Bezpieczne otoczenie szkół i przedszkoli - monitoring

2003
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
449 000 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Objęcie bezpośredniego otoczenia szkół i przedszkoli (wejść i wyjść do/z placówek oświatowych, placów zabaw, boisk, chodników, uliczek) nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
publiczne szkoły i przedszkola położone w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
publiczne szkoły i przedszkola położone w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Objęcie bezpośredniego otoczenia szkół i przedszkoli (wejść i wyjść do/z placówek oświatowych, placów zabaw, boisk, chodników, uliczek) nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.
Opis projektu
Projekt zakłada instalację na terenie placówek szkolnych (szkoły podstawowe i licea) oraz przedszkoli kamer w taki sposób, by objąć monitoringiem bezpośrednie otoczenie budynku szkoły/przedszkola oraz przylegający do ogrodzenia placówki teren. Chodzi w szczególności o monitorowanie: wejścia na teren placówki i teren przed wejściami, przylegające do placówki chodniki, miejsca w których parkują samochodami rodzice lub opiekunowie w celu pozostawienia/odebrania dzieci z placówki, wejścia na teren boisk/placów zabaw.
Kamery będą zainstalowane na zewnątrz budynków: na elewacji, elementach ogrodzenia, latarniach na terenie wewnętrznym placówki – w taki sposób, żeby obejmowały zasięgiem miejsca w których dzieci są zostawiane/odbierane przez rodziców, miejsca gdzie dzieci gromadzą się przed wejściami do budynku, na boisku, na placu zabaw, gdzie wsiadają/wysiadają z autokaru w trakcie wycieczki itp. Kamery zostaną zainstalowane w określony sposób i miejscu, tak by do ich instalacji i uruchomienia wystarczyła zgoda dyrekcji placówki. Kamery będą zasilane z instalacji elektrycznej placówki, a infrastruktura niezbędna do ich uruchomienia zostanie umieszczona w placówce.
Istotnym elementem projektu jest gromadzenie nagrań z kamer w jednym, scentralizowanym miejscu – w Urzędzie Dzielnicy. Urządzenia wraz z oprogramowaniem - niezbędne do rejestrowania obrazu z kamer i zarządzania/monitorowania kamerami również zostaną zainstalowane w Urzędzie. Dyrektorzy placówek będą mieli możliwość podglądu obrazu z kamer zainstalowanych na terenie ich placówki oraz w razie potrzeby zgrywania zarejestrowanego obrazu na komputer lokalny.
Nie będzie potrzeby instalacji rejestratora wideo w każdej placówce, utrzymywania go i zarządzania nim.
Monitoring będzie działać w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu zarówno w dni pracujące jak i w dni wolne od pracy (weekendy i święta).
Projekt zakłada instalację 100 kamer – od 2 do 8 sztuk na terenie placówki i przechowywanie nagrań z kamer przez okres 30 dni. Dla takich założeń została przygotowana kalkulacja kosztów.
Kosztorys uwzględnia ułożenie okablowania do kamer, instalacja skrzynki wraz z przełącznikiem sieciowym, doprowadzenie do niej zasilania, dostawę, montaż i konfigurację kamer – 10 000 złotych za lokalizację, co przy założeniu instalacji kamer w 20 placówkach daje kwotę ok. 200 000 zł.
Łącze transmisji danych pomiędzy placówką oświatową a urzędem dzielnicy – miesięczna opłata w wysokości 200 zł, co przy założeniu trzyletniej trwałości projektu daje kwotę ok. 7200 zł za lokalizację, przy 20 lokalizacjach kwotę ok. 144 000 zł
Urządzenie w Urzędzie, do którego zostaną podłączone wszystkie kamery (ruter brzegowy) ok. 25 000 zł.
Serwer z systemem operacyjnym na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie do zarządzania kamerami i rejestracji nagrań o wartości ok. 15 000 zł
Macierz dyskowa, na której składowane będą nagrania o wartości ok. 30 000 zł
Oprogramowanie do zarządzania kamerami wraz z licencją dla 100 kanałów (VMS – Video Management System) o wartości ok. 35 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Monitorowanie bezpośredniego otoczenia szkół i przedszkoli, miejsc gdzie zbierają się i przebywają dzieci i młodzież przed i po zajęciach, gdzie się bawią lub biorą udział w zajęciach dodatkowych lub ruchowych, gdzie dochodzi do interakcji pomiędzy rówieśnikami a także pomiędzy dziećmi i dorosłymi – poprawi w zdecydowany sposób bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dodatkowo umieszczenie wraz z instalacją kamer informacji: obiekt i otoczenie monitorowane, zmniejszy liczbę niewłaściwych zachowań, zapobiegnie agresji, przepychankom, wkraczanie i przebywanie osób niepożądanych na terenie placówki oświatowej. Natomiast w razie wystąpienia takiej sytuacji, pozwoli służbom na sprawne dotarcie do nagrań, które pomogą w ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
ułożenie okablowania do kamer, instalacja skrzynki wraz z przełącznikiem sieciowym, doprowadzenie do niej zasilania, dostawa, montaż i konfiguracja kamer – 10 000 złotych za lokalizację, co przy założeniu instalacji kamer w 20 placówkach daje kwotę 200 000 zł.
Łącze transmisji danych pomiędzy placówką a urzędem dzielnicy – miesięczna opłata 200 zł, co przy założeniu trzyletniej trwałości projektu daje kwotę 7200 zł za lokalizację, przy 20 lokalizacjach kwotę 144 000 zł
Urządzenie w Urzędzie, do którego zostaną podłączone wszystkie kamery (ruter brzegowy) 25 000 zł
Serwer z systemem operacyjnym na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie do zarządzania kamerami i rejestracji nagrań – 15 000 zł
Macierz dyskowa, na której składowane będą nagrania – 30 000 zł
Oprogramowanie do zarządzania kamerami wraz z licencją dla 100 kanałów (VMS – Video Management System) – 35 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
449 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

25.05.2020 15:17
Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Wątpliwe podstawy prawne pod względem ochrony wizerunku - RODO winna być podstawa prawna - wymagana jest analiza prawna. Kto jest administratorem danych osobowych - Przedszkole czy Urząd.
  Jeśli monitoringiem objęta jest teren placówki: wejście, boisko itp. wydaje się działaniem uprawnionym ale chodniki, parkingi publiczne (wysiadanie dzieci z autokarów) - wydaje się, że mało uzasadnione prawnie.
  Kosztorys wydaje się niedoszacowany, szczególnie poziom bezpieczeństwa dostaw usług - np. łączy transmisyjnych (SLA) dla systemu 7/24. Jak i serwisowanie ale i administrowanie takim systemem nie ujęto w kosztach.
  Wnioskuję ponowne przeanalizowanie w obszarze RODO oraz dokonanie analizy porównawczej ewentualnej realizacji tego projektu (założeń IT) przez przynajmniej kilka firm specjalizowanych w zakresie monitoringu wizyjnego, przedstawiające koszty jego realizacji i funkcjonowania.
  Zagadnienie monitoringu wizyjnego w mieście powinno być rozwiązane systemowo a proponowany projekt nie posiada dobrego stosunku koszt / efekt, co za tym idzie konsekwencję będzie zmarnotrawienie pieniędzy mieszkańców / podatników.
  Mieszkaniec23847  13.09.2020 18:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany