Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży

1478
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
106 080 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywałyby się w lokalu Stowarzyszenia Amfora na ul. Puławskiej 130.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokal Stowarzyszenia Amfora i Stowarzyszenia w Stronę Marzeń ul. Puławska 130

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywałyby się w lokalu Stowarzyszenia Amfora na ul. Puławskiej 130.
Opis projektu
Projekt ma polegać na zorganizowaniu i prowadzeniu warsztatów ceramicznych dla dzieci ze szkół podstawowych. Warsztaty ceramiczne odbywałyby się w formie zajęć cyklicznych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe techniki modelowania ceramiki i jej wykańczania poprzez malowanie, zdobienie i szkliwienie. Każdy warsztat jest przygotowywany wcześniej pod kątem grupy, stopnia zaawansowania oraz indywidualnych predyspozycji każdego dziecka. Na warsztatach dzieci robią zarówno figurki jak rzeczy użytkowe takie jak miseczki, kubki czy filiżanki. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów są wykonane z profesjonalnych materiałów i nadają się do użytku.

Warsztaty ceramiczne dla dzieci będą się odbywać w Klubokawiarni Alternatywy na ul. Puławskiej 130.

Nabór na warsztaty będzie odbywał się głównie poprzez szkoły, kontakt z dyrekcją i informacje na plakatach, ulotkach. Zajęcia odbywałyby się w grupach zamkniętych po wcześniejszej rekrutacji, która będzie trwała w lutym i od 1 września do 30 września. Wszystkie dzieci, które zgłoszą się do projektu zostaną przyjęte. Dlatego też po zakończeniu rekrutacji zostanie ustalona liczba grup a co najważniejsze to ile razy dana grupa będzie miała zajęcia. Zakładamy utworzenie 8 grup, każda grupa będzie miała warsztaty raz w tygodniu po jednej godzinie. W grupie będzie do 12 dzieci. Przy naborze lutowym warsztaty będą trwały od marca do czerwca, cztery warsztaty w miesiącu dla grupy. Czyli każda grupa będzie miała 16 godzin warsztatów. W sumie w tym terminie zostanie przeprowadzonych 128 godzin warsztatów ceramicznych. Przy naborze wrześniowym warsztaty będą trwały od października do listopada. Zostanie również utworzonych 8 grup. W ciągu dwóch miesięcy każda grupa będzie miała 8 godzin warsztatów co w sumie da nam 64 godziny. W skali całego projektu zostanie przeprowadzonych 192 godziny warsztatów ceramicznych.

Ważne!!!
Jeżeli do projektu zgłosi się więcej dzieci niż wynika z powyższego założenia wówczas powstanie więcej grup z tym, że każda grupa będzie miała mniejszą liczbę godzin warsztatowych. Istnieje też taka możliwość, że jeżeli zapisze się dużo dzieci z tej samej szkoły to ta grupa może być przeprowadzona na terenie tej placówki, aby dzieci miały bliżej na zajęcia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ceramika posiada bardzo długą i złożoną historię. Jej początki sięgają czasów starożytnej Mezopotamii, Babilonu oraz Egiptu. Ceramika jest znana ludziom od wieków, początek garncarstwa na ziemi polskiej szacuje się na 2500 lat przed naszą erą. W codziennym życiu mamy do czynienia z wieloma przedmiotami ceramicznymi, używamy ich często nie zastanawiając się nad ich pochodzeniem i sposobem wykonania. Podczas zajęć artystycznych w szkole, czy przedszkolu dzieci nie często korzystają z tak wdzięcznego materiału jakim jest glina. Z obserwacji i informacji pozyskanych z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli wywnioskować można, że raczej rzadkością są zajęcia podczas których dzieci mają możliwość tworzenia kształtów przestrzennych z różnego rodzaju mas plastycznych. Glina jako materiał do lepienia i rzeźbienia jest raczej nie doceniana przez nauczycieli. Często możliwości lepienia kończą się na plastelinie lub masie solnej. W praktyce zdecydowana większość dzieci przychodzących na zajęcia do pracowni ceramicznej nigdy nie miała możliwości lepienia z gliny. Kilkakrotnie zdarzyło się, że dzieci jednorazowo lepiły z gliny podczas okazjonalnej wycieczki klasowej. Tak więc, dzieci w zasadzie nie mają wielkich możliwości na rozwijanie swoich zainteresowań w tym zakresie. Systematyczna i ciągła inspiracja twórczości artystycznej i plastycznej dzieci owocuje ich duchowym i artystycznym rozwojem. Takiej inspiracji można dostarczyć poprzez zajęcia ceramiczne, które nie tylko są warsztatami praktycznymi, ale odwołują się do sztuki ludowej. Sztuka ludowa jaką jest też bardzo dekoracyjna ceramika umożliwia ocenę estetycznych wartości przedmiotów, które nas otaczają. Poznając zdobnictwo sztuki ludowej dzieci starają się je naśladować wykorzystując też swoje pomysły. Dzięki temu rozwija się ich wrażliwość kolorystyczna, zrozumienie koloru jako środka wyrazu i łączenia i doboru kolorystyki.
Ceramika ludowa pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad rozmieszczania wzorów na ceramice oraz kształtowania poczucia harmonii i rytmu kompozycji. Sztuka ludowa ściśle związana jest z tradycjami, obyczajami i historią narodu. Treść w niej zawarta rozbudza patriotyzm i wiąże uczuciowo z krajem ojczystym. Jest przy tym wesoła, pogodna i dzięki swej prostocie łatwo przyswajalna.
Warsztaty ceramiczne niewątpliwie uczą poczucia estetyki, wrażliwości na piękno dodatkowo wpływają na naukę dzieci i młodzieży. Dlaczego tak się dzieje? Współczesna młodzież dorastająca i żyjąca w świecie multimediów zagrożona jest dysgrafią, dysleksją rozwojową, oraz obniżonym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych, takich jak: sprawność manualna, orientacja przestrzenno – kierunkowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Jako poparcie wcześniejszych rozważań można zacytować B. Didkowską ,która mówi: "...Dynamiczny rozwój elektronicznych środków przekazu spowodował, że /…/ współczesne dzieci żyją w świecie zupełnie innym niż poprzednie pokolenia; /…/ a znajomość obsługi komputera opanowują wcześniej niż zasady czytania i pisania...”.
Projekt ma na celu aktywizowanie wszystkich grup społecznych do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju kulturalno- artystycznego oraz wspierania rozwoju twórczości amatorskiej. Udział w proponowanych zajęciach to sposób na twórcze spędzanie wolnego czasu w duchu integracji pokoleniowej z jednoczesnym wspieraniem rozwoju artystycznej twórczości i aktywności kulturalnej. Zajęcia ceramiczne umożliwiają ich uczestnikom swobodę w odkrywaniu świata gliny, dostarczają dawki emocjonalnej niezależności w wyrażaniu siebie . Projekt daje możliwość aktywizowania rozwoju artystycznego poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych w obszarze edukacji kulturalnej. Udział w projekcie przyniesie wiele pozytywnych efektów wszystkim jego uczestnikom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Trener na warsztaty – 15360 zł
Trener do obsługi technicznej – 30720 zł
Materiały na warsztaty – 35000 zł
Promocja 1000 zł (w tym m.in. druk plakatów, ulotek, rozwieszenie ich)
Wykorzystanie lokalu na potrzeby projektu (stoły warsztatowe, narzędzia, formy, środki czystości, koszty eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzątanie) -ani 8 miesięcy x 3000 zł = 24000 zł
Suma: 106 080 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
106 080,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

22.06.2020 07:44
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany