Kuźnia liderów dialogu obywatelskiego- seminaria informacyjno-konsultacyjne

2048
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • edukacja obywatelska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt KUŹNIA LIDERÓW DIALOGU OBYWATELSKIEGO -organizacja seminariów informacyjno-konsultacyjnych jest adresowany do autorów pomysłów generowanych w ramach inicjatywy BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Jest to propozycja przeprowadzenia sześciu tematycznych seminariów informacyjno-konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych realizujących działania w różnych dziedzinach życia codziennego

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Instytucje publiczne i miejsca aktywności lokalnej na Pradze-Południe.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
1. Centrum Kreatywności, Targowa 56, 03-33 Warszawa - Seminarium Nr 1 i Nr 6; 2. Centrum Edukacyjno-Kulturalne Terminal Gocław ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 03-984 Warszawa - Seminarium Nr 2; 3. Prom Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23, 03-3 Warszawa - Seminarium Nr 3; 4. OS i R Praga Południe Hala Sportowa Siennicka 40, 04-390 Warszawa - -Seminarium Nr 4 5. Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52, 03 – 733 Warszawa -Seminarium Nr 5.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt KUŹNIA LIDERÓW DIALOGU OBYWATELSKIEGO -organizacja seminariów informacyjno-konsultacyjnych jest adresowany do autorów pomysłów generowanych w ramach inicjatywy BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Jest to propozycja przeprowadzenia sześciu tematycznych seminariów informacyjno-konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych realizujących działania w różnych dziedzinach życia codziennego
Opis projektu
Projekt KUŹNIA LIDERÓW DIALOGU OBYWATELSKIEGO- organizacja seminariów informacyjno-konsultacyjnych zakłada przeprowadzenie sześciu seminariów tematycznych ( z prezentacjami projektów w formie wystaw, filmów i spektakli) z udziałem autorów najpopularniejszych projektów Budżetu Obywatelskiego (które uzyskały najwięcej głosów):
1.BUDŻET OBYWATELSKI -drogą do wspólnotowej obywatelskiej świadomości i lokalnego partnerstwa;
2.STRATEGIE ŻYCIA w nowych realiach technologiczno-kulturowych XXI wieku;
3.POTENCJAŁ KLTUROTWÓRCZY PRAGI POŁUDNIE na rzecz poprawy jakości życia miejscowej społeczności;
4.INFRASTRUKTURA SPORTU MASOWEGO I REKREACJI PRAGI POŁUDNIE na rzecz profilaktyki psychofizycznej mieszkańców;
5.JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy z właściwymi organami dzielnic;
6. RAZEM WDRAŻAMY INNOWACJE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy, przez autorów pomysłów Budżetu Obywatelskiego, zarówno o najpilniejszych problemach poszczególnych środowisk Pragi Południe, jak też planowanych przez władze samorządowe działaniach bieżących i perspektywicznych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy. Projekt zakłada dobrowolne bezpłatne uczestnictwo w ww. seminariach dotychczasowych i przyszłych autorów pomysłów którzy w ten sposób zamierzają angażować się w poprawę warunków życia w swoim najbliższym otoczeniu. Grono seminaryjnych ekspertów, stanowić będą zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych legitymujących się bogatym dorobkiem, wiedzą i doświadczeniem w realizowaniu różnorodnych - proinnowacyjnych wyzwań, angażujących mieszkańców na rzecz poprawy warunków życia w najbliższym otoczeniu. Do takich organizacji należą m.in.: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M. St. Warszawy-Zespół Budżetu Obywatelskiego, Stołeczne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Centrum Kreatywności Targowa 56, Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL PACA 40, Ośrodek Sportu i Rekreacji Pragi Południe, Fundacja Świat na TAK, Fundacja „Pamięć i Tożsamość” Fundacja „Godnie ŻYĆ” oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego bierze udział coraz większa grupa osób zarówno autorów jak również tych którzy w głosowaniu wrażają swoje poparcie dla sygnalizowanych pomysłów i rozwiązań. Uważam że spotkania z kompetentnymi przedstawicielami władz samorządowych i innych podmiotów czynnie włączających się w działania społeczno-obywatelskie znacząco usprawni funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koordynator projektu ( sprawy organizacyjno-techniczne, ankiety ewaluacyjne) - 6 x 450 zł =2700 zł;
moderator seminariów- 6 x 450 zł = 2700;
koszt udziału ekspertów ( 6 x 3 osoby =18 osób x 450 zł =8100 zł ;
koszt prezentacji ( wystaw, filmów spektakli) -12 600; obsługa medialna (12 multimedialnych reportaży + obsługa internetowa)- 6 x850 zł = 5100 zł ;
koszt transportu ekspozycji ( 6 x 700 = 4200 zł );
promocja ( plakaty format A3, ulotki A5, zaproszenia) - 1200 zł ;
Koszt udostępnienia pomieszczeń 6 x1500 zł =9000 zł
katering ( herbata/kawa, mini przekąski) -6 x 70 osób = 420 osób x 20 zł = 8400 zł ;
obsługa administracyjno- księgowa – 6 x 1000 zł = 6000 zł ;
Razem 47400 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Organizacja seminariów zakłada duże zaangażowanie mieszkańców – osobisty, nieodpłatny udział w spotkaniach w czasie wolnym. Projekt może powiększyć wiedzę mieszkańców o procesie budżetu obywatelskiego, jeżeli autorzy projektów zdecyduja sie uczestniczyć w dodatkowych, nieobowiazkoiwych spotkaniach w czasie wolnym.
Z uwagi na stan epidemiczny w Polsce i na świecie trudno ocenić możliwości realizacji projektu, realizacja projektu wymaga gromadzenia mieszkańców. Trudno również ocenić skalę zainteresowania mieszkańców spotkaniami, zarówno z uwagi na nieprzewidywalny przebieg epidemii Covid 19, jak i stopień zaangażowania potencjalnych autorów projektów do budżetu obywatelskiego.

Modyfikacje

27.01.2020 13:56
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
10.06.2020 08:59
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany