Co wiemy o Święcie Saskiej Kępy

68
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Południe
Saska Kępa
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Tadeusz Rudzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
8 000 zł
Kategoria
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 212 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada przeprowadzenie ewaluacji Święta Saskiej Kępy po zrealizowaniu 11 edycji tego wydarzenia (2006-2016). Efektem projektu będzie ogólnodostępny raport zawierający podsumowanie, wnioski oraz rekomendacje dotyczące kolejnych edycji tej imprezy. Projekt przyczyni się do poprawy wiedzy mieszkańców i samorządowców i będzie pomocny przy planowaniu kolejnych edycji wydarzenia.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2018 09:51
Efektem realizacji projektu jest raport poświęcony minionym edycjom Święta Saskiej Kępy. W raporcie przeanalizowane dane dotyczące poszczególnych wydarzeń, a także opisano wyniki badania ankietowego poświęconemu Święcie Saskiej Kępy. Raport zawiera również rekomendacje niezbędne do dalszej pracy nad przyszłymi edycjami „Święta Saskiej Kępy”. Dokument dostępny jest na stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe: http://www.pragapld.waw.pl/assets/files/budzet/RAPORT%20%C5%9Awi%C4%99to%20Saskiej%20K%C4%99py%202006%20-%202016.pdf#start Zachęcamy do lektury.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe / Centrum Promocji Kultury

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Saska Kępa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
nie dotyczy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie ewaluacji Święta Saskiej Kępy po zrealizowaniu 11 edycji tego wydarzenia (2006-2016). Efektem projektu będzie ogólnodostępny raport zawierający podsumowanie, wnioski oraz rekomendacje dotyczące kolejnych edycji tej imprezy. Projekt przyczyni się do poprawy wiedzy mieszkańców i samorządowców i będzie pomocny przy planowaniu kolejnych edycji wydarzenia.
Opis projektu
Zewnętrzna firma lub organizacja pozarządowa przeprowadzi ewaluację projektu „Święto Saskiej Kępy” (edycje z lat 2006-2016), czyli zbada czy realizuje on wyznaczone cele. Podjęte zostaną następujące działania:
1. Opisanie genezy „Święta” – kto je zainicjował, kiedy i dlaczego.
2. Określenie celu „Święta”– wraz z informacją kto i kiedy go sformułował i czy cel zmieniał się w czasie.
3. Zebranie informacji na temat całkowitych kosztów poszczególnych edycji – wraz z opłatami ponoszonymi przez budżet dzielnicy w związku ze zmianami w organizacji ruchu, rozkładach komunikacji, etc.
4. Zbadanie przejrzystości dofinansowania realizacji inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych – czy tworzony był regulamin przyznawania dofinansowania, jakie były kryteria oceny i czy publikowano informację o tym, które wnioski zostały zaakceptowane, a które odrzucano.
5. Przeprowadzenie ankiet wśród reprezentatywnej grupy ok. 1000 mieszkańców Saskiej Kępy na temat ich zdania o dotychczasowych edycjach Święta Saskiej Kępy w odniesieniu do celów wydarzenia.
6. Zebranie stanowisk lokalnych organizacji pozarządowych na temat ich opinii o dotychczasowych edycjach Święta Saskiej Kępy.
7. Zebranie i analizę informacji na temat wizerunku projektu w mediach.
8. Ustalenie na podstawie danych z pkt. 5-7 czy projekt realizuje swoje cele oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących organizacji tego wydarzenia (w tym np. ustalenia i opublikowania procedur konkursowych) w przyszłości w oparciu o zebrane informacje.
9. Publikację raportu w pliku PDF na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w dzielnicowym Biuletynie Informacji Publicznej. Raport powinien być opublikowany na warunkach umożliwiających jego swobodne i bezpłatne rozpowszechnianie (np. licencja CC-BY 4.0).
10. Udostępnienie protokołów ze wszystkich spotkań Rady Święta w Biuletynie Informacji Publicznej (online).

Wykonawcą zlecenia będzie zewnętrzna firma lub organizacja pozarządowa, która nie była w żaden sposób powiązana z organizacją którejkolwiek z edycji Święta Saskiej Kępy, a która jednocześnie posiada udokumentowane doświadczenie w ewaluacji tego typu projektów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Mieszkańcom brakuje dostępu do informacji temat organizacji Święta Saskiej Kępy. W Internecie nie ma protokołów z posiedzeń Rady Święta ani opisu corocznych procedur konkursowych (środki na realizację inicjatyw przez mieszkańców). Nie badano czy działania, na które ponoszone są wydatki, zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Udostępniane informacje o kosztach mają charakter cząstkowy (np. wydatki Centrum Promocji Kultury na ten cel w latach 2010-15 – ok. 1,5 mln PLN, wydatki Stołecznej Estrady w latach 2006-2011 ok. 2,5 mln PLN, koszt imprezy w 2011 – ok. 0,45 mln PLN). Realizacja projektu uporządkuje dyskusję wokół Święta, a decydentom pomoże w podejmowaniu decyzji przy kolejnych edycjach wydarzenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt pracy zespołu ewaluatorów – 8 tys. PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 22:35
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany