Rewitalizacja Placu Baśniowego

1312
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ochota
Szczęśliwice
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska
  • integracyjna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Rekultywacja terenów zielonych i obsadzenie ich żywopłotem, częściowe zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z tujami i roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego.Naprawa chodników.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Szczęśliwice
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac pomiędzy ulicami Baśniową i Dorotowską, a Częstochowską, Białobrzeską Rokosowską.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plac Baśniowy jest jednym z większych placów znajdujących się w Dzielnicy Ochota i jest centralnym placem na obszarze Szczęśliwic. Jest on miejscem bardzo chętnie odwiedzanym zarówno przez dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Plac pełni funkcje rekreacyjną i sportową bez względu na porę roku. Plac służy mieszkańcom do wypoczynku, może spełniać też funkcje integracyjne, daje szerokie możliwości na organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych. Jest to miejsce, wokół którego znajduje się 8 lokali użytkowych w tym szkoła tańca, joga, a także TPD.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rekultywacja terenów zielonych i obsadzenie ich żywopłotem, częściowe zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z tujami i roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego.Naprawa chodników.
Opis projektu
Obsadzenie terenów zielonych dookoła żywopłotem /np. irga błyszcząca/, rekultywacja terenu- nawiezienie ziemi oraz założenie od nowa trawników. Wewnątrz żywopłotu nasadzenia skupisk krzewów / dereń polski, irga, dąbrówka, bluszcz/. Przed Szkołą Tańca należy na trawniku posadzić duże drzewo iglaste zimo-zielone, które w okresie świątecznym można będzie oświetlić i udekorować. Istotnym elementem będzie doświetlenie placu, tj. ustawienie 4 latarni oraz jednego gniazda elektrycznego na zewnątrz, które umożliwi wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni oraz w okresie świątecznym oświetli choinkę. W centralnym miejscu należy naprawić nawierzchnię chodnika zniszczonego przez system korzenny drzew. Należy też postawić po 2 betonowe lub drewniane donice obsadzone tujami i ozdobnymi kwiatami przed wejściem do klatek schodowych oraz przed lokalami użytkowymi, w sumie 20 donic. W miejscu najczęściej uczęszczanym na placu tj. w pasie chodnika od ul.Rokossowskiej po stronie jogi i salonu fryzjerskiego należy postawić słup ogłoszeniowy, na którym byłyby umieszczane informacje dotyczące imprez kulturalno- oświatowych, jakie odbywają się na terenie naszej dzielnicy. Należy też postawić dwa stojaki na rowery po 5 miejsc obok Apteki i Szkoły Tańca. Na Placu po stronie od ulicy Częstochowskiej i Rokossowskiej dostawienie po 2 ławki. Zaplanowano także umieszczenie 1 tablicy z numerem telefonu do firm lub osób bezpośrednio zajmujących się sprzątaniem i pielęgnacją terenów zielonych na Placu Baśniowym, aby mieszkańcy mogli interweniować, jeśli prace te nie będą wykonywane należycie. Wewnątrz trenów zielonych, gęsto pokrytych płożącą roślinnością umiejscowienie tabliczek np. "Dbaj o zieleń" lub " posprzątaj po swoim psie". Na drzewach należy powiesić 6 budek lęgowych dla ptaków i postawić 2 karmiki dla ptaków..
Uzasadnienie realizacji projektu
W tej chwili podwórko jest zaniedbane, niedoświetlone,przysłowiowe"klepisko".Wystające korzenie drzew zniszczyły chodniki i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Brak trawników i zieleni powoduje, że teren jest szary i brzydki, postrzegany często jako wybieg dla psów. Plac niesie ze sobą olbrzymi potencjał. Zmiana wizerunku poprzez dekoracyjne nasadzenia, zielone przez cały rok, odporne na warunki klimatyczne i zanieczyszczenia psów stanie się wspaniałym miejscem do odpoczynku, uprawiania sportu i integracji sąsiedzkiej.Realizacja projektu umożliwi łączenie pokoleń, gdyż wolny czas spędzają tutaj dzieci i rodzice, dziadkowie i wnuki. Celem projektu jest przemiana betonowego miejsca w piękny zielony zakątek, który stanie się wizytówką obszaru Szczęśliwic.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
I.Roślinność:
1/ Projekt rewitalizacji 25.000.00
2/ Wymiana wierzchniej warstwy ziemi/głębokość 20cm wraz z utylizacją starej.ziemi wykopanie 2 razy większych dołków pod rośliny wzbogacając je żyzną ziemią - 20.000
3/ Robocizna wraz z zaprawą dołów 5.000
4/ Korowanie nasadzeń- żywopłot oraz nasadzenia 7.000
5/ Renowacja trawników 66.000
6/Wygrodzenie prowizoryczne żywopłotu oraz skupin krzewów liściastych i iglastych 10.000
7/Skupiny krzew pęcherznica kolonoistna diabolo, ognik szkarłatny, pigwowce , cisy okrywowe 10.000
8/Obsadzenie poszczególnych trawników żywopłotem z irgi błyszczącej w dwóch rzędach 650m-73.000
9 Wykonanie nasadzeń z materiału roślinnego /rośliny okrywowe,przyjęto 4 rośliny na 1m2 /dereń polski, irga, dąbrówka bluszcz./ 300x30=9000
10/Posadzenie jednego dużego drzewa zimozielonego/ świerk serbski/ wys 400 m x 1000=1000
11/ Tuje Smaragd lub kosówka ewentualnie jałowiec/rośliny mrozoodporne/, do posadzenia w donicach betonowych. 20 szt oraz zwisające kwiaty. 3000
12/ Uzupełnienie żywopłotu wzdłuż boiska od strony ulicy Dorotowskiej 15.000
13/ Podlewanie 10.000
14//Kompleksowa pielęgnacja roślin nasadzonych 10.000 .
II. Mała architektura:
1 /Naprawa chodników / z uwzględnieniem wystających korzeni / 8000
2/ Doświetlenie przez postawienie 4 dodatkowych latarni 4x4250=17000
3/Dostawienie 4 ławek4x900=3600
4/ Postawienie 2 stojaków na rowery 2x500=1000
5/ Tablica informują kto zajmuje się zielenią i sprzątaniem terenu. 1x150=150
6/ 6 tabliczek informacyjnych" sprzątaj po swoim psie 6x100=600
7/ Zawieszenie na drzewach budek lęgowych 6szt.x100=600
8/ 20 donic betonowych 20x700=14.000
9/ 1 szt słup informacyjny 1x4000=4000
10/ Projekt podłączenia lamp i gniazdka elektrycznego wraz z uzgodnieniami ZUD 10.000
11/ wykonanie jednego zewnętrznego podłączenia do prądu oraz montaż lamp oświetleniowych 4000
12/ 25 szt koszy na śmieci 17.500
13 Montaż małej architektury 5.000
14/Piłko-chwyty 50.000
15/ Ustawienie 2 szt karmników dla ptaków. 550
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
podlewanie 3000.00
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
3 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany