Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja

1922
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
114 800 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Specjalistyczne rozwiązania sprawią, że drzewa będą zdrowsze i długowieczne, bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania w koronach spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie. Roślinność okrywowa pod drzewami jest tańsza w utrzymaniu niż trawnik (brak koszenia i wygrabiania liści).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały obszar Saskiej Kępy. Drzewa na terenach będących w zarządzie władz samorządowych i podległych im jednostek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Specjalistyczne rozwiązania poprawią stan drzew i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie. Utrzymanie roślinności okrywowej pod drzewami będzie tańsze niż trawnik, który się kosi i wygrabia z niego liście.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Specjalistyczne rozwiązania sprawią, że drzewa będą zdrowsze i długowieczne, bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania w koronach spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie. Roślinność okrywowa pod drzewami jest tańsza w utrzymaniu niż trawnik (brak koszenia i wygrabiania liści).
Opis projektu
Drzewa na Saskiej Kępie będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów dzięki zastosowaniu specjalistycznych rozwiązań poprawiających stan drzew i przedłużających im życie:

1. Wiązania elastyczne (założenie 37 sztuk nowych wiązań oraz kontrola i ewentualne poprawienie wiązań istniejących) - dzięki nim jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

2. Rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby w obrębie systemu korzeniowego – aeracja urządzeniem AirSpade i ściółkowanie (60 drzew). Poprawa warunków dla korzeni drzew, przywrócenie naturalnej wymiany gazowej w glebie oraz ułatwianie docierania wody opadowej do brył korzeniowych. Ściółkowanie poprawia wzrost i witalność roślin działając jako naturalny nawóz.

3. Mikoryzacja (60 drzew) - wprowadzenie w obrębie systemu korzeniowego drzewa, grzybów mikoryzowych i innych mikroorganizmów, które zwielokrotnią powierzchnię chłonną systemu korzeniowego oraz pozwolą na pozyskanie wody, która zwykle jest niedostępna dla korzeni drzewa. Jest to szczególnie potrzebne teraz, gdy regularnie mamy w mieście upały i susze, które zabijają drzewa i krzewy.

4. Wprowadzenie roślinności okrywowej (np. bluszcz) chroniącej glebę wokół 60 drzew poddanych również aeracji i ściółkowaniu. Wprowadzanie roślinności okrywowej pod drzewami nie tylko poprawi jakość siedliska drzew, a w efekcie stan drzew, ale też taka roślinność będzie dużo tańsza w utrzymaniu niż trawniki. Dzielnica zaoszczędzi pieniądze na koszeniu trawy i wygrabianiu liści spod drzew (z prawidłowo dobranej i posadzonej roślinności okrywowej nie trzeba ich wygrabiać).

5. Ekspertyzy arborystyczne (20 drzew) - na podstawie specjalistycznych badań wybranych drzew z użyciem sprzętu elektronicznego oraz wspinaczki na drzewa.

6. Spotkanie edukacyjne z arborystami w terenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych i szeroko ogłaszane w mediach społecznościowych i urzędzie dzielnicy oraz innych miejscach.

8. Raport z wynikami ekspertyz dla przebadanych drzew i opisem zaleceń dla ich ochrony (dla konkretnych drzew oraz ogólnie dla drzew Saskiej Kępy) umieszczony w formie pdf w Internecie, powszechnie dostępny i napisany w sposób zrozumiały także dla mieszkańców a nie tylko dla specjalistów.

Przed zastosowaniem ww. rozwiązań powstanie specjalistyczne opracowanie arborystyczne przedstawiające drzewa wybrane do zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów. Opracowanie to (umieszczone w Internecie) wykona arborysta współpracujący z renomowaną placówką naukową lub co najmniej trzema organizacjami ekologicznymi, zajmujący się nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi stan drzew w miastach i mający w tej dziedzinie doświadczenie. Typowanie drzew do zabiegów odbędzie się z udziałem urzędników, arborystów, mieszkańców, przyrodników i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy. Mieszkańcy i organizacje zostaną powiadomieni przez urząd dzielnicy o możliwości zgłaszania drzew do ww. zabiegów poprawiających ich żywotność.

Zabiegi poprawiające sytuację drzew będą dotyczyły także drzew poddanych takim zabiegom kilka lat temu, jeśli np. gleba wokół ich korzeni została ponownie ubita a ściółka wygrabiona lub rośliny okrywowe zniszczone.

Terenowe spotkanie edukacyjne z arborystą będzie otwarte dla wszystkich. Omówiony zostanie projekt, podstawy oceny i metody ochrony i poprawnej pielęgnacji drzew. Uczestnicy zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Dzięki pogłębieniu wiedzy uczestników projektu będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących ochrony drzew.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zieleń jest wizytówką Saskiej Kępy. Okazałe drzewa to jej największe piękno. Niestety drzewa w mieście poddane są ogromnemu stresowi, rosną w trudnych warunkach. Zamiast specjalistycznych zabiegów często były wobec nich stosowane nieprawidłowe cięcia gałęzi, co generuje konflikty między mieszkańcami chcącymi chronić drzewa a urzędnikami oskarżanymi przez nich o dewastowanie drzew. Podłoże pod wieloma drzewami jest ubite, źle napowietrzone, system korzeniowy poddany jest dużemu stresowi, dociera do niego mało wody - a przez to wszystko drzewa są w złej kondycji. Drzewa takie "głodują", z poobcinanymi gałęziami, zmniejszonym dostępem do wody, schną, stają się kruche i mniej bezpieczne dla przechodniów. Potrzebne jest wprowadzanie specjalistycznych rozwiązań poprawiających stan drzew. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych a drzewa będą bezpieczniejsze dla przechodniów.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakres prac obejmuje:
wykonanie 37 szt. wiązań elastycznych
wykonanie kontroli i poprawa założonych w poprzednich latach wiązań
rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby pod drzewami, ściółkowanie i mikoryzacja przy ok. 60 drzew
wykonanie ekspertyzy arborystycznej dla 20 drzew

Koszt realizacji zadań objętych projektem 114 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
114 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 14:31
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany