Uniwersytet Dziecięcy w Śródmieściu

1554
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Weronika Szypszak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 673 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.01.2022 10:22

W raz z końcem roku, kończy się także projekt realizowany w ramach BO 2021 pt. „Uniwersytet Dziecięcy w Śródmieściu”. Całość, odbyła się we współpracy z Centrum Nauki Kopernik i została podzielona na dwie części.

W okresie letnim podczas każdego weekendu w pawilonie nad Wisłą odbywały się warsztaty przeznaczone dla rodzin z małymi dziećmi. Wspólnie mogli oni zbudować (w ramach sześciu unikalnych scenariuszy) własne zabawki, urządzenia czy latające modele, służące do zabawy na świeżym powietrzu.

Zaś w części jesienno-zimowej trwał cykl przeznaczony dla młodzieży licealnej. W ramach zajęć szkolnych mogli przeprowadzić doświadczenia w trzech laboratoriach CNK:

-chemicznym „Morderstwo w Centrum Nauki”

-biologicznym „Świecące Organizmy”

-fizycznym „Nauka na zimno”

Grupy mogły także zwiedzać wystawy tematyczne CNK oraz wziąć udział w pokazach w Planetarium.

Oba cykle cieszyły się znakomitym powodzeniem, wzięło w nich udział ponad 1000 uczestników.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Centrum Nauki Kopernik

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.
Opis projektu
Uniwersytet Dziecięcy to szereg różnorodnych zajęć (rodzinne pokazy, wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe) prowadzonych przez naukowców, badaczy, ekspertów w danej dziedzinie, których celem jest, zainteresowanie, zapoznanie i ukazanie tej dziedziny w atrakcyjny i angażujący sposób. Podczas zajęć uczestnicy nabywają ważne umiejętności takie jak: samodzielne myślenie projektowe i analityczne, zdolność przewidywania wyników czy wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji. Stworzenie stałej możliwości rozwoju tych umiejętności w dzielnicy wykazuje najlepsze rezultaty. okazy są formuła, która angażuje całe rodziny.
Pomysł polega na zorganizowaniu w Domu Kultury Śródmieście warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.
Pokazy będą tłumaczone na język migowy.
Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia, nauki humanistyczne.
Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkół podstawowych, mieszkających na terenie Śródmieścia, w podziałach na grupy wiekowe, na niektórych zajęciach z opiekunami.
Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.
Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 60
Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.
W założonej kwocie: honoraria, rekrutacja, promocja, materiały i pomoce, tłumaczenie pokazów na język migowy opieka, sprzątanie.
Wstępny kosztorys:
Ilość miesięcy 10 / 1mc Dom kultury Śródmieście suma
60 minut wykład/pokaz 10 kwota za wykład 1500 15 000
60 minut warsztat 50 kwota za warsztat 450 22 500
promocja 1300
Koszt akustyka 1h pokazu/wykładu 200 2 000
Eksploatacja sali 200 2000
Tłumaczenie pokazów na język migowy 10 300 3000
Razem 15000 22500 1300 2000 3000 43800
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione działania edukacyjne. Projekt będzie osiągał najlepsze rezultaty, jeśli będzie dostępny stale przez cały rok. Na polu edukacji publicznej w dalszym jest jeszcze mnóstwo do zrobienia.
Projekt uwzględnia osoby niesłyszące i niedosłyszące (pokazy) co zwiększa jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie. W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane. Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.
Pokazy są formułą , która angażuje całe rodziny dając możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w spotkaniu z naukowcami, badaczami czy ekspertami w danych dziedzinach. na podstawie wieloletnich obserwacji widzimy, że zapotrzebowanie na takie działania stale rośnie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 60 (10 pokazów, 50 warsztatów/wycieczek)
Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.
- 10 pokazów / wykładów każdy 60 minut , 50 warsztatów / wycieczek – każdy 60 minut – w przypadku wycieczki rozumiemy: grupa warsztatowa idzie do pobliskiego parku / miejskie tereny zielone / gdziekolwiek w dzielnicy Śródmieście – podczas wycieczki (lepiej nazwać zajęcia terenowe) odbywają się naukowe warsztaty terenowe, dzieciaki obserwują przyrodę (ptaki w mieście, rośliny w mieście, ssaki w mieście itp) robią pomiary, pobierają próbki (liście, woda z kałuży, piasek, zapisują wnioski, dyskutują z prowadzącymi - wycieczki / zajęcia terenowe zawierają się w puli 50 warsztatów. Podsumowanie:

10 pokazów / 60 minut / 10 miesięcy
10 „wycieczek” tzn. warsztatów terenowych w miejskich parkach, terenach zielonych itp. dla grup otwartych (czyli dzieci z opiekunami)
20 warsztatów / 60 minut / 10 miesięcy dla grupy otwartej (spotkania 2 x w miesiącu w 2 grupach wiekowych 7–11 i 11–14)
20 warsztatów / 60 minut / 10 miesięcy dla grupy szkolnej

Wykłady / prezentacje wraz z przygotowaniem ikonografii, sprzętu 10 godzin x 500 zł = 5 000 zł
Warsztaty / zajęcia terenowe wraz z przygotowaniem sprzętu, zapotrzebowania na materiały
50 godzin x 400 zł = 20 000 zł
Materiały na pokazy, warsztaty 60 x 100 zł = 6 000 zł
Wynajem sali na pokazy, warsztaty wraz z ew. obsługą akustyka, oświetleniowca, przygotowaniem sali, sprzątaniem 50 spotkań x 1 godzina x 300 zł = 15 000 zł
Tłumaczenie pokazów na język migowy 10 x 300 zł = 3 000 zł
Promocja (druk ulotek informacyjnych, ew. przygotowanie slajdów/ banerów na stronę www. ) 10 miesięcy x 200 zł = 2 000 zł
Obsługa rekrutacji 10 miesięcy x 100 zł = 1 000 zł
Razem szacowane koszty: 80 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.06.2020 13:32
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
24.06.2020 09:26
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany