Przejście podziemne pod ul. Romera - remont

2144
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
510 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zaniedbane przejście podziemne pod ul. Romera (pas drogowy drogi gminnej przy ul. Romera) wymaga pilnego remontu. Od wielu lat, powoli przestaje służyć okolicznym mieszkańcom i innym ursynowianom. Brudne, odrapane, ze zniszczonymi schodami, bez oświetlenia, nadaje się do przejścia jedynie podczas pogody. Podczas opadów jest zalewane i niedostępne. Z przejście w ogóle nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne , matki z dziećmi w wózkach czy osoby w podeszłym wieku. Przejście wymaga prac określonych w projekcie remontowo-budowlanym i jest bardzo szeroki, włącznie z montażem pochylni dla wózków i rowerów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W pasie drogowym drogi gminnej ul. Romera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Właściciel -Skarb Państwa, zarządca terenu - Zarząd Urzędu Dzielnicy Ursynów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zaniedbane przejście podziemne pod ul. Romera (pas drogowy drogi gminnej przy ul. Romera) wymaga pilnego remontu. Od wielu lat, powoli przestaje służyć okolicznym mieszkańcom i innym ursynowianom. Brudne, odrapane, ze zniszczonymi schodami, bez oświetlenia, nadaje się do przejścia jedynie podczas pogody. Podczas opadów jest zalewane i niedostępne. Z przejście w ogóle nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne , matki z dziećmi w wózkach czy osoby w podeszłym wieku. Przejście wymaga prac określonych w projekcie remontowo-budowlanym i jest bardzo szeroki, włącznie z montażem pochylni dla wózków i rowerów.
Opis projektu
Przywrócenie korzystania z przejścia, które jest bardzo potrzebne mieszkańcom, szczególnie seniorom, niepełnosprawnym i matkom z małymi dziećmi. Zapewnia poprawę bezpieczeństwa pieszym i kierowcom na bardzo ruchliwej ulicy znajdującej się nad przejściem. Zmiana estetyki przejścia wpłynie korzystnie na otoczenie parku Jana Pawła II znajdującego się w jego sąsiedztwie. Przejście byłoby dostępne 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców Ursynowa i przyjezdnych z innych rejonów miasta.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt wart zrealizowania z uwagi na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienie poruszania się w obrębie parku im. JP II i okolicy ul. Romera, przywrócenia estetyki tego miejsca. Rozwiązuje istniejący od kilkudziesięciu lat problem zaniedbania architektonicznego w tej okolicy. Mieszkańcy pragną rozwiązania problemu, który istnieje od wielu, wielu lat.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany koszt 15 000.00 zł brutto
- Projekt budowlano – wykonawczy,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust 1 ptk. 1b ustawa Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2017 r poz. 1332 z póżn. zm.
2. Koszty inwestycji – wykonanie przewidywany koszt
495 000,00 zł brutto
Wykonanie robót - Demontaże, Ściany wewnętrzne z lastrico, Elementy granitowe ścian wewnątrz tunelu, Posadzka wewnątrz tunelu, Zabezpieczenie wnęk nad ścianami, Sufit, Oprawy oświetleniowe, Obudowy przewodów elektrycznych, Drzwi, Czyszczenie kanalizacji, Ściany zewnętrzne z płyt granitowych, Ściany zewnętrzne z lastrico, Kratki wentylacyjne, Schody, Balustrady i pochwyty, Posadzka przed północnym wejściem, oraz inne prace np.: oznakowanie obiektu.

Łączny przewidywany koszt remontu 510 000,00 zł brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
510 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

16.04.2020 09:32
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
06.08.2020 14:52
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany