Oddychaj Warszawo Czystym Powietrzem - Centrum

2114
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
444 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt obejmuje wykupienie wolumenu oczyszczanego powietrza w wysokości ok. 1 miliona m3 dziennie dla każdej z pięciu dzielnic objętych projektem oraz rozbudowę miejskiej sieci stacjonarnych czujników jakości powietrza – po pięć dla każdej z dzielnic.
Powietrze będzie oczyszczane w stacjach filtrujących, ustawionych w obszarach dużej aktywności mieszkańców, w tym szkół, przedszkoli, placów zabaw dla dzieci itp. Będą w stanie usuwać zanieczyszczenia powietrza jak: pyły zawieszone, kurz, pyłki roślin, wirusy, bakterie, roztocza, grzyby i inne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
obszary dużej aktywności mieszkańców dzielnic Żoliborz, Wola, Śródmieście, Ochota, Mokotów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wykupienie wolumenu oczyszczanego powietrza w wysokości ok. 1 miliona m3 dziennie dla każdej z pięciu dzielnic objętych projektem oraz rozbudowę miejskiej sieci stacjonarnych czujników jakości powietrza – po pięć dla każdej z dzielnic.
Powietrze będzie oczyszczane w stacjach filtrujących, ustawionych w obszarach dużej aktywności mieszkańców, w tym szkół, przedszkoli, placów zabaw dla dzieci itp. Będą w stanie usuwać zanieczyszczenia powietrza jak: pyły zawieszone, kurz, pyłki roślin, wirusy, bakterie, roztocza, grzyby i inne.
Opis projektu
Projekt jest kontynuacją działań na rzeczy poprawy jakości powietrza w Warszawie, podejmowanych przez składającego projekt w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 „Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy”. Obejmuje wykupienie wolumenu oczyszczanego powietrza w wysokości ok. 1 miliona m3 dziennie dla każdej z pięciu dzielnic objętych projektem. Powietrze powinno być oczyszczane w stacjach oczyszczających, które zostaną zainstalowane na koszt ich operatora w lokalizacjach wytypowanych w porozumieniu z władzami i mieszkańcami dzielnicy (w drodze referendum) oraz Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.
Projekt ma także na celu rozbudowę miejskiej sieci stacjonarnych czujników jakości powietrza. W ramach projektu w każdej z dzielnic zainstalowanych zostanie 5 czujników, rozbudowujących sieć Warszawskiego Indeksu Powietrza. Po zakończeniu projektu czujniki pozostaną na miejscach i nadal będą pełnić swoją funkcję. Również lokalizacje czujników zostaną ustalone w porozumieniu z mieszkańcami i władzami dzielnic oraz BOPiPK
Wskazany w projekcie wolumen oczyszczonego powietrza w wysokości ok. 1 miliona m3 dziennie wpłynie pozytywnie na jakość atmosfery w okolicy. Operator stacji oczyszczającej powinien zapewnić odpowiednią wydajność urządzenia oraz skuteczność oczyszczania filtrów na poziomie co najmniej 75%. Powinien zapewnić również utrzymanie i serwis urządzenia przez czas trwania projektu (rok budżetowy 2021).
Lokalizacje stacji oczyszczających powinny być dobrane tak, aby odbiorcami projektu byli także najmłodsi mieszkańcy. To ich organizmy są najbardziej narażone na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń i substancji szkodliwych w powietrzu. Najlepsze będą lokalizacje w pobliżu szkół, przedszkoli, placów zabaw dla dzieci i innych miejsc rekreacji na świeżym powietrzu. Dzięki temu czyste powietrze będzie dostarczane w obszarze, gdzie jest to najbardziej istotne dla zdrowia mieszkańców Warszawy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży.
Lokalizacje stacji oczyszczających mogą być wybrane np. w formie referendum wśród mieszkańców, w porozumieniu z władzami dzielnicy. Wsparciem w wyborze lokalizacji może być Warszawski Indeks Powietrza oraz dane z sieci niezależnych czujników powietrza.
Stacje filtrujące powinny być w stanie usuwać zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów zawieszonych, jak również inne cząsteczki szkodliwe dla zdrowia człowieka, takie jak: kurz, pyłki roślin, wirusy, bakterie, roztocza, grzyby itp. Dzięki temu będą pozytywnie wpływały na jakość powietrza nie tylko w czasie występowania smogu, ale przez cały rok. Będzie to szczególnie korzystne dla osób cierpiących na alergie związane z zanieczyszczeniem powietrza, w tym pyłki roślinne, tak uciążliwe w okresie wiosenno-letnim.
Dźwięk wytwarzany w czasie pracy stacji filtrujących nie powinien być uciążliwy dla otoczenia, a więc nie przekraczać hałasu emitowanego przez ruch uliczny. Regulacja mocy urządzeń pozwoli na kontrolę emitowanego hałasu i zużycia energii w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych.
Stacje filtrujące powinny być wyposażone w duże ekrany LED, przeznaczone m.in. do prowadzenia kampanii społecznych i edukacyjnych, dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Dzięki lokalizacji stacji w pobliżu szkół, placów zabaw dla dzieci i innych miejsc aktywności mieszkańców, informacje wyświetlane na ekranach będą skutecznie docierać do odbiorców i zwiększać ich świadomość ekologiczną.
Treści wyświetlane na ekranach będą uzgadniane z władzami dzielnic, miasta oraz Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej i będą mogły dotyczyć np. aktualnej jakości i ilości oczyszczonego powietrza, informacji dla mieszkańców oraz zaleceń dla poprawy stanu środowiska.
Stacje filtrujące mogą być narzędziem, które pomoże rozwiązać problem złej jakości powietrza w mieście.
Dzięki pomiarom wykonanym z użyciem stacjonarnych czujników (po 5 czujników dla każdej z dzielnic) zbadane zostanie stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10. Wskazane jest, aby 4 czujniki zostały rozmieszczone w pewnej odległości wokół stacji oczyszczającej, natomiast piąty czujnik znajdował się w niewielkiej odległości od stacji. Dzięki temu możliwe będzie dokładne rozpoznanie jakości powietrza w okolicy stacji oczyszczającej oraz kontrola skuteczności jego działania.
Zastosowane czujniki powinny charakteryzować się wysoką precyzją i wiarygodnością pomiarów. Dane powinny być zbierane z częstotliwością co najmniej jednego pomiaru na minutę. Dzięki wykorzystaniu czujników rozmieszczonych zgodnie z powyższą koncepcją, wyniki pomiarów będą mogły stanowić wsparcie przy zarządzaniu pracą stacji oczyszczających.
Dane z czujników stacjonarnych powinny być ogólnodostępne w sieci dla wszystkich mieszkańców dzielnic objętych projektem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:

Koszt wolumenu oczyszczanego powietrza dla jednej dzielnicy: 216 666, 67 zł
Koszt zakupu i montażu czujnika powietrza: 7380 zł
Koszt utrzymania czujnika powietrza: 4920 zł
Koszt oznakowania czujnika powietrza: 0,40 zł
Koszt energii do działania czujnika powietrza: 50 zł

Sumaryczny koszt dla jednej dzielnicy: 278 418,67 zł
Sumaryczny koszt dla siedmiu dzielnic: 1 392 093,33 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zła jakość powietrza w Warszawie jest przyczyną śmierci lub poważnych chorób u kilkunastu tysięcy osób rocznie. Zanieczyszczenia wpływają zarówno na zdrowie jak i komfort życia mieszkańców, w szczególności dzieci. W czasie drogi do pracy lub szkoły każdy Warszawiak może przyjąć ilość zanieczyszczeń równoznaczną wypaleniu papierosa.
Ze względu na zdrowie mieszkańców istotna jest świadomość kiedy, gdzie i przy jakich warunkach występują zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych. Dzięki temu będą oni w stanie uniknąć przebywania w czasie i miejscu występowania gorszej jakości powietrza.
Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest ruch samochodowy. W odróżnieniu od zanieczyszczenia powodowanego przez „kopciuchy”, emisja spalin trwa przez cały rok. Co więcej szkodzą nam nie tylko pyły zawieszone pochodzenia samochodowego. Alergicy odczuwają dolegliwości powodowane przez kurz, pyłki roślin, roztocza i grzyby. Wszyscy też odczuwamy skutki infekcji wirusowych i bakteryjnych.
Nie sposób jest w krótkim czasie wyeliminować z ulic wszystkich pojazdów z silnikami spalinowymi. Co więcej zanieczyszczenia powstają również z powodu ścierania opon i hamulców, a każdy przejeżdżający pojazd podrywa z nawierzchni kurz i pył.
Dlatego ważne jest, aby w walce o lepszą jakość powietrza w Warszawie sięgać po wszystkie metody, które mogą pozytywnie wpłynąć na zdrowie i jakość życia mieszkańców.
Jedną z takich metod jest zastosowanie ulicznych stacji filtrujących. Jest to innowacyjne rozwiązanie, wdrażane w ostatnich latach w europejskich i światowych stolicach.
Stacja filtrująca, ustawiona np. w pobliżu ruchliwego skrzyżowania lub arterii komunikacyjnej jest w stanie znacząco wpłynąć na jakość powietrza w okolicy i usunąć zanieczyszczenia emitowane przez kilkaset do nawet kilku tysięcy samochodów w ciągu każdej godziny. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku szkół, przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc, w których najczęściej przebywają dzieci i młodzież.
Usunięcie zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych, przy pomocy ulicznych stacji filtrujących z wymuszonym obiegiem powietrza może być skuteczne szczególnie w obszarach gęstej zabudowy w centrum miasta, gdzie nie ma możliwości nasadzenia drzew lub innej roślinności. Co więcej sama roślinność też może być przyczyną dolegliwości w okresie pylenia (wiosna-lato).
Pyły zawieszone mają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Mogą powodować m.in.:
 udary mózgu
 choroby oczu i skóry
nasilenie przebiegu astmy,
 przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 choroby i osłabienie czynności płuc,
 raka płuc
 choroby serca i zawały
 bezpłodność i komplikacje ciąży
 zaostrzenie przebiegu dolegliwości tj. bóle gardła, przeziębienie, zapalenie zatok.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wykupienia „wolumenu czystego powietrza” niemożliwy do oszacowania.
Koszt zakupu, montażu i utrzymania czujnika powietrza: 12 350 zł
5 czujników (12 350 zł) x 7 dzielnic = 432 250 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
444 600,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

27.01.2020 12:03
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 10:27
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany