Miejsce spotkań mieszkańców - Dom Sąsiedzki na Gocławiu

1492
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Alicja Wydro
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
850 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Proponuję stworzenie na Gocławiu otwartego, ogólnodostępnego, lokalnie działającego miejsca spotkań dla mieszkańców - Domu Sąsiedzkiego. Na osiedlu brak jest miejsca integrującego i skupiającego społeczność lokalną. Dlatego proponuję zagospodarowanie lokalu o powierzchni 400 m 2 po dawnym sklepie "Społem", który od wielu lat stoi pusty. Lokal jest w zasobach ZGN w Dzielnicy Praga-Południe i idealnie nadaje się na Dom Sąsiedzki.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Samolotowa 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokal po dawnym sklepie Społem
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponuję stworzenie na Gocławiu otwartego, ogólnodostępnego, lokalnie działającego miejsca spotkań dla mieszkańców - Domu Sąsiedzkiego. Na osiedlu brak jest miejsca integrującego i skupiającego społeczność lokalną. Dlatego proponuję zagospodarowanie lokalu o powierzchni 400 m 2 po dawnym sklepie "Społem", który od wielu lat stoi pusty. Lokal jest w zasobach ZGN w Dzielnicy Praga-Południe i idealnie nadaje się na Dom Sąsiedzki.
Opis projektu
W DS realizowane byłyby różnorodne, autorskie pomysły mieszkańców, w zależności potrzeb jakie się pojawią w trakcie funkcjonowania DS wśród pomysłów m.in. imprezy i wydarzenia okolicznościowe tj. osiedlowa gwiazdka, czy Wielkanoc, a także regularne zajęcia, spotkania, warsztaty i prelekcje. Od XI.2017 istniejąca na fb strona Dom Sąsiedzki na Iskrze, potwierdza potrzebę powstania takiego miejsca, daje też obraz oczekiwań mieszkańców Gocławia związanych z takim miejscem i stanowi bazę pomysłów. Nasze osiedle jest bardzo różnorodne mieszka tu wielu samotnych starszych ludzi, stosunkowo dużo młodych oraz liczne młode rodziny z dziećmi. Stworzenie Domu Sąsiedzkiego da wszystkim mieszkańcom możliwość wspólnego spędzenia czasu, otworzy i zaktywizuje społeczność lokalną, włączy w życie okolicy, zintegruje sąsiadów DS otwarty byłby na współpracę z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi z terenu dzielnicy oraz innymi podmiotami chcącymi działać na rzecz lokalnej społeczności.Wszyscy chętni mieszkańcy będący zainteresowani uczestnictwem w Domu Sąsiedzkim, bez względu na wiek, płeć zainteresowania czy miejsce zamieszkania będą tutaj mile widziani, kiedy tylko takie miejsce powstanie zgodnie z zasadą otwartości na każdego mieszkańca. Pomysły dla funkcjonowania Domu to np: osiedlowy punkt biblioteczny, w DS możliwa byłaby wymiana międzypokoleniowa dziadkowie - wnuki. Wskazana lokalizacja jest bardzo dogodna, blisko przystanku autobusowego, punkt jest widoczny dla wszystkich z samochodu czy autobusu jadącego ul. Jugosłowiańską. By możliwe było uruchomienie DS konieczny będzie całkowity remont tego pomieszczenia. W związku z tym, że od wielu lat stoi pusty samoistna dewastacja spowodowała spore szkody w pomieszczeniu. Generalny remont pomieszczenia obejmie w szczególności - remont dachu, wymianę okien i drzwi, instalacji elektrycznych itd. wygrodzenie nowymi ściankami pomieszczeń WC oraz dla zatrudnionych opiekunów obiektu. Potrzebne będzie również wyposażenie w meble i sprzęt oraz artykuły biurowe potrzebne i niezbędne do funkcjonowania Domu takie jak: stoły, krzesła np. składane, wyposażenie kuchni, kosze na śmieci, 3 termosy, rzutnik, ekran, komputer - laptop, drukarka, gry planszowe, materiały do plastyki, papier, kredki, nożyczki, klej, modelina, papier kolorowy, itp. artykuły do zabaw kreatywnych.
Projekt realizowany byłby w kilku etapach pozyskane środki zostaną przeznaczone na:
a) konsultacje społeczne i akcję informacyjną dotyczącą powstania DS,
b) remont i dostosowanie przestrzeni na potrzeby mieszkańców
c) wyposażenie lokalu
d) zatrudnienie na okres początkowy koordynatora DS.

Opis powyższych etapów:
- a) konsultacje społeczne i akcja informacyjna dotycząca powstania DS - konsultacje społeczne mają dotyczyć zebrania pomysłów na codzienne funkcjonowanie DS, pomysłów na aranżację wnętrza wynikającą ze zgłoszonych potrzeb. Ten etap zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konsultacji społecznych (Uchwała m.st Warszawy ws konsultacji społecznych).
- b) remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb mieszkańców (m.in dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Działania na tym etapie mają doprowadzić do uruchomienia DS. W ramach tego zostanie wykonany szereg prostych prac adaptacyjnych, dostosowawczych i remontowych (m.in. naprawa dachu, zdjęcie krat, wymiana okien, remont toalet, wymiana podłóg, prace instalacyjne w obszarze wodno-kanalizacyjnym, elektryki, gazowo-ciepłowniczym i wentylacyjnym, montaż systemu alarmowego). W miarę możliwości zostanie zaaranżowana przestrzeń wokół budynku i na zewnątrz (mural)
- c) wyposażenie lokalu - w ramach tego etapu zostaną zakupione m.in. stoliki i krzesła, wykładzina, oświetlenie i zakup wyposażenia np.: luster na zajęcia taneczno-ruchowe czy rozsuwanych drzwi (zakres prac będzie uzależniony od tego jakie będą oczekiwania mieszkańców w kwestii wykorzystania powierzchni), poza tym zakupione zostanie wyposażenie techniczne tj. rzutnik, laptop, mikrofony i nagłośnienie, flipchart, materiały biurowe, wyposażenie aneksu kuchennego (np. szklanki, talerzyki, czajnik oraz artykuły spożywcze) oraz aneksu sanitarno-socjalnego (sprzęt do sprzątania pomieszczeń i środki czyszczące) - także w oparciu o wskazania i wyniki konsultacji społecznych.
- d) zatrudnienie na okres pierwszych 5 lub 6 m-cy koordynatora DS zgodnie z założeniami.
Wszystkie prace będą prowadzone z poszanowaniem założeń projektowania uniwersalnego.
W przyszłości Dom byłby finansowany lub współfinansowany z m.st . Warszawy zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania Domów Sąsiedzkich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na osiedlu potrzebne jest miejsce integrujące, otwarta przestrzeń do wsparcia działań lokalnych przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu. Na osiedlu wiele 40 letnich budynków zostało ogrodzonych płotami. Ideą jest by wyciągnąć mieszkańców tych budynków zza płotów, ponowne zintegrować ich z mieszkańcami innych budynków. Takie miejsce pomoże przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży i dorosłych ze względu na samotność, trudną sytuację materialną czy rodzinną. Łatwiej będzie przeciwdziałać patologiom społecznym wśród młodzieży i młodych dorosłych. Brakuje bardzo takiego miejsca na osiedlu, gdzie szacunkowo mieszka ponad 70 000 mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowy budżet:

REMONT - 678.000,00 zł
1. Wymiana okien i drzwi - 120.000,00 zł
2. Wymiana posadzki - 100.000,00 zł
3. Przebudowa instalacji Wod -Kan. - 35.000,00 zł
4. Przebudowa WC wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - 45.000,00 zł
5. Uzupełnienie i wyrównanie tynków wraz z malowaniem - 45.000,00 zł
6. Przebudowa chodników, podjazdy dla OzN - 50.000,00 zł
7. Naprawa dachu - 110.000,00 zł
8. Wymiana osprzętu elektrycznego oraz przebudowa instalacji elektrycznej - 120.000,00 zł
9. Wykonanie instalacji odgromowej - 35.000,00 zł
10. Przebudowa kanalizacji deszczowej - 18.000,00 zł
KONSULTACJE SPOŁECZNE - 20.000,00 zł
11. Konsultacje społeczne - 20.000,00 zł

WYPOSAŻENIE DS - 81.000,00 zł
12. Zakup wyposażenia (meble: stoły krzesła oraz sprzęt: rzutnik, laptopy, sprzęt biurowy, ksero itp.) - 5.500,00 zł
13. Zakup art. czystości i art papierniczych - 75.500,00 zł

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW - 60.000,00 zł
13. Wynagrodzenie dla osób odpowiedzialnych za lokal (2 etaty x 4 m-ce x 75000,00 zł brutto z kosztami pracodawcy) - 60.000,00 zł

KOSZTY REZERWOWE (nieprzewidziane wydatki) - 11.000,00 zł

KOSZT ŁĄCZNY ZA CAŁOŚĆ 850.000,00 zł

Działanie Domu Sąsiedzkiego wymaga w kolejnych latach zabezpieczenia środków w Dzielnicy na funkcjonowanie Domu – szacunkowo jest to koszt min. 200.000,00 zł - 300.000,00 zł na rok (wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, energię elektryczną, telefony, art. biurowe, sprzątanie).


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
850 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

22.04.2020 13:59
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe
23.04.2020 11:07
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany