Kurs pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach

1755
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
383 560 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy dopasowany do grupy wiekowej prowadzony przez certyfikowanych i wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i materiałów szkoleniowych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy dopasowany do grupy wiekowej prowadzony przez certyfikowanych i wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i materiałów szkoleniowych
Opis projektu
KURS PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLACH oraz KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (grupa wiekowa nr 1)
Głównym celem jest oswojenie dzieci z tematyką pierwszej pomocy oraz poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.

Program kursu:
– jak wzywać pomocy - numery alarmowe i rozmowa z dyspozytorem,
– układanie poszkodowanego w pozycji bocznej,
– zapoznanie się z zawodem ratownika,
– wyposażenie apteczki,
– zabawa z fantomem,
– bandażowanie rączki Misia Ratownika,
– w trakcie warsztatów dzieci bawią się, ćwiczą i rysują (tematyka ratownicza).

Czas trwania:
– przedszkola – 2 lekcje po 30 min + przerwy,
– klasy 1-3 szkół podstawowych – 2 lekcje po 45 min + przerwy.

Ilość uczestników w grupie: około 25 osób.

Każdy uczestnik kursu otrzyma dyplom Małego Ratownika oraz magnes na lodówkę z numerem alarmowym 112.

KURS PIERWSZEJ POMOCY W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH (grupa wiekowa nr 2)
Warsztaty prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom w różnych sytuacjach zagrożenia życia z użyciem profesjonalnego sprzętu i materiałów szkoleniowych.

Program kursu:
1. Urazowe i nieurazowe stany zagrożenia życia - pierwsza pomoc w przypadku urazów, wypadków komunikacyjnych i uszkodzeń naczyń krwionośnych m.in. przy krwotokach, skaleczeniach i amputacjach, upadkach na niższy poziom, urazach kręgosłupa i miednicy, urazach głowy, uszkodzeniach kończyn, ciałach obcych wbitych w ciało lub oko.
Wykorzystanie do ćwiczeń zestawu urazowego kończyn.
2. Nagłe przypadki i stany chorobowe - postępowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, epilepsji, porażenia prądem, oparzeń termicznych i chemicznych, wychłodzenia lub odmrożenia, zaburzeń pracy serca (zawału), cukrzyc.
Użycie apteczki medycznej, środków opatrunkowych i koca ratunkowego.
3. Zadławienie i zachłyśnięcie - postępowanie w przypadku zadławienia i zachłyśnięcia u osoby dorosłej i dziecka
Wykorzystanie do ćwiczeń symulatora zadławień.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - resuscytacja krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji przy użyciu fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
W trakcie zajęć, przy jednym fantomie (wyposażonym w technologię QCPR), będzie ćwiczyło maksymalnie 5 uczestników kursu.
5. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) - omówienie bezpiecznych zasad użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Wykorzystanie do ćwiczeń różnych modeli urządzeń AED.

Czas trwania:
– klasy 4-6 szkół podstawowych – 3 lekcje po 45 min + przerwy,
– klasy 7-8 szkół podstawowych – 4 lekcje po 45 min + przerwy,
– szkoły ponadpodstawowe – 5 lekcji po 45 min + przerwy.

Ilość uczestników w grupie: około 30 osób.

Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz mini apteczkę kieszonkową – brelok ratunkowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--> Liczba dni kursów w ramach projektu: 213 (liczba dni roboczych od marca do grudnia 2021 roku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
--> szacunkowa liczba grup zajęciowych: 300
--> szacunkowa liczba uczestników kursu: 7500-8500

W jednym dniu istnieje możliwość przeprowadzenia jednego kursu dla grupy wiekowej nr 2 lub dwóch kursów dla grupy wiekowej nr 1.
Zajęcia prowadzone metodami dostosowanymi do wieku odbiorców (edukacja poprzez gry, zabawy, ćwiczenia sprawnościowe, prace plastyczne i dyskusje). Do prowadzenia zajęć wykorzystywana jest duża ilość materiałów szkoleniowych, w tym sprzęt ratowniczy. Każde zajęcia prowadzi dwójka trenerów z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i/lub szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych z dziećmi i/lub młodzieżą.
W szkołach kursy będą prowadzone w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku.
W przedszkolach kursy będą prowadzone w trakcie roku szkolnego i w przedszkolach dyżurujących w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku.

Rekrutacja do projektu:
– poprzez formularz rejestracyjny na stronie projektu prowadzonej przez realizatora projektu przez cały okres trwania,
– każda placówka oświatowa może zarejestrować dwie grupy uczestników,
– w przypadku zgłoszenia większej liczby placówek niż zaplanowanych zajęć, o zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń,
– dokładne terminy kursu i grupy uczestników będą ustalane indywidualnie z dyrekcją placówek oświatowych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzieci od najmłodszych lat powinny być oswojone z tematyką udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz z potrzebą niesienia pomocy innym, tak by w przyszłości mogły szybko i prawidłowo pomóc potrzebującemu w przypadku wystąpienia stanu zagrażającego życiu i zdrowiu.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz poczucie obowiązku pomocy potrzebującemu pozytywnie wpływa na pewność siebie i sprawne podejmowanie decyzji w nagłych sytuacjach.

Pomimo, iż pierwsza pomoc wpisana jest do podstawy programowej placówek oświatowych, często nie jest realizowana przez nauczycieli w sposób prawidłowy z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu szkoleniowego i regularnych szkoleń kadry nauczycielskiej. Rodzicom i opiekunom prawnym dzieci proponowane jest skorzystanie z usług zewnętrznych firm profesjonalnie prowadzących kursy pierwszej pomocy obciążając tym samym wysokimi opłatami za udział w kursie dziecka, które niejednokrotnie stanowią barierę finansową.

Dzieci to nasza przyszłość! Im więcej w Warszawie ratowników (bez względu na ich wiek) tym większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji,w której każdy z nas będzie potrzebował pomocy - taką pomoc szybko otrzyma.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Wynagrodzenie trenerów – 286 560,00 zł
a) szacunkowo 168 zajęć dla pierwszej grupy:
• 84 zajęcia dla przedszkolaków x 2 (30 min) x 2 trenerów x 120 zł = 40 320,00 zł,
• 84 zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych x 2 (45 min) x 2 trenerów x 180 zł = 60 480,00 zł,

b) szacunkowo 129 zajęć dla drugiej grupy:
• 43 zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych x 3 (45 min) x 2 trenerów x 180 zł = 46 440,00 zł,
• 43 zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych x 4 (45 min) x 2 trenerów x 180 zł = 61 920,00 zł,
• 43 zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych x 5 (45 min) x 2 trenerów x 180 zł = 77 440,00 zł.

2. Karty pracy dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, dostosowane do wieku uczestników (2 szt./osobę) – 8 000,00 zł

3. Materiały i sprzęt szkoleniowy – 25 000,00 zł
(środki opatrunkowe, folie NRC, rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, preparaty do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, apteczki pierwszej pomocy, kamizelki the anti-choking trainer, zestawy urazowe kończyn, zestawy fantomów do nauki resuscytacji, defibrylatory AED treningowe)

4. Upominki dla uczestników I grupy – 8 000,00 zł
– dyplom Małego Ratownika (papier 250g, druk kolorowy, jednostronny) – 1 szt.,
– magnes na lodówkę z numerem alarmowym 112 – 1 szt.
Na dyplomie oraz magnesie zostanie umieszczone logo budżetu obywatelskiego wraz z napisem „Zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego”.

5. Upominki dla uczestników II grupy – 40 000,00 zł
– certyfikat ukończenia kursu (papier 250g, druk kolorowy, jednostronny) – 1 szt.,
– mini apteczka kieszonkowa – brelok ratunkowy (wyposażenie mi.in. 2 rękawiczki nitrylowe, 1 maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego M1) – 1 szt.
Na dyplomie oraz apteczce zostanie umieszczone logo budżetu obywatelskiego wraz z napisem „Zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego”.

6. Obsługa projektu – 16 000,00 zł
(tworzenie oraz obsługa strony internetowej, obsługa rejestracji placówek biorących udział w projekcie, promocja)

RAZEM: 383 560,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
383 560,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.06.2020 13:52
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Czy za przeprowadzenie 60min(z przerwami może 75min) zajęć w przedszkolu, trenerzy mają otrzymywać 240zł/osoba??
    Mieszkaniec22818  01.09.2020 13:30
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany