“Spokojni Dorośli. Spokojne Dzieci” - Zajęcia mindfulness oraz warsztaty kompetencji komunikacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

1720
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
67 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest ochrona zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo. Projekt służy podniesieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem (zajęcia na bazie mindfulness) oraz kompetencji rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych w szkole i w rodzinie (warsztaty na bazie Porozumienia bez Przemocy – NVC). Uczestnicy warsztatów otrzymają grę planszową wspierającą autoregulację emocji, komunikację i rozwiązywanie konfliktów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany na terenie wybranych bemowskich szkół podstawowych, w których Dyrektorzy będą dysponowali wolnymi salami w roku 2021.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą się odbywały w bemowskich szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1, w Szkole Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 za zgodą obu dyrektorów szkół.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest ochrona zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo. Projekt służy podniesieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem (zajęcia na bazie mindfulness) oraz kompetencji rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych w szkole i w rodzinie (warsztaty na bazie Porozumienia bez Przemocy – NVC). Uczestnicy warsztatów otrzymają grę planszową wspierającą autoregulację emocji, komunikację i rozwiązywanie konfliktów.
Opis projektu
Projekt jest adresowany do max. 100 osób, łączna ilość spotkań wyniesie 32.
Projekt będzie prowadzony przez dwóch trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.
Składać się będzie z 2 komponentów:
1. Warsztaty dla rodziców - 2 cykle po 8 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 150 min. Liczba uczestników: max. 40. Liczebność grupy: max. 20 osób.
Warsztaty dla rodziców podzielone są na 2 bloki tematyczne:
- 4 spotkania i zajęcia na bazie mindfulness
- 4 spotkania i zajęcia na bazie Porozumienia bez Przemocy (NVC).
W części dotyczącej mindfulness uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami praktyki mindfulness, z wiedzą dotyczącą funkcjonowania mózgu w sytuacji stresu oraz poznają techniki i możliwości rozwijania praktyki w codziennym życiu. Część dotycząca Porozumienia bez Przemocy (NVC) skupi się na ważnych elementach komunikacji z drugim człowiekiem, których pominięcie prowadzi do konfliktu i również na tym jak najlepiej wspierać dziecko, które popadło w konflikt z rówieśnikiem.
Warsztaty będą się odbywały co 2 tygodnie, 2 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla jednej grupy będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach wieczornych, a zajęcia dla drugiej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, a więc łączna ilość rodziców, która zostanie przeszkolona to 40-50 osób.
2. Warsztaty dla nauczycieli – 2 cykle po 8 spotkań (nieodpłatnych) Czas trwania: 150 minut. Liczba uczestników: max. 40 Liczebność grupy: max. 20 osób.
Uczestnicy poznają podstawową wiedzę z zakresu neurobiologii stresu, wpływu ćwiczeń mindfulness na mózg oraz roli empatii w procesie edukacji. Zostaną wprowadzeni w podstawy praktyki mindfulness, która pozytywnie wpływa na redukcję codziennego stresu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Nauczyciele zdobędą także wiedzę z zakresu przyczyn, form i dynamiki przemocy rówieśniczej, nauczą się jak wprowadzać kulturę dialogu w klasie i poznają narzędzia wspierające proces budowania porozumienia i rozwiązywania konfliktów.
Warsztaty będą się odbywały cyklicznie w odstępach co 2 tygodnie, 2 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla jednej grupy będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych a zajęcia dla drugiej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, a więc łączna ilość nauczycieli, która zostanie przeszkolona to 40-50 osób.

Zasady rekrutacji
Przy rekrutacji na zajęcia będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Liczebność grup warsztatowych to 20 osób, będzie istniała jednak możliwość dołączenia do grup każdorazowo maksymalnie po 5 uczestników. Dołączenie będzie możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku i uzasadnieniu takiej potrzeby i po otrzymaniu zgody od trenerów prowadzących warsztaty.
Rekrutacja będzie się odbywała na początku roku – na przełomie miesięcy: luty/marzec/kwiecień 2021 r.
Informacja o rekrutacji będzie udostępniania poprzez utworzoną stronę internetową z formularzem oraz za pomocą bemowskich szkół podstawowych.
Szczegóły rekrutacji (dokładny termin, czas przyjmowania zgłoszeń, formularz) zostaną podane na etapie realizacji projektu – działania te realizowane będą przez podmiot wybrany do przeprowadzenia warsztatów.

Wymagania Trenerskie:
Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów, którzy powinni mieć uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju szkoleń. Przy czym ważne jest połączenie obu technik szkoleniowych by zwiększyć efekt procesu nauki i wyrobić trwałe zmiany w reagowaniu na stres i sposobach komunikowania się z otoczeniem. I tak, aby zapewnić wysoki poziom szkolenia:
1. Trener prowadzący zajęcia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, powinien posiadać doświadczenie w pracy z dorosłymi i odpowiednie uprawnienia.
2. Trener prowadzący część szkolenia z zakresu redukcji stresu dla osób dorosłych powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie pod kątem redukcji stresu oraz pracy z osobami dorosłymi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania mówią, że ok. 73% dzieci doświadcza tzw. wypalenia uczniowskiego. Jest to stan w którym uczeń lub uczennica przestają czerpać satysfakcję z nauki szkolnej, czują się przepracowani i niedoceniani, często popadają w konflikty, zachowują się agresywnie lub stają się apatyczni i wycofani. Skutki długotrwałego stresu są widoczne zarówno w szkole jak i w domu. Dziecko doświadczające przeciążenia często nie otrzymuje dostatecznej uwagi i zrozumienia, co jedynie nasila problem i utrwala niekorzystne wzorce zachowań. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat stresu i możliwości jego łagodzenia w codziennym życiu. Każda z grup, do których kierowane są warsztaty tj. rodzice i nauczyciele uzyska szansę na podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz nauczy się empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania wspierających relacji społecznych. Zajęcia realizowane będą metodą warsztatową w oparciu o praktyki Mindfulness i i narzędzia empatycznej komunikacji w nurcie Porozumienia bez Przemocy (ang.NVC).
Więcej na temat obecnego stanu emocjonalnego naszych dzieci znajdziesz tu: źródło: https://zdrowie.pap.pl/rodzice/stres-szkolny-niedostrzegane-cierpienie-dzieci?fbclid=IwAR0gBSYUNSBZ5nHgDDFBHVU9t52ou7zfcjripQCnZnmEEKbDTrR8AyMlp3Q) .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie dla 2 trenerów prowadzących (przygotowanie i prowadzenie zajęć) - łącznie 80 godzin x stawka trenerska 200 zł (brutto brutto) = 32 000 zł
● Materiały warsztatowe (papier, blok, długopisy, pomoce dydaktyczne, gra planszowa wspierająca autoregulację emocji, komunikację i rozwiązywanie konfliktów - dla każdego z uczestników) - 27 000 zł
● Projekt materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiały szkoleniowe, plakaty i ulotki) - 500,00 zł
● Wydruk materiałów szkoleniowych i promocyjnych (komplet materiałów i 50 plakatów) - 1000 zł
● Koordynacja projektu (kalendarz warsztatów i szkoleń, kontakt z uczestnikami, prowadzenie rekrutacji, publikacja informacji na stronie projektu itp.) - 3 000 zł
● Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 200 zł
● uwzględniona inflacja wzrostu cen 3,5% - 2 200 zł
● koszt oznaczenia graficznego projektu ok. 100 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

18.06.2020 11:56
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany