Rodzinne Kluby Przyrodnicze w całej Warszawie - natura miejscem przygód.

1559
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Monika Sejbuk-Radziwonka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
89 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych - będą to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, edukatorami, leśnikami czy przewodnikami połączone ze spacerami po lasach. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. Dzieci będą mogły bawić się ze sobą, a rodzice wspólnie piknikować.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasy Miejskie Warszawy.
Kluby zostaną założone w 6 dzielnicach Warszawy, tak aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Proponuję aby kluby działały wokół: Lasu na Bielanach i Lasku Lindego (Bielany), Lasu na Bemowie i ewentualnie Lasku na Kole (Bemowo/Wola), Lasu Bródnowskiego (Targówek), Olszynki Grochowskiej (Praga-Południe) i Lasu Sobieskiego (Wawer),lasów Białołęki - np. Winnica, Henryków i Lasu Kabackiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych - będą to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, edukatorami, leśnikami czy przewodnikami połączone ze spacerami po lasach. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. Dzieci będą mogły bawić się ze sobą, a rodzice wspólnie piknikować.
Opis projektu
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych - będą to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, edukatorami, leśnikami czy przewodnikami połączone ze spacerami po lasach. Spotkania prowadzone będą w formie aktywnej mającej na celu zaciekawienie dzieci rodzimą przyrodą, propagowanie spędzania czasu w lesie o każdej porze roku. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego, prowadzonego przez przewodnika, eksperta czy edukatora oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. Dzieci będą mogły bawić się ze sobą, a rodzice wspólnie piknikować.

Kluby zostaną założone w 6 dzielnicach Warszawy, tak aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Proponuję aby kluby działały wokół:
I.) Lasu na Bielanach i Lasku Lindego (Bielany),
II.) Lasu na Bemowie i ewentualnie Lasku na Kole (Bemowo/Wola),
III.) Lasu Bródnowskiego (Targówek),
IV.) Olszynki Grochowskiej (Praga-Południe) i Lasu Sobieskiego (Wawer),
V.) Lasy Białołęki np. Winnica, Henryków, Dąbrówka Szlachecka
VI.) Lasu Kabackiego.
Dokładne miejsca prowadzenia klubów przyrodniczych zostaną wybrane podczas przygotowywania realizacji projektu zwracając uwagę na walory edukacyjne i rekreacyjne powyższych miejsc.

Zainteresowane rodziny będą miały wpływ na funkcjonowanie Klubów. Na początku zakładania każdego z Klubów odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców, aby lepiej poznać grupę odbiorców. Będzie to spotkanie wprowadzające na którym poruszone zostaną tematy dotyczące np. odpowiedniego ubioru w lesie w różnych porach roku, przygotowania na wyprawy itp. Na spotkaniu okaże się również w jakim wieku są dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach, co pozwoli przygotować odpowiednio do ich wieku program zajęć.

Zajęcia edukacyjne zostaną przygotowane również dla najmłodszej grupy odbiorców – a więc dzieci już od drugiego roku życia.

W spotkaniach będzie uczestniczyło dwóch prowadzących, co oznacza, że spotkania mogą zostać podzielone na grupy wiekowe – na każdym spotkaniu będzie obecnych dwóch edukatorów – jeden który będzie prowadził zajęcia dla grupy młodszej (np. do 4 roku życia), drugi dla starszej (powyżej 4 roku życia). Zostanie to ustalone podczas spotkania wprowadzającego oraz na podstawie zapisów na spotkania. Spotkania będą prowadzić różne osoby – np. leśnicy, edukatorzy, eksperci i przewodnicy tak aby podjąć i zaciekawić dzieci różnymi tematami.

Rejestracja – w panelu on-line służącym do rejestracji uczestników zajęć edukacyjnych Lasów Miejskich - Warszawa. Nie trzeba uczestniczyć w całym cyklu, w przypadku wolnych miejsc można zapisać się na pojedyncze zajęcia.

Przykładowe tematy spotkań:
- muzyka lasu – szukanie jej w naturze, robienie własnych instrumentów, tworzenie orkiestry
- budowanie szałasów
- rośliny jadalne i trujące
- ślady i tropy zwierząt
- świat roślin – różnorodność form życiowych, świat kolorów – naturalne barwniki, świat dźwięków, zapachów
- świat owadów
- naturalni artyści – ziemia, patyki, kamienie, pióra, szyszki, kwiaty będą doskonałymi materiałami plastycznymi. Budowanie domków wróżek, małych wiosek, łapaczy snów czy naturalnych dzwoneczków.
- ptaki w naszym lesie
- ogród leśny – permakultura
- gry i zabawy w terenie, naturalne ścieżki sensoryczne
- gry terenowe z wykorzystaniem mapy, busoli itp.; rozwijanie orientacji w terenie;
- i inne

Materiały i pomoce zakupione w ramach projektu będą do dyspozycji Rodzinnych Klubów Przyrodniczych – być może po zakończeniu projektu mieszkańcy będą kontynuowali funkcjonowanie Klubu do którego należeli we własnym zakresie. W zależności od ustaleń, po zakończeniu projektu pomoce będą dostępne dla mieszkańców np. w Miejscach Aktywności Lokalnej najbliżej miejsca funkcjonowania Klubu, Bibliotekach itp.
Spacery będą odbywały się w każdej porze roku aby uwrażliwiać rodziców na wartość jaką jest czas spędzany w naturze w myśl zasady – nie ma złych warunków atmosferycznych, jest tylko zły ubiór.

W przypadku kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu mieszkańców i dopuszczony do realizacji, będzie on konsultowany z wnioskodawcą.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania prowadzone w Ameryce wykazały, że przeciętne amerykańskie dziecko spędza na świeżym powietrzu cztery do siedmiu minut dziennie. Obecnie dzieci spędzają niewielką część swojego dnia na zewnątrz, w przeciwieństwie do swoich rodziców, kiedy byli dziećmi. Niestety Europa również zaczyna dorównywać tym niechlubnym statystykom…

Dzieci spędzają kilka godzin dziennie patrząc się w monitory i zastępując świat rzeczywisty wirtualnymi alternatywami. Większość chłopców do czasu dwudziestych pierwszych urodzin spędzi na graniu w gry komputerowe ponad dziesięć tysięcy godzin. Dzieci są w stanie bez większych problemów rozpoznać znaki firmowe różnych korporacji, ale znają zdecydowanie mniej gatunków roślin, które rosną w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Efektem tych porażających statystyk jest zjawisko, które Robert Michael Pyle określił mianem „zaniku doświadczenia”, czego wyrazem jest przepaść powstała pomiędzy dziećmi a światem natury.

Coraz większa ilość czasu jaką dzieci spędzają w domu zamiast na świeżym powietrzu, jest zjawiskiem masowym i nieplanowanym, którego negatywne skutki zdrowotne zaczynają być coraz bardziej widoczne. Podczas wielogodzinnych maratonów przed monitorem wysiłek fizyczny ogranicza się do aktywności kciuka. Nic dziwnego, że znacząco zwiększyła się liczba zachorowań wśród dzieci, a są to zarówno choroby o podłożu fizycznym, jak i psychicznym. Dziś około osiemnastu procent dzieci w wieku sześciu i więcej lat jest otyła, coraz więcej jest przypadków cukrzycy, chorób serca i innych dolegliwości. Według co najmniej jednego naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych obecne dzieci to pierwsze pokolenie we współczesnym świecie, którego przedstawiciele będą żyli krócej niż ich rodzice.

Ten problem nie ogranicza się tylko do Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej. Ostatnie badania pokazują, że to samo zjawisko oddalania się od natury obserwuje się w większości krajów rozwiniętych. Świadomość tego problemu również rośnie i coraz więcej ludzi rozumie, jak ważne jest, aby dzieci spędzały więcej czasu w kontakcie z naturą.

Warto od małego uwrażliwiać dzieci na przyrodę, działać na ich różne zmysły, jak również spędzać czas w naturze. Dzięki spędzaniu czasu całą rodziną, buduje się pozytywne relacje i wzmacnia więzi.
Richard Louv pisze, że „im bardziej zaawansowane technologicznie staje się nasze życie, tym więcej natury potrzebujemy”.
Od małego zapoznajemy dzieci ze zwierzętami egzotycznymi (lwami, słoniami, tygrysami itp.). Dzięki projektowi dzieci poznają rodzime rośliny i zwierzęta oraz swoją najbliższą okolicę.

Małe dzieci często boją się wieczornego mroku, jednak jeśli doświadczą przejścia dnia w zmierzch, strach maleje. Coś niezwykle interesującego jest w przebywaniu nocą na zewnątrz, pośród natury – natura wygląda inaczej pod osłoną nocy. W ramach projektu będziemy mogli przeżyć również „wieczorne przygody” (mogą one np. zakończyć się ogniskiem).

Rodziny będą miały okazje obserwować rodzimą przyrodę w różnych porach roku. Spotkania będą regularne i zaplanowane – łatwiej nam wyjść z domu jeśli jesteśmy już z kimś umówieni. Zajęcia będą zaplanowane, ale będzie również czas przeznaczony na swobodną zabawę dzieci. Rodzice będą mogli nawiązać relacje, poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach, wymienić się doświadczeniem, wspólnie spędzić czas.

Dzieci będą miały możliwość podejmowania zdrowego ryzyka dostosowanego do własnych możliwości (będą pod opieką dorosłych opiekunów oraz prowadzących).
Przebywanie na świeżym powietrzu, w lesie o każdej porze roku ma dobry wpływ na nasze zdrowie.

Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach (zarządzanych przez Lasy Miejskie – Warszawa, Lasy Państwowe i inne jednostki).

W Warszawie większość spacerów, czy działań edukacyjnych w lasach koncentruje się wokół Lasu Kabackiego i Lasu Młociny. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom także innych terenów leśnych.

PODSUMOWUJĄC - powszechnie wiadomo, że dzieci spędzają większą część czasu w pomieszczeniach, a my wspólnym wysiłkiem musimy podjąć działania, aby odbudować więź pomiędzy dziećmi a przyrodą. Coraz więcej czasu spędzamy przed ekranem telewizorów i wpatrzeni w swoje telefony. Zatrzymajmy się i spędźmy czas z rodziną, wspólnie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W ramach działania każdego Rodzinnego Klubu Przyrodniczego odbędzie się 12 spotkań.
Spotkania będą trwały od 2 do 5 godzin w zależności od tematu. Łącznie w projekcie założono 42 godziny zajęć w ramach funkcjonowania każdego z Klubów. Co daje 42 h x 6 klubów = 252 godziny zajęć.

Budżet jednego Klubu:
- 1 spotkanie trwające średnio 3h, 2 edukatorów = 6 roboczogodzin
- 12 spotkań prowadzonych przez 2 edukatorów = 12 x 6 = 72 roboczogodziny
- koszt 1 godziny pracy edukatora 150zł,
- koszt obsługi edukacyjnej 1 klubu: 72h x150zł/1h = 10 800,00zł
Materiały potrzebne na zajęcia (profesjonalne z szacunku do dzieci) - np. lupy, lornetki, busole, scyzoryk, piła, mikroskop, przewodniki, książki, pomoce naukowe – i inne w zależności od tematów -10 000 zł brutto na zakup materiałów, wydruki i inne

Budżet jednego Klubu łącznie: 20 800 zł brutto

Budżet 6 klubów: 6 x 20 800,00zł = 124 800,00zł

Budżet na promocję w tym założenie strony internetowej (podstrony do www Lasów Miejskich) + inne: 10 000 zł brutto

Budżet całego projektu: 134 800 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
89 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 20:56
Koordynator w Lasach Miejskich
17.08.2020 15:28
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany