Stołeczny opiekun drzew + warszawska drzewna aplikacja WWW

1929
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada stworzenie grupy Stołecznych Opiekunów Drzew. Polega on na wyszkoleniu i udostępnieniu niezbędnego sprzętu grupie wolontariuszy – współpracujących z urzędem, alarmujących odpowiednie służby o zagrożeniach dla drzew i dla ludzi, edukujących na temat drzew, pielęgnujących je i angażujących innych mieszkańców w działania na ich rzecz i zieleni, która ich otacza.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie prowadzony w całej Warszawie - Miejskiej Parki i skwery, drzewa w pasach dróg. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie grupy Stołecznych Opiekunów Drzew. Polega on na wyszkoleniu i udostępnieniu niezbędnego sprzętu grupie wolontariuszy – współpracujących z urzędem, alarmujących odpowiednie służby o zagrożeniach dla drzew i dla ludzi, edukujących na temat drzew, pielęgnujących je i angażujących innych mieszkańców w działania na ich rzecz i zieleni, która ich otacza.
Opis projektu
Projekt zakłada:
- Stworzenie i wyszkolenie aktywnej grupy wolontariuszy - Stołecznych Opiekunów Drzew – do 6 osób na dzielnicę,
- udostępnienie im niezbędnego sprzętu,
- Spacery dendrologiczno/przyrodnicze dla mieszkańców,
* Szkolenia dla wolontariuszy.*
Szkolenia wolontariuszek/wolontariuszy będą odbywały się podczas warsztatów dających umiejętności praktyczne oraz na wykładach teoretycznych. Zajęcia będę prowadzone przez doświadczonych instruktorów – leśników, dendrologów, szkółkarzy, przedstawicieli RDOŚ, hiropterologów, ornitologów, mykologów, przyrodników, leśników, etc.
W zakres szkolenia wejdą również zagadnienia związane z komunikacją. Dokładny zakres szkolenia będzie wynikał z zakresu programu wolontariatu, potrzeb mieszkańców i urzędników. Przykładowo mogą obejmować:
- aspekty prawne związane z wycinaniem drzew,
- sposoby poprawy warunków bytowanie drzew tak by zachować drzewa w jak najlepszym stanie w mieście,
- rozpoznawanie wad drzew i ocenę ryzyk z tymi wadami związanych,
- rozpoznawanie chorób drzew i możliwe sposoby reakcji w przypadku ich stwierdzenia,
- aspekty prawne i techniczne prowadzenia prac przy drzewach przez wyspecjalizowane firmy np. cięcia korekcyjne korony,
- prawidłowe zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac remontowych czy inwestycji czy usług związanych z pielęgnacją terenów zielni czy dzierżawą terenów zieleni,
- technologie prowadzenia inwestycji umożliwiające współistnienie drzew i infrastruktury - podłoża strukturalne, podniesione chodniki, nawierzchnie przepuszczalne, krawężniki mostowe;
- narzędzia komunikacyjne;
- wzmacnianie kompetencji liderskich; etc.
Do zadań opiekuna drzew może należeć m.in.:
- bieżące dbanie o drzewa nowo-posadzone i dojrzałe i stare,
- opieka nad drzewami tj. podlewania, pielenie mis, ściółkowanie
- sadzenie drzew wraz wykonawcami, społeczny nadzór nad sadzeniem drzew.,
- informowanie urzędników miejskich i służb kontrolnych co do zagrożeń stwarzanych dla drzew przy prowadzeniu prac budowlanych, remontowych,
- inne zadania ustalone z urzędnikami, które będą służyć podniesieniu wrażliwości i efektywnej ochronie drzew,
- szkolenie innych mieszkańców w zakresie sadzenia i opieki nad drzewami
Każdy Stołeczny Opiekun drzew w ramach stażu będzie miał za zadanie przeprowadzenie pod okiem specjalisty spacer dendrologiczny dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
*Spacery dendrologiczne dla mieszkańców*
Spacery będę prowadzone we wszyskich dzielnicach zarówno przez Stołecznych Opiekunów Drzew jak i specjalistów. Zakres spacerów będzie dotyczył ochrony gatunków, rozpoznawania gatunków drzew, aspektów prawnych ochrony drzew, ciekawostek na temat Warszawskich drzew.
*Promocja programu i nabór wolontariuszy*
W ramach prac związanych z promocją projektu wykorzystane zostaną kanały komunikacji, którymi dysponują jednostki miejskie, mogłaby powstać strona internetowa czy profile na portalach społecznościowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach w Warszawie widoczny jest znaczny wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat konieczności ochrony drzew w mieście, sposobu postępowania z drzewami wymagającymi opieki, itd. Zainteresowanie to niestety często jest potęgowane brakiem wystarczającej informacji na temat przyczyn, czasu i zakresu prowadzanych prac pielęgnacyjnych czy wycinek drzew.
W wielu krajach obecne jest wsparcie wolontariuszy na różnych etapach prac związanych z drzewami. Powstanie przeszkolonej grupy wolontariuszek i wolontariuszy będzie zwiększać także poziom wiedzy wśród mieszkanek i mieszkańców co przyczyni się do podejmowania racjonalnych i uzgodnionych ze wszystkich stronami decyzji dotyczących przyszłości drzew w mieście, poprawy jakości ich funkcjonowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kampania informacyjna i promocyjna – 80 000 PLN
Szkolenia – 120 000 PLN
Sprzęt do działań wolontaryjnych – 40 000 PLN
Specjalistyczny sprzęt dendrologiczny – 60 000 PLN
Spacery dendrologiczno-przyrodnicze – 50 000 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

24.06.2020 09:59
Koordynator w Zarządzie Zieleni
18.08.2020 10:44
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany