Świetliczkowo. Zajęcia rozwijające dla dzieci na Bielanach

1490
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Magdalena Jońca
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
64 410 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4-7 lat. Dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: plastycznych, sportowych, grach i zabawach edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Conrada 6
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
na terenie Szkoły Podstawowej nr 352
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4-7 lat. Dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: plastycznych, sportowych, grach i zabawach edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka. Dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: plastycznych, sportowych, grach i zabawach edukacyjnych oraz rekreacyjnych. Zajęcia plastyczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię i myślenie twórcze, ale też usprawniają pracę ręki. Dzięki stosowaniu różnych technik i różnorodności dostępnych materiałów plastycznych zajęcia prowadzone będą w ten sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i swobodnego tworzenia. Zajęcia sportowe obejmą zarówno ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i różnego rodzaju gry zespołowe. Będą miały na celu wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej oraz rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. Projekt zakłada również prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących np. zmian zachodzących w przyrodzie, obyczajów i tradycji, czy ekologii. W trakcie zajęć dzieci będą miały także czas na swobodną zabawę w grupie rówieśników, co sprzyja kształtowaniu właściwych relacji społecznych.
Projekt wymaga zakupu materiałów oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie).
Zajęcia będą prowadzone w soboty, przewidywany czas trwania zajęć to 3 godziny. Projekt będzie realizowany w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanych. Zaplanowane są
2 grupy po 30 osób (dzieci w wieku 4-7 lat). Czas realizacji projektu dla jednej grupy to 4-5 miesięcy (45 godzin). Zajęcia będą prowadzone przez trzy osoby równocześnie (przewidziane jest zatrudnienie pięciu osób, które będą się wymieniały w zależności od zaplanowanego rodzaju zajęć). Planowane jest również zatrudnienie koordynatora projektu.
Zasada ogólnodostępności:
• zasady rekrutacji:
Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie.
O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.
• sposób informowania o rekrutacji:
Uczestnicy projektu będą informowani o rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji poprzez plakaty oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego.
• termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:
18.01.2021 – do wyczerpania limitu miejsc; 1.09.2021 - do wyczerpania limitu miejsc
• kryteria naboru:
dzieci w wieku 4-7 lat
Zlokalizowanie na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania:
Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 352 w Warszawie ul. Conrada 6
„Mieszkańcy korzystają z projektu nieodpłatnie”- zgodnie z § 7ust. 1 pkt 5 uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i podnoszenie sprawności fizycznej. Zajęcia sprzyjać będą również redukowaniu napięć emocjonalnych, dadzą wiele radości i satysfakcji, rozbudzą wyobraźnię i kreatywność dziecka oraz wzmocnią poczucie własnej wartości.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
w załączeniu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 410,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

05.05.2020 09:55
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 09:58
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 11:00
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 11:14
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
24.06.2020 09:13
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany