Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - budowa wyniesionych przejść pieszych i wyniesionych przejazdów rowerowych

1577
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec452
Współautorzy Mieszkaniec287
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 615 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt obejmuje poprawę bezpieczeństwa na szeregu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, jak też kilku odcinkach liniowych. Podstawowym działaniem jest wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, co zmniejsza ryzyko wypadków. Dodatkowo, niektóre przejścia są skracane, stosowane jest uspokojenie ruchu w przypadku braku widoczności, a niebezpieczna nawierzchnia naprawiana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Wyniesione przejścia/przejazdy przez następujące ulice:
- Łucka przy Towarowej
- wjazd do Klifa z Okopowej
- Parysowska przy al. Jana Pawła II
- Błońska przy al. Jana Pawła II
- Boleść przy Wisłostradzie
- Karowa przy Wisłostradzie (wyłączenie niepotrzebnych świateł)
- Wilanowska przy Wisłostradzie
- Cybernetyki przy Wołoskiej (strona wschodnia, wyłączenie niepotrzebnych świateł)
- Żywnego przy Puławskiej
- Bielawska przy Puławskiej
- Balonowa przy Racławickiej
- Platowcowa przy Racławickiej
- Astronautów przy Żwirki
- Zięby przy Pileckiego (wyłączenie niepotrzebnych świateł)
- Rostafińskich przy Boboli
- Bergamotki przy Sikorskiego (zamiast świateł)
- Pory przy Sikorskiego (na wysokości nr 55)
- Czarnomorską przy Sikorskiego (zjazd na północ od św. Bonifacego)
- Cyklamenów przy Wale Miedzeszyńskim
- wjazd na stację benzynową przy Wale Miedzeszyńskim 324
- Peonii przy Wale Miedzeszyńskim
- Świętosławskiego przy Świderskiej

2. Azyle dla pieszych
- Kruczkowskiego przy PKP Powiśle (środkowe pasy w każdym kierunku, przed wiaduktem)
- Słomińskiego przy Szymanowskiej (skrócenie pasów do lewoskrętu do odcinków za przejściami dla pieszych)
- przejścia/przejazdy przez Wał Zawadowski w ciągu trasy Siekierkowskiej (azyle od strony Wisły)

3. Uzupełnienie brakującego przejścia/przejazdu:
- Miedziana przy Prostej (obecnie wykreślony przejazd i brak przejścia)

4. Uzupełnienie luk w trasach rowerowych przy pomocy zmian w organizacji ruchu:
- drogi serwisowe wzdłuż Sikorskiego na wysokości Mangalia 4 i stacji benzynowej przy Sikorskiego 22
- droga serwisowa przy ul. Towarowej przed hotelem Campanile i wydzielony pas ul. Towarowej między hotelem Campanile a placem Zawiszy

5. Wyniesiony środek tarczy skrzyżowania:
- Tarczyńska/droga serwisowa przy Sobieskim

6. Korekta łuku:
-wjazd na stację benzynową przy Sikorskiego 5

7. Przejazdy rowerowe:
skrzyżowanie Dolina Służewiecka/Wilanowska

8. Uspokojenie ruchu przed przejściami/przejazdami:
- przejścia i przejazdy przez Polską wzdłuż Trasy Siekierkowskiej,
- przejście i przejazd przez Świderską wzdłuż trasy Mostu Północnego

9. Naprawa niebezpiecznej nawierzchni
- trasa pieszo-rowerowa wzdłuż północnej strony trasy Mostu Północnego od Świderskiej do wału
- ścieżka nadwiślańską na południe od mostu Grota-Roweckiego do zakrętu za zjazdem ze skarpy
- ścieżka nadwiślańskiej na południe od mostu Gdańskiego do Wybrzeża Helskiego 1/5
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W opisie projektu i lokalizacji projektu wymienione są lokalizacje. Znajdują się w pasach drogowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje poprawę bezpieczeństwa na szeregu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, jak też kilku odcinkach liniowych. Podstawowym działaniem jest wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, co zmniejsza ryzyko wypadków. Dodatkowo, niektóre przejścia są skracane, stosowane jest uspokojenie ruchu w przypadku braku widoczności, a niebezpieczna nawierzchnia naprawiana.
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu. W tym celu:

1) na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów. W przypadku niezdolności miasta do wykonania nawet takich, najprostszych prac budowlanych w ciągu roku, zastosowane zostaną prefabrykaty o kącie najazdu podłużnym (w ciągu jezdni) min. 10% i poprzecznym (w ciągu przejścia/przejazdu) maks. 10%. W celu poprawy komfortu jazdy i ograniczenia hałasu, zastosowane zostaną najazdy o przekroju sinusoidalnym (dostępne również jako prefabrykaty).
W przypadku budowy wyniesionych przejść i przejazdów, przy Płatowcowej dodatkowo wskazana jest wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów po stronie zachodniej, np. poprzez rozdzielenie kierunków jazdy na dwie strony drzewa.
Koszt: 22 x 45 000 = 990 000 zł

2) na przejściach dla pieszych przez przewymiarowane jezdnie zastosowane zostaną azyle z prefabrykatów:
- przy wewnętrznej krawędzi jezdni w przypadku przejść przez Słomińskiego przy Szymanowskiej (rozpoczęcie pasów do lewoskrętu za przejściami),
- przy wschodniej krawędzi jezdni w przypadku przejść/przejazdów przez Wał Zawadowski pod trasą Siekierkowską (zapewnienie brakującego miejsca na skręt i obserwację jezdni dla rowerzystów zjeżdżających po południowej stronie trasy i skręcających w prawo),
- między skrajnymi pasami ruchu w przypadku przejść przez Kruczkowskiego przy PKP Powiśle (przed wiaduktem po obu jego stronach), gdzie organizacja ruchu zachęca do wyprzedzania na przejściu oraz skutkuje brakiem widoczności przy pod innymi względami wzorowym przystanku przesiadkowym.
Koszt 5 x 15 000 = 75 000 zł

3) uzupełnienie brakującego odcinka chodnika i przejścia dla pieszych oraz wyprostowanie drogi dla rowerów na nieczynnym skrzyżowaniu Prostej z Miedzianą. Przejście i przejazd zostaną wykonane w poziomie chodnika i drogi dla rowerów.
Koszt 1 x 75 000 = 75 000 zł

4) zapewnienie możliwości bezpiecznej jazdy rowerem poza ruchliwymi drogami poprzez zmiany organizacji ruchu:
- dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach serwisowych i wewnętrznych wzdłuż ul. Sikorskiego - przy budynku Mangalia 4 i stacji benzynowej przy Sikorskiego 22; wyrównanie i utwardzenie zjazdu z terenu stacji na dalszy ciąg ciągu pieszo-rowerowego,
- dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na całej długości drogi rowerowej przy Towarowej oraz jezdni serwisowej hotelu Campanile; fizyczne wydzielenie nieużywanego trzeciego pasa Towarowej na odcinku od placu Zawiszy do jezdni serwisowej hotelu Campanile jako drogi rowerowej z jednokierunkowym wjazdem od strony placu Zawiszy (wydzielonym przy pomocy wysepki z prefabrykatów).
Koszt: 2 x 35 000 = 70 000 zł

5) Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu jezdni serwisowej przy hotelu Sobieski i Tarczyńskiej. Na tym skrzyżowaniu krzyżują się
- zjazd z jezdni z dopuszczalną prędkością do 60 km/h, mocno ograniczoną widocznością i promieniem łuku zachęcającym do szybkiej jazdy,
- droga wewnętrzna z dwukierunkowym ruchem pieszo-rowerowym i nieoznakowanym przejściem dla pieszych,
- ciąg pieszo-rowerowy,
- droga lokalna z dwukierunkowym ruchem rowerowym.
Jest to sytuacja, w której zjeżdżający z dużą prędkością z jezdni mogą najechać na pieszych i rowerzystów poruszających się w szeregu relacji. W związku z tym w najbardziej nibezpiecznym miejscu ruch zostanie uspokojony przy pomocy wyniesionego środka tarczy skrzyżowania. Również w tym przypadku możliwe jest zastosowanie prefabrykatów.
Koszt: 1 x 40 000 = 40 000 zł

6) Poprawa bezpieczeństwa na wjeździe na stację benzynową na wschód od Sikorskiego 5 poprzez korektę łuku, by poprawić widoczność i ograniczyć prędkość.
Koszt: 1 x 40 000 = 40 000 zł

7) Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie Dolina Służewiecka/Wilanowska, z wykorzystaniem wspólnej blendy, analogicznie do przejazdów po zachodniej stronie placu Zawiszy (bez prac budowlanych).
Koszt: 1 x 75 000 zł = 75 000 zł

8) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów poza skrzyżowaniami poprzez montaż progów wyspowych bezpośrednio przed przejściami/przejazdami:
- przejścia/przejazdy przez Polską po obu stronach Trasy Siekierkowskiej,
- przejście/przejazd przez Świderską po północnej stronie trasy Mostu Północnego.
Koszt 3 x 15 000 = 45 000 zł

9) Poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę/naprawę nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych w miejscach, gdzie nie spełnia ona jakichkolwiek standardów:
- wyrównanie i utwardzenie błotnistej trasy rowerowej wzdłuż Trasy Mostu Pólnocnego od Świderskiej do wału przeciwpowodziowego, z możliwą przerwą w miejscu, gdzie przecina ona działkę prywatną,
- wyrównanie i utwardzenie ścieżki nadwiślańskiej na odcinku od mostu Grota (na południe) do zakrętu za zjazdem ze skarpy (włącznie),
- wymiana asfaltowej nawierzchni ściezki nadwiślańskiej na południe od mostu Gdańskiego do Wybrzeża Helskiego 1/5 (przy parku linowym).
Koszt:
350m+350m x 3,5m = 2450 m2 x 400 = 980 000 zł
750m x 3,0m = 2250 m2 x 100 = 225 000 zł


Wszystkie wyniesione przejścia i przejazdy, jak też wyniesiona tarcza skrzyżowania będą spełniać parametry progów spowalniających pod kątem kąta najazdu. W przypadku braku oznakowania przejścia jako znajdującego się w strefie "tempo 30 km/h", stosowne znaki zostaną ustawione przed i za progiem, celem rozszerzenia strefy przy okazji dalszych prac w okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zastosowane rozwiązania ułatwią korzystanie z infrastruktury niezmotoryzowanym, w tym osobom mniej sprawnych ruchowo.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 615 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Autorzy nie zgodzili się na zmiany zaproponowane w projekcie.

Modyfikacje

21.01.2020 20:38
Autor projektu
21.01.2020 20:39
Autor projektu
21.01.2020 21:00
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany