Uniwersytet Dziecięcy na Pradze Północ

1721
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Weronika Szypszak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Praga; Dąbrowszczaków 2, Biblioteka nr. 50, Biblioteka nr. 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dom Kultury Praga; Dąbrowszczaków 2, Biblioteka nr. 50, Biblioteka nr. 8

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.
Opis projektu
Uniwersytet Dziecięcy to szereg różnorodnych zajęć (rodzinne pokazy, wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe) prowadzonych przez naukowców, badaczy, ekspertów w danej dziedzinie, których celem jest, zainteresowanie, zapoznanie i ukazanie tej dziedziny w atrakcyjny i angażujący sposób. Podczas zajęć uczestnicy nabywają ważne umiejętności takie jak: samodzielne myślenie projektowe i analityczne, zdolność przewidywania wyników czy wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji.
Stworzenie na Pradze Północ stałej możliwości rozwoju tych umiejętności wykazuje najlepsze rezultaty.
Pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych dzielnicy Dom Kultury Praga, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8 ciekawych warsztatów, i pokazów, wykładów naukowych w wyżej opisanej formule.
Pokazy/wykłady będą tłumaczone na język migowy.
Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia, nauki humanistyczne.
Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkół podstawowych, mieszkających na terenie Pragi Północ, w podziałach na grupy wiekowe (kl 1-3 4-6 7-8), na niektórych zajęciach z opiekunami.
Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń. Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 100
Rodzaje zajęć: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.
W założonej kwocie: honoraria, rekrutacja, promocja, materiały i pomoce, tłumaczenie pokazów na język migowy, opieka, sprzątanie.
Ilość miesięcy 10 / Dom Kultury Praga, Biblioteka nr. 50, Biblioteka nr. 8
60 minut wykład/pokaz 10 1000 10000
60 minut warsztat 30 30 30 40500
Tłumaczenie pokazu na język migowy 10 300 3000
Promocja rekrutacja 2000
10000 405000 3000 2000 łącznie: 60000
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione działania edukacyjne. W dzielnicy Praga Północ jest wysoce duże społeczne zapotrzebowania na stałą bazę zajęć naukowych dostępnych szczególnie dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Projekt pozwoli na realizowanie pasji i zainteresowań naukowych również dzieci uzdolnionych. Z wyników testowych szkół wynika, że na polu edukacji publicznej w dalszym jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność wystarczająca jednocześnie stale rozbudowywana. Formuła jaką stanowią rodzinne pokazy naukowe jest bardzo angażująca dla całych rodzin i zachęca do wspólnego spędzania czasu co bezpośrednio przekłada się na relacje. Projekt uwzględnia osoby niesłyszące i niedosłyszące (pokazy) co zwiększa jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie. W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane. Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lista poparcia jest niepoprawnie wypełniona

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany