WarszTaty czyli ojcowie na Targówku rozwijają się i integrują (PGR 2.0)

1456
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Jakub Rawski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 360 zł
Kategoria
  • edukacja
  • samopomoc
  • rozwój osobisty
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Warsztaty dla ojców, na których ojcowie rozwijają i wymieniają swoje wiedzę i umiejętności rodzicielskie w aspekcie komunikacji, integracji. Celem zajęć jest zachęcanie i ośmielanie ojców do zwiększania aktywności i zaangażowania w wychowanie dzieci oraz udziału w życiu rodziny, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w relacjach ojciec-dzieci. Ojcowie dzieci w różnym wieku – przekonają się, jak ważną rolę odgrywa ojciec w życiu swojej rodziny i że nie bez znaczenia są jego postawy i postępowanie względem dzieci. Zarówno synowie, jak i córki, czerpią pewien wzorzec ze swojego ojca i chcą być kochane, oczekują miłości ojcowskiej, a to, w jaki sposób ojciec okazuje tę miłość, bądź jej nie okazuje, ma duży wpływ na dalsze życie dzieci, w pewien sposób kształtuje dzieci, co potem przekłada się także na ich relacje z innymi ludźmi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 377 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala", ul. Trocka 4
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty dla ojców, na których ojcowie rozwijają i wymieniają swoje wiedzę i umiejętności rodzicielskie w aspekcie komunikacji, integracji. Celem zajęć jest zachęcanie i ośmielanie ojców do zwiększania aktywności i zaangażowania w wychowanie dzieci oraz udziału w życiu rodziny, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w relacjach ojciec-dzieci. Ojcowie dzieci w różnym wieku – przekonają się, jak ważną rolę odgrywa ojciec w życiu swojej rodziny i że nie bez znaczenia są jego postawy i postępowanie względem dzieci. Zarówno synowie, jak i córki, czerpią pewien wzorzec ze swojego ojca i chcą być kochane, oczekują miłości ojcowskiej, a to, w jaki sposób ojciec okazuje tę miłość, bądź jej nie okazuje, ma duży wpływ na dalsze życie dzieci, w pewien sposób kształtuje dzieci, co potem przekłada się także na ich relacje z innymi ludźmi.
Opis projektu
Projekt polega na stworzeniu przestrzeni dla ojców, w ramach której mogliby otwarcie i bez skrępowania rozmawiać o swoim ojcostwie, byciu rodzicem, a także o tym, z czym mają problem i czego nie potrafią. Przestrzeni, gdzie mogliby nawzajem wspierać się w rozwoju swoich umiejętności rodzicielskich, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. By ojcowie mogli się rozwijać, potrzebne będą regularne spotkania i warsztaty, podczas których trener - moderator przeprowadzi grupę ojców przez wspólnie ustalony z nimi program rozwojowy. Osoby prowadzące zajęcia będą posiadać doświadczenie w pracy z ojcami oraz aktualne zaświadczenie niekaralności i o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Podczas warsztatów ojcowie m.in.:
- przeanalizują, co znaczy być ojcem oraz jakie zadania i wyzwania przed nimi stoją,
- określą obszary, w których czują się pewnie jako rodzice i obszary, które wymagają wzmocnienia (np. zgodnie z 8 rolami ojca),
- przedyskutują sytuacje bieżące z dziećmi, problemy wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania, punkty widzenia oraz możliwe do zastosowania metody wychowawcze,
- zainspirują się od innych, bardziej doświadczonych ojców pomysłami na wychowanie i wspólne przygody z dziećmi,
- poznają nowe metody i sprawdzone modele komunikacji (np. komunikacja bez przemocy, wychowywanie bez kar i nagród, rodzicielstwo bliskości),
- przygotują weekendowe zajęcia dla siebie i dzieci, podczas których będą mieli okazję spędzić wyjątkowy czas z dzieckiem.
Przedmiotem warsztatów nie będą zagadnienia: polityka, religia oraz walka o prawa do dziecka
Zamierzone działania w projekcie:
Projekt zakłada regularne spotkania ojców co 2 tygodnie w terminach ujętych miesiącami I-VI oraz IX-XII. Spotkania trwałyby 4 godziny lekcyjne (1h/45 min) i odbywać się będą w dni robocze w godzinach popołudniowych po zajęciach dydaktycznych w placówkach edukacyjnych. W razie potrzeby spotkania w ramach projektu będą mogły odbywać się w innych szkołach na terenie dzielnicy. W zależności od zainteresowania utworzone zostaną grupy warsztatowe liczące min. 10 osób.
Dodatkowo przewidziane będą 4 weekendy (optymalnie po 2 w półroczu), w ramach których ojcowie zorganizują wspólne weekendowe zajęcia dla siebie i swoich dzieci, jak również innych zaproszonych ojców z dziećmi. Tematy i zakres wspólnych zajęć ojców z dziećmi zostaną wypracowane przez uczestników na warsztatach. Mogą to być to np.: sobotnie gry planszowe, wspólny wolontariat, wspólny wyjazd grupą ojców z dziećmi, gry terenowe np. w podchody, biegi na orientację, w chowanego, w kwadraty.
W projekcie wezmą udział mężczyźni, którzy są lub zamierzają zostać ojcami. Przewidywalna liczba uczestników projektu to 1 000 osób.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą e-mailowa lub telefoniczną, zawsze przed naborem do grup, będzie stale monitorowana. Zostanie stworzony regulamin uczestnictwa w działaniach projektowych.
Promocja działań w projekcie zostanie zrealizowana za pomocą akcji z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz przygotowanych ulotek, plakatów informacyjnych.
Ewaluacja działań w projekcie zostanie przeprowadzona za pomocą narzędzi ewaluacyjnych m.in. ankieta opracowana wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ofercie rynkowej znajdziemy zajęcia dla mam lub rodziców. Wciąż jest bardzo mała oferta spotkań dla samych ojców, w trakcie których mogliby pracować nad swoimi umiejętnościami. Zajęcia dla obojga rodziców są bardzo wartościowe, jednakże warsztaty organizowane tylko dla mam czy tylko dla ojców wnoszą unikalną wartość. Ojcowie, w odróżnieniu od mam, mają większą trudność w zbieraniu się i dyskutowaniu o sobie i swoich kompetencjach rodzicielskich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty realizacji warsztatów (przygotowanie, przeprowadzenie, podsumowanie):
- koszt trenera/prowadzenie warsztatów w tygodniu i w weekendy = 14 000 zł
- wynajem i eksploatacja sali na warsztaty w tygodniu i w weekendy = 5 600 zł
- catering na warsztaty w tygodniu i w weekendy = 1 960 zł
- materiały na warsztaty = 1 000 zł
- materiały szkoleniowe = 950 zł
- koszt materiałów ochrony osobistej = 1 000 zł
- koordynacja warsztatów (m.in. rekrutacja uczestników) = 5 400 zł
Promocja projektu:
- koszt promocji i oznakowania (plakaty, ulotki, rollup) = 1 500 zł
Ewaluacja projektu:
- materiały szkoleniowe (ewaluacja - opracowanie i wydruk ankiet dla uczestników projektu) = 950 zł
Łączny koszt realizacji projektu = 32 360 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 360,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

29.01.2020 14:53
Koordynator w Dzielnicy Targówek
19.06.2020 13:57
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek
19.06.2020 14:22
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek
23.06.2020 15:53
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany