Uniwersytet Dziecięcy w Wawrze

1669
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Weronika Szypszak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
71 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych, prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych, prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.
Opis projektu
Uniwersytet Dziecięcy to szereg różnorodnych zajęć (rodzinne pokazy, wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe) prowadzonych przez naukowców, badaczy, ekspertów w danej dziedzinie, których celem jest, zainteresowanie, zapoznanie i ukazanie tej dziedziny w atrakcyjny i angażujący sposób. Podczas zajęć uczestnicy nabywają ważne umiejętności takie jak: samodzielne myślenie projektowe i analityczne, zdolność przewidywania wyników czy wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji.
Kontynuowanie w Wawrze stałej możliwości rozwoju tych umiejętności wykazuje najlepsze rezultaty.
Pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych Wawra oraz w terenie zielonym ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.
Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia, nauki humanistyczne.
Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkających na terenie Wawra, w podziałach na grupy wiekowe. Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.
Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 120 (w zależności od skali i powtarzalności tematów). Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.
W założonej kwocie: honoraria, promocja, organizacja, rekrutacja, materiały i pomoce, opieka, sprzątanie, tłumaczenie pokazów na język migowy.
Podział na grupy wiekowe kl. 1-3, 4-5 i 6-7;
Projekt zakłada przeprowadzenie 20 pokazów (60 min 1 pokaz) każdy po 1000 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały) w każdym pokazie będzie mogło wziąć udział 50 osób;
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 100 warsztatów tematycznych (60 min 1 warsztat) z podziałem na grupy wiekowe koszt 1 warsztatu to 430 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały)
Projekt będzie realizowany przez cały 2021 rok
Kosztorys:
pokaz/wykład 20 1000 20000
warsztat 100 430 43000
tłumaczenie na język migowy 20 300 6000
Promocja, rekrutacja 2000
20000 43000 6000 2000 71000


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione działania edukacyjne. Projekt będzie osiągał najlepsze rezultaty, jeśli będzie w dalszym ciągu kontynuowany w dzielnicy Wawer.Z wyników testowych szkół wynika, że na polu edukacji publicznej w dalszym jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność jest wystarczająca i stale rozbudowywana.
Projekt uwzględnia osoby niesłyszące i niedosłyszące (pokazy) co zwiększa jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie. W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane. Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin. Pokazy naukowe są formułą, która angażuje do wspólnego spędzania czasu całe rodziny i stanowi świetna okazję do doświadczenia nauki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
pokaz/wykład 20x1000 = 20000
warsztat 100x 430= 43000
tłumaczenie na język migowy 20x 300= 6000
Promocja, rekrutacja 2000
20000+ 43000+ 6000+ 2000= 71000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 15:08
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany