Warsztaty kompostowania dla Warszawianek i Warszawiaków

2018
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
176 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wola, Białołęka, Praga-Północ, Śródmieście, Ursus, Włochy, Mokotów, Rembertów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Wytwarzamy coraz więcej bioodpadów i odpadów zielonych. Potrzeba jest innowacyjnych metod przetwarzania odpadów i edukacji na ten temat. W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty edukacyjne (po jednym w 8 dzielnicach m.st. Warszawy) na temat kompostowania. Nabór na warsztaty otwarty, zgodny z kolejnością zgłoszeń.
Prowadzenie warsztatów na temat kompostowania obejmowałoby również wiedzę z zakresu wykorzystania kompostu, szkód jakie powoduje wydobycie torfu, zapobiegania marnowaniu żywności itp.
Miasto w dostępnych sobie kanałach komunikacji informowałoby o warsztatach oraz propagowało wiedzę na temat kompostowania (np. działania edukacyjno-promocyjne).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ponad 40% powstających w gospodarstwach domowych odpadów to odpady zielone i kuchenne. Obecnie odpady te są zagospodarowywane z dala od miejsca ich powstawiania co zwiększa wpływ transportu na środowiskom a zagospodarowanie wiąże się z nieprzyjemnym zapachem – zły sposób przetwarzania - fermentacja zamiast kompostowania. Obecnie powstający z przetwarzania odpadów produkt nie nadaj się do użycia pod produkcję rolną czy ogrodniczą ze względu na duże zanieczyszczenie odpadkami stałymi takimi jak szkło czy folia. Jednoczenie do produkcji rolnej czy ogrodniczej stosowany jest na masową skalę torf co przyczynia się nie tylko do degradacji środowiska naturalnego, ale do wzmożonego zanieczyszczenia powietrza w skutek rozkładu osuszanych torfowisk.
Lokalne gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe i konieczne do zmniejszania śladu węglowego (transport), zmniejszania zanieczyszczenie powietrza CO2 i dużo silniejszym metanem poprzez właściwy – tlenowy rozkład. Daje też szansę na podnoszenie świadomości ekologicznej u wszystkich mieszkańców. Kompost może zastąpić podłoża ogrodnicze produkowane na bazie torfu co przyczynia się do degradacji środowiska, jeszcze większej emisji CO2 oraz niszczenie krajobrazu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty – 96 000,00 PLN
Działania promocyjne – 60 000,00 PLN
Oznakowanie graficzne – 20 000,00 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
176 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 10:44
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami
18.08.2020 08:07
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami
18.08.2020 08:13
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany