięcie istniejącej piaskownicy z osi placu uczytelni obraz placu, przywróci i podkreśli osiową lokalizację zdroju oraz jednocześnie nawiąże do historycznej kompozycji zabytkowego parku. Odsłonięcie zabytkowej kamiennej posadzki poprzez usunięcie grubej warstwy znajdującego się na wokół zdroju piasku, wywiezienie piasku, uporządkowanie terenu wokół zdroju, przepielęgnowanie oraz uzupełnienie żywopłotu okalającego plac wpłyną na poprawę estetyki obecnego placu zabaw.

Modyfikacje

22.06.2020 13:42
Zarząd Zieleni
18.08.2020 10:45
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Popieram przywrócenie rzeźby w pierwotnym jej miejscu. Ma znaczenie dla historii Warszawy.
    Mieszkaniec23078  02.09.2020 22:30
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany