Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony dla dzieci i dorosłych

1840
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Sylwia Makulska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
218 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie dostosowanych do wieku uczestników warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów warszawskich szkół.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie Warszawy w szkołach publicznych szkół zrekrutowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą odbywać się w salach udostępnionych przez szkoły lub domy kultury, kluby sportowe, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej zlokalizowane na terenie Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą i udostępnieniem sal. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do ich potrzeb i wymagań.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie dostosowanych do wieku uczestników warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów warszawskich szkół.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części:

1. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania noszą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej i nie tylko). Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób spójny ze scenariuszami oraz sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia, które będą przepracowywane na treningach. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8 godzin warsztatów dla każdej grupy), w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących.
Liczebność grup warsztatowych do 20 osób.
2. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i dziewcząt od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy), w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących.
Liczebność grup do 20 osób, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 5 osób.
3. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 3 grup mieszanych (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy).
Liczebność grup treningowych do 20 osób.
4. Przeprowadzenie dostosowanych do różnych grup wiekowych warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, zainteresowanych udziałem w projekcie. Tematyka warsztatów:
-techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy,
-rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy,
-stawianie granic,
-asertywność,
-kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.
Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 klas/grup uczniów (w zależności od grupy wiekowej cykl warsztatów będzie obejmować do 4 godzin lekcyjnych). 25 klas/grup dodatkowo weźmie udział w treningu samoobrony dostosowanym do wieku uczestników.
Prowadzący warsztaty muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadzący treningi muszą mieć dokumenty instruktora samoobrony
oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z samoobrony, w tym dla dzieci i młodzieży.
Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.
5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie oraz w miarę wolnych miejsc chętnych dorosłych mieszkańców Warszawy.
Liczebność grupy warsztatowej do 30 osób, ok. 5 grup warsztatowych, łącznie minimum 10 godzin zegarowych
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez realizatora projektu, na bieżąco przed naborem do konkretnych grup, mailowo, poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.

Zajęcia w szkołach dla uczniów oraz dla rodziców/nauczycieli będą prowadzone w roku szkolnym, od marca do czerwca i od września/października do grudnia.

Zapisy na warsztaty dla uczniów będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy/grupy. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenia przez szkołę zainteresowanych rodziców/nauczycieli lub sami rodzice/nauczyciele mogą się zgłaszać na zajęcia.
Zajęcia dla dorosłych mogą się odbywały przez cały rok od wiosny, także w miesiącach wakacyjnych, jeśli uda się zrekrutować uczestników.
Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo.
Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić.
Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi samoobrony:
– dla kobiet (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 100 zł/h x 2 instruktorów) 16 000 zł
– dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia: (4 3 grupy mieszane po 8 godzin, tj. 24 h x 100 zł/h x 2 instruktorów) 4 800 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:
– dla kobiet: (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 150 zł/h x 2 prowadzących): 24 000 zł
– dla rodziców i nauczycieli: (10 h x 150 zł/h x 2 prowadzących): 3 000 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci:
– warsztaty dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: 60 000 zł (400 h lekcyjnych x 150 zł/h x 2 prowadzących) 120 000 zł
- treningi: 25 godzin x 100 x 2 instruktorów 5 000 zł
Koszt udostępnienia i obsługi sal na treningi i warsztaty: 18 500 zł
Ubezpieczenie OC: 1 180 zł
Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych, oznakowanie: 3 020 zł
Koordynacja projektu, rekrutacja, promocja, rozliczenie: 9 500 zł
Materiały na warsztaty, na treningi, artykuły dla uczestników: 13 000 zł
Łącznie: 218 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
218 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

30.04.2020 14:28
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany