Bezpieczne i przyjazne przejście dla pieszych przez ul. Pasteura między budynkami Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Wydziału Fizyki UW

2084
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 500 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zgłaszamy wykonanie przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym przez ul. Pasteura. Przejście umożliwi bezpieczne poruszanie się studentów i pracowników UW na Kampusie Ochota oraz innych użytkowników, poprawi bezpieczeństwo na ul. Pasteura, uspokoi lokalny ruch uliczny oraz polepszy warunki dla pieszych w okolicy, zgodnie z polityką Miasta St. Warszawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Pasteura 5/ul. Banacha 2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zgłaszamy wykonanie przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym przez ul. Pasteura. Przejście umożliwi bezpieczne poruszanie się studentów i pracowników UW na Kampusie Ochota oraz innych użytkowników, poprawi bezpieczeństwo na ul. Pasteura, uspokoi lokalny ruch uliczny oraz polepszy warunki dla pieszych w okolicy, zgodnie z polityką Miasta St. Warszawy.
Opis projektu
Projekt ma za zadanie polepszenie bezpieczeństwa na ulicy Pasteura poprzez wykonanie przejścia z progiem zwalniającym. Studenci na Kampusie Ochota licznie przemieszczają się z Akademików przy ul. Żwirki i Wigury oraz Wydziałów Fizyki, Geologii, Centrum Rekreacji i Sportu oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przechodząc ulicą wewnętrzną W. Kołosa (zdjęcie nr 4-zdjęcie szlabanu, droga wewnętrzna) i przez ul. Pasteura, docierając do Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (zdjęcie nr 1 i 2 - mapa z naniesionym wskazaniem wykonania przejścia). Proponuje się, aby przejście było wykonane z progiem zwalniającym jak w okolicy ul. Nowogrodzkiej/Raszyńskiej (zdjęcie nr 3 - wizja lokalna, zdjęcia poglądowe). Projekt zakłada wykonanie zadania, które będzie składało się z następujących elementów:
1. Wykonanie projektu organizacji ruchu - koszt ok. 5.000,00 zł.
2. Realizacja prac drogowych - koszt ok. 10.000,00 zł.
3. Wykonanie progu spowalniającego - koszt ok. 20.000,00 zł.
4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - koszt ok. 5.000,00 zł.
5. Likwidacja betonowego kwietnika - koszt ok. 2.500,00 zł.
6. Nasadzenia zastępcze zieleni - koszt ok. 3.000,00 zł.
Łączny koszt wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych - około 45.500,00 zł.
Projekt zakłada wykonanie oznakowania poziomego o szerokości pasów 4m.
Zakłada się również, że wykonanie progu zwalniającego ograniczy prędkość do 30 km/h na ul. Pasteura, uspokoi ruch i poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Nasadzenia zastępcze związane z usunięciem istniejącego krzaku tui, w osi projektowanego przejścia dla pieszych oraz usunięciem betonowego kwietnika. Wykonanie nasadzeń zastępczych zostanie zrealizowane w bezpośredniej okolicy ul. Pasteura w postaci krzaków, ewentualnie drzew tj. bukszpan, jarzębina berberys. Wskazane drzewa oraz inne krzaki stanowią ochronę i dają w okresie zimowym pożywienie licznemu ptactwu, które jest w okolicach budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (sikorki, wróble, czajki, jerzyki i wiele innych).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Pasteura poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz społeczności akademickiej, uspokoi ruch samochodowy oraz ułatwi poruszanie się pieszych w okolicy. Coraz częściej przejścia dla pieszych realizuje się w taki sposób, aby zmusić kierowców do redukcji prędkości. Podwyższone przejścia dla pieszych stosowane już w wielu polskich miastach i przyczynia się ono do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Przede wszystkim kierowcy muszą znacząco zwolnić przed takim przejściem, a dodatkowo jest ono lepiej widoczne. Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, położone w dużych gmachach po dwóch stronach ul. Pasteura, mają łącznie ponad 500 pracowników oraz ponad 2500 studentów i doktorantów. Wiele z tych osób uczestniczy w zajęciach, seminariach i spotkaniach prowadzonych w obu tych budynkach. Z przejścia przez ul. Pasteura na wysokości przegrodzonej szlabanem drogi wewnętrznej korzystają też pracownicy i studenci innych jednostek Kampusu (Centrum Nowych Technologii, Wydziały Geologii i Biologii, a także użytkownicy uniwersyteckiego parkingu położonego na tyłach gmachu Wydziału Fizyki).
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych zdecydowanie poprawi i ułatwi przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, które dotychczas miały problem z podjazdem i dostaniem się do budynku Wydziału Matematyki z powodu zbyt wysokich krawężników od strony budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (zdjęcie nr 5 i 6 - zdjęcia chodników i wysokich krawężników powodujących duże utrudnienia w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych po Kampusie Ochota i ul. Pasteura).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Wykonanie dokumentacji 5.000 zł
2) Wykonanie przejścia dla pieszych 40.000 zł
3) Oznakowanie BO – 500 zł
Suma 45.500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Uporządkowanie przestrzeni publicznej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Modyfikacje

27.01.2020 14:05
Koordynator w Dzielnicy Ochota
23.04.2020 17:19
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany