Bezpieczne przejścia dla pieszych

1662
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Robert Buciak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
922 300 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Na Mokotowie jest wiele niebezpiecznych przejść dla pieszych. Brakuje na nich azyli, wyniesień do poziomu chodnika lub odpowiedniej widoczności. Chcę to zmienić, aby przechodzenie przez ulicę stało się bardziej bezpieczne i wygodne. Projekt polega na budowie udogodnień, które sprawią, że będzie łatwiej poruszać się pieszo po ulicach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
26 przejść dla pieszych na 18 ulicach
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Na Mokotowie jest wiele niebezpiecznych przejść dla pieszych. Brakuje na nich azyli, wyniesień do poziomu chodnika lub odpowiedniej widoczności. Chcę to zmienić, aby przechodzenie przez ulicę stało się bardziej bezpieczne i wygodne. Projekt polega na budowie udogodnień, które sprawią, że będzie łatwiej poruszać się pieszo po ulicach.
Opis projektu
Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na 26 przejściach dla pieszych na 18 ulicach
1. na ul. Wiśniowej przed technikum - zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem. Parkowanie 10 metrów przed i za przejściem zostanie wyeliminowane poprzez zamianę chodnika na zieleńce z niską roślinnością (jak po drugiej stronie ulicy) oraz ustawienie dodatkowych słupków blokujących. Nie ulegną likwidacji żadne miejsca postojowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. i 3. Woronicza / Spartańska (dwa przejścia) - budowa azyli na przejściach poprzez zmniejszenie liczby pasów ruchu zgodnie z wynikami Audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na Mokotowie wykonana na zlecenie ZDM, w którym te przejścia oceniono na 0 punktów na 5. Należy zawęzić przekrój jezdni do 2 pasów ruchu na długości ok. 200 metrów poprzez zmianę oznakowanie pionowego i poziomego oraz wybudowanie 4 azyli przy istniejących przejściach dla pieszych: przez ul. J. P. Woronicza przy ul. Spartańskiej (2 azyle) oraz przez ul. J. P. Woronicza przy Woronicza 29 (2 azyle). Nie zostanie wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych przez ul. J. P. Woronicza po wschodniej stronie ul. Spartańskiej. Żadne miejsce postojowe nie ulegnie likwidacji.
4. Konduktorska 3a - zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia. Konieczna jest budowa na jezdni wyspy w krawężnikach (na długości 10 m. przed przejściem) ze słupkami blokującymi po północnej stronie ulicy, która zawęzi przekrój jezdni do 4 metrów oraz ustawienie słupków blikujących po południowej stronie ulicy w odległości 5 m. od przejścia.
5. Gierymskiego / Braci Pillatich - zabezpieczenie skrzyżowania przed nielegalnym parkowaniem w odległości 10 metrów od tarczy skrzyżowania. Skrzyżowanie oraz chodniki w odległości do 10 m. od skrzyżowania zostaną wygrodzone słupkami przeszkodowymi typu syrenka współczesna. Konieczne będzie przesunięcie istniejącej koperty dla pojazdów inwalidzkich. Konieczna będzie likwidacja części zatoki postojowej po wschodniej stronie ul. Gierymskiego na północ od ul. Braci Pillatich. Likwidacja wszystkich miejsc postojowych na skrzyżowaniu i 10 m. od niego.
6. Modzelewskiego 71 (przed biblioteką) - zabezpieczenie przejścia oraz chodnika przed biblioteką przed nielegalnym parkowaniem. Konieczne jest wybudowanie na jezdni wysp w krawężnikach (za i przed przejściem) ze słupkami blokującymi dla potrzeb zawężenia jezdni do 5,5 metra. Ustawione zostaną również słupki blokujące w rejonie przejścia i 10 metrów od niego po wschodniej stronie ulicy. W tym celu konieczne jest poszerzenie chodnika po wschodniej stronie ulicy. Konieczne jest dodatkowo poszerzenie chodnika po wschodniej stronie ul. Modzelewskiego na odcinku od przedmiotowego przejścia aż do ul. Malczewskiego, likwidacja 39 istniejących bab betonowych oraz montaż na poszerzonym chodniku słupków syrenka współczesna. Zlikwidowane zostaną miejsca postojowe w obrębie skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz 10 m. od nich.
7. Bytnara / Joliot-Curie - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków. Ustawienie ok. 38 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania. Likwidacji ulegną wszystkie miejsca w których parkują samochody na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz 10 m. od nich.
8.-10. Bytnara / Tagore (trzy przejścia) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków. Konieczna likwidacja części zatoki postojowej (6 metrów) po północnej stronie ul. J. Bytnara „Rudego” na zachód od ul. R. Tagore i zamiana jej na chodnik. W zapłytowanej części zatoki zostaną ustawione 3 stojaki rowerowe. Konieczne jest zwężenie istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. J. Bytnara „Rudego” na wschód od ul. R. Tagore do 3 metrów. Cały rejon skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz teren w odległości 10 m. od nich zostanie wygrodzony słupkami blokującymi syrenka współczesna (ok. 75 sztuk) w celu wyeliminowania parkowania. Konieczna wymiana istniejących słupków biało-czerwonych na syrenki.
11. Bytnara 23a - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków. Konieczne ustawienie ok. 70 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania ul. Janka Bytnara „Rudego” z ul. Marzanny i Baboszewską oraz 10 m. od nich w celu likwidacji parkowania.
12.-14. Etiudy Rewolucyjnej / Żuławskiego (trzy przejścia) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków. Konieczne jest ustawienie ok. 60 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania i 10 m. od niego
15. Orzycka 1 (przejście po zachodniej stronie ul. Bełdan) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczne jest ustawienie ok. 60 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania i 10 m. od niego oraz wymianę istniejących słupków U-11a na syrenki.
16. Bartłomieja 3 - i zabezpieczenie przejścia dla pieszych i rejonu skrzyżowania przed nielegalnym parkowaniem. Likwidacja zatoki postojowej i wyniesienie jej do poziomu chodnika, wygrodzenie słupkami blokującymi typu syrenka współczesna całego rejonu skrzyżowania i w odległości 10 m. od niego, ustawienie 10 stojaków rowerowych w zapłytowanej zatoce. Likwidacji ulegnie parkowanie na skrzyżowaniu i 10 m. od niego.
17. Wielicka / Niepodległości - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczne jest ustawienie ok. 20 słupków typy syrenka współczesna oraz wymiana 3 słupków U-12c na syrenki, likwidacja 25 bab betonowych.
18. Wielicka 32 - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. OPINIUJĘ POZYTYWNIE. Należy ustawić ok. 30 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania oraz poszerzyć chodnik po wschodniej stronie ulicy, .
19.-22. Wielicka / Ksawerów - zabezpieczenie przejść przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczne jest poszerzenie chodnika po południowej stronie ul. Ksawerów (na zachód od Wielickiej) oraz ustawienie ok. 75 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania
23. Limanowskiego / Jaszowiecka - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczna likwidacja zatoki postojowej przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. za przejściem i zamiana jej na chodnik z 5 stojakami rowerowymi. Konieczna budowa na jezdni (przed i za przejściem) wysp w krawężnikach ze słupkami blokującymi typu syrenka współczesna zwężających przekrój jezdni do 6 metrów. Należy uzupełnić wygrodzenia słupkami blokującymi. Likwidacji ulegnie ok. 8 miejsc postojowych w zatokach.
24. Limanowskiego / Korczyńska 6a - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja zatoki postojowej za przejściem i zamiana jej na chodnik z 3 stojakami rowerowymi. Konieczna budowa na jezdni (przed i za przejściem) wysp w krawężnikach ze słupkami blokującymi typu syrenka współczesna zwężających przekrój jezdni do 6 metrów. Należy uzupełnić wygrodzenia słupkami blokującymi syrenka współczesna. Likwidacji ulegnie ok. 5 miejsc postojowych w zatokach.
25.-26. ulica Gołkowska przy numerze Gołkowska 15 i przy budynku Powsińskiej 72C- zabezpieczenie przejść przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. 1- przy Gołkowskiej 15: konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja zatoki postojowej za przejściem i zamiana jej na chodnik z 3 stojakami rowerowymi, a w dalszej części na trawnik. Konieczne poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy dla potrzeb ustawienia słupków blokujących. Wygrodzenia chodników słupkami blokującymi syrenka współczesna. Likwidacji ulegnie ok. 6 miejsc postojowych w zatokach 2- przy Powsińskiej 72C: konieczne jest wygrodzenie chodnika kaskadowego po południowej stronie ulicy 10 metrów za i przed przejściem dla pieszych słupkami blokującymi typu syrenka współczesna. Konieczne poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy dla potrzeb ustawienia słupków blokujących syrenka współczesna. Likwidacji ulegną ok. 3 miejsca postojowe na chodniku kaskadowym.
27. Św. Bonifacego / Gołkowska - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczne ustawienie na ul. św. Bonifacego przed skrzyżowaniem z ul. Gołkowską ok. 6 słupków typu syrenka historyczna. Słupki muszą być historyczne ze względu na zarządzenie nr 550/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30-04-2020 r. w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych na terenie m.st. Warszawy.
28. Św. Bonifacego 144 - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Konieczne ustawienie ok. 45 słupków typu syrenka historyczna w rejonie całego skrzyżowania oraz wymianę istniejących słupków U-12c na słupki blokujące typu syrenka historyczna. Słupki muszą być według wzoru historycznego ze względu na zarządzenie nr 550/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30-04-2020 r. w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych na terenie m.st. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ulice Mokotowa są bardzo niebezpieczne. W wielu miejscach trudno bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, gdyż widoczność ograniczają nielegalnie zaparkowane samochody. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach, które tego najbardziej wymagają.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. na ul. Wiśniowej przed technikum - 25 TYS. ZŁOTYCH.
2. i 3. Woronicza / Spartańska (dwa przejścia) - 70 TYS. ZŁOTYCH
4. Konduktorska 3a - 30 TYS. ZŁOTYCH
5. Gierymskiego / Braci Pillatich - 56,5 TYS. ZŁOTYCH
6. Modzelewskiego 71 (przed biblioteką) - 120 TYS. ZŁOTYCH.
7. Bytnara / Joliot-Curie - 25,3 TYS. ZŁOTYCH
8-10. Bytnara / Tagore (trzy przejścia) - 60 TYS. ZŁOTYCH
11. Bytnara 23a - 48 TYS. ZŁOTYCH
12.-14. Etiudy Rewolucyjnej / Żuławskiego (trzy przejścia) - 42 TYS. ZŁOTYCH
15. Orzycka 1 (przejście po zachodniej stronie ul. Bełdan) - 53 TYS. ZŁOTYCH
16. Bartłomieja 3 - 60 TYS. ZŁOTYCH
17. Wielicka / Niepodległości - 21 TYS. ZŁOTYCH
18. Wielicka 32 - 31 TYS. ZŁOTYCH
19.-22. Wielicka / Ksawerów - 55 TYS. ZŁOTYCH
23. Limanowskiego / Jaszowiecka - 60 TYS. ZŁOTYCH
24. Limanowskiego / Korczyńska 6a - 50 TYS. ZŁOTYCH
25.-26. Gołkowska 15 i przy Powsińskiej 72C- 1: przy Gołkowskiej 15: 45 TYS. ZŁOTYCH. 2- przy Powsińskiej 72C: 29 TYS. ZŁOTYCH.
27. Św. Bonifacego / Gołkowska - 6,5TYS. ZŁOTYCH
28. Św. Bonifacego 144 - 35 TYS. ZŁOTYCH
SUMARYCZNY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU 1622 : 922.300,00 ZŁOTYCH BRUTTO
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
922 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 17:18
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Dużą jak na jeden projekt, ale jestem jak najbardziej ZA.
    Mieszkaniec9354  26.01.2020 00:22
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany