Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki na Targówku - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla wiewiórek i nietoperzy

2112
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
77 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1630 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej dwóch parków leśnych Targówka - Lasu Bródnowskiego oraz lasu na Targówku Przemysłowym - przy Kanale Bródnowskim działka 7/5 z obrębu 71115. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2 - krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich 70 skrzynek lęgowych przy Kanale Bródnowskim w pobliżu nowo wybudowanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na Targówku Przemysłowym, tam zawieszonych w przeszłości, jak również zawieszeniu 300 sztuk nowych skrzynek. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, jak również nietoperzom oraz wiewiórkom - zwierzętom lubianym przez odwiedzających wymienione lasy miejskie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.11.2021 15:43

Wybrano wykonawców zadania. Wykonano inwenaryzację ornitologiczną, wykonano inwentaryzację chiropterologiczna.Odebrano opracowania z inwentaryzacji. Trwa montaż skrzynek lęgowych.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie - Warszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Las Bródno - przy ul. Malborskiej, Głębockiej, Kondratowicza
2) działka 7/5 z obrębu 71115, Targówek, przy ul. Bardowskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej dwóch parków leśnych Targówka - Lasu Bródnowskiego oraz lasu na Targówku Przemysłowym - przy Kanale Bródnowskim działka 7/5 z obrębu 71115. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2 - krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich 70 skrzynek lęgowych przy Kanale Bródnowskim w pobliżu nowo wybudowanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na Targówku Przemysłowym, tam zawieszonych w przeszłości, jak również zawieszeniu 300 sztuk nowych skrzynek. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, jak również nietoperzom oraz wiewiórkom - zwierzętom lubianym przez odwiedzających wymienione lasy miejskie.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
1) 2 - krotne ( od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2021 r.) oczyszczenie około 70 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2021 r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość.
2) sporządzenie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej dla obszaru projektu, która będzie podstawą do wytyczenia ilości, lokalizacji i rodzaju zawieszanych budek. Sporządzenie ekspertyzy ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków zawieszenia skrzynek w dwóch lasach miejskich, których dotyczy projekt.
3) Zawieszenie w omawianych miejscach, w drugiej połowie 2021 r. (pod nadzorem ornitologa) do 300 sztuk nowych skrzynek (230 typu "A" - dla sikor, wróbli i mazurków, 66 typu "B" - dla szpaków, 10 - dla kowalika, 20 - dla wiewiórek, 20 - dla nietoperzy, 4 typu "E" - dla puszczyka). Nowe skrzynki te będą zaopatrzone w podwójną (zbitą z dwóch desek) ściankę przednią (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. "klocki" i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B", jak również - budek dla kowalika). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Ponadto daszek i listwa, na której będzie mocowana skrzynka na pniu drzewa - będą impregnowane środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie typy skrzynek). Listwa zawieszająca powinna być przybita do skrzynki obustronnie. Zawieszenie skrzynek odbędzie się pod nadzorem ornitologa i chiropterologa - sprawujących niezależny od wykonawcy projektu nadzór inwestorski nad jego realizacją.
4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań - w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2 - krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków oraz mapa w systemie gis wszystkich - skontrolowanych i zawieszonych, nowych skrzynek.

Ptaki - jako element przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki oraz nietoperze - łatwo je obserwować z miejsc ogólnodostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.

Szacunkowy koszt realizacji projektu - 77000.00zł, w tym:
1) 2 - krotne, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowana blachą około 70 sztuk skrzynek dla ptaków - 4 000 zł
2) Zakup i zawieszenie 350 sztuk nowych skrzynek - dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy - 35 000 zł
3) Sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w sprawie lokalizacji zawieszenia skrzynek na omawianych terenach leśnych - 30 000 zł
4) Nadzór ornitologa nad zawieszeniem i konserwacją skrzynek - 4 000 zł
5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań ( wraz z wnioskami ) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS - 3 000 zł
6) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy - 1 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd z około 70 skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych nielicznych dotychczas na Targówku sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek - w tym dla wiewiórek i dziennego odpoczynku nietoperzy, nie stosowanych jeszcze w Dzielnicy - zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą wskazanych w projekcie terenów, których średnio - wiekowy (50 - 70 lat) drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie w lasach miejskich Targówka liczebności sikor, szpaków, mazurków, kowalika, puszczyka, być może także pleszki i muchołówki żałobnej, a także zapewni schronienie wiewiórkom. Nowe schronienia na pobyt dzienny uzyskają również rzadkie i godne ochrony nietoperze. Trzeba również podkreślić, że owadożerne ptaki i nietoperze wykorzystujące dedykowane im skrzynki przyczynią się do zwiększenia skuteczności biologicznej ochrony lasów na Targówku przed szkodnikami owadzimi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu - 49500.00zł, w tym:
1) 2 - krotne, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowana blachą około 70 sztuk skrzynek dla ptaków - 4 000 zł
2) Zakup i zawieszenie 350 sztuk nowych skrzynek - dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy - 35 000 zł
3) Sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w sprawie lokalizacji zawieszenia skrzynek na omawianych terenach leśnych - 30 000 zł
4) Nadzór ornitologa nad zawieszeniem i konserwacją skrzynek - 4 000 zł
5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań ( wraz z wnioskami ) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS - 3 000 zł
6) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy - 1 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
77 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.01.2020 16:22
Koordynator w Dzielnicy Targówek
24.01.2020 15:57
Koordynator w Dzielnicy Targówek
21.06.2020 19:24
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany