Otwarcie ZOO na Warszawę!

1101
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Autor pomysłu Jakub Rawski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
255 562 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • edukacja
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest uruchomienie wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (ZOO) od strony Placu Hallera.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Hallera / Jagiellońska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na osi Placu Hallera istnieje brama, która jest jednak nieczynna. Na wprost bramy znajdują się dwa wyremontowane w 2015 r. przystanki tramwajowe (do 50 m), wyremontowany chodnik i ścieżka rowerowa. W odległości ok. 250 m, na Placu Hallera znajduje się pętla autobusowa. Przed bramą jest bezpieczne przejście przez torowisko - oba przystanki są przed przejściem co powoduje, że tramwaje zatrzymują się każdorazowo przed przejściem, co minimalizuje zagrożenie wystąpienia wypadku. Już na terenie ZOO, na wprost bramy istnieje chodnik/ścieżka w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest uruchomienie wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (ZOO) od strony Placu Hallera.
Opis projektu
Projekt zakłada uruchomienie wejścia do ZOO w Warszawie od strony Placu Hallera.
Obecnie rejon Placu Hallera, pomimo tego, że sąsiaduje bezpośrednio z ZOO jest od niego oddalony o 850 m, tj. 10 minut spacerem. Mniej więcej tyle czasu zajmuje przejście z zachodniego krańca Placu do wejścia do ZOO znajdującego się przy ulicy Ratuszowej. Do wejścia zlokalizowanego przy moście Gdańskim jest jeszcze dalej, około 1100 m.

W planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano w tym miejscu wejście do ZOO, ale termin realizacji inwestycji w jej pełnym wymiarze nie jest znany. Przedmiotowy projekt w swym założeniu ma pewien wymiar tymczasowości, ponieważ realizuje założenia PZP w zakresie funkcji, ale nie formy. Pozwoli on na otwarcie ZOO od strony Placu Hallera do czasu, kiedy ZOO będzie w stanie zrealizować pełne założenia architektoniczno-urbanistyczne w tym zakresie (szacunkowo nie mniej niż 5 lat). Przewidziana w projekcie infrastruktura będzie mogła zostać w większości przeniesiona w inne miejsce po zorganizowaniu właściwego rozwiązania (brama, budynek kasy - modułowy, mała architektura).

Realizacja projektu wymaga, wg autora, co najmniej:
- budowy ok 100 m kw. chodnika - istniejący chodnik jest od strony Placu oddalony o około 7-8 m od istniejącej bramy i ogrodzenia ZOO. Od strony ZOO odległość do istniejącego chodnika wynosi ok 2-3 m;
- remontu istniejącej bramy;
- budowy i wyposażenia budynku kasy (budynek modułowy - można przenieść w inne miejsce);
- ustawienia min. 4 ławek dla osób oczekujących na wejście;
- ustawienie min. 2 koszy na śmiecie;
- ustawienie stojaków na ok 30 rowerów;
- ustawienia biletomatu (dzierżawa);
- doprowadzenia do budynku kasy odpowiednich instalacji;
- przygotowania projektu.

W założeniu projekt ma być skierowany przede wszystkim do osób poruszających się komunikacją miejską, ponieważ Plac Hallera jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem (4 linie tramwajowe, 7 linii autobusowych, stacja Metra w odległości ok 10 minut piechotą), rowerem i pieszo.
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Ożywienie rejonu Placu Hallera - uruchomienie wejścia do ZOO na osi Placu Hallera może przyczynić się do zwiększenia liczby osób odwiedzających Plac Hallera, który mimo swych oczywistych walorów jest obecnie raczej pusty. Większa liczba osób może ożywić to miejsce. Projekt jest zgodny z koncepcją stworzenia tu Centrum Lokalnego.
2. Zwiększenie dostępności ZOO - oba istniejące wejścia do ZOO są zlokalizowane raczej w rejonach trudno dostępnych, oddalonych od zabudowy mieszkaniowej. Ponadto tworzą się przy nich duże kolejki. Uruchomienie dodatkowego wejścia zbliży ZOO do miasta, ułatwi mieszkańcom (zwłaszcza Pragi) dostęp do niego i przynajmniej częściowo rozładuje kolejki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Ułożenie łącznie około 100 m kw. chodnika przed bramą od strony Placu Hallera (ok. 80 m kw.) i za bramą od strony ZOO (ok. 20 m kw.) - zgodnie z danymi na stronie BP koszt to 20.000,00 zł.
2. Ustawienie 4 ławek, przed bramą - zgodnie z danymi na stronie BP koszt to 3,960,00 zł (4x990 zł).
3. Ustawienie 2 koszy na śmiecie, przed bramą - zgodnie z danymi na stronie BP koszt to 1.102,00 zł (2x551 zł).
4. Ustawienie stojaka na 30 rowerów, przed bramą - zgodnie z danymi na stronie BP koszt to 4.500,00 zł (15x300 zł).
5. Remont bramy - nowa brama z furtką i kołowrotkami pozwalającymi na kontrolowanie wejść i wyjść - wstępny szacunkowy koszt to ok. 60.000,00 zł.
6. Budynek kasy - wersja modułowa, wymiar ok 2,5 m/3 m dla jednej osoby z toaletą - wstępny szacunkowy koszt na podstawie ofert w Internecie to ok. 56.000,00 zł.
7. Wyposażenie budynku - komputer, drukarka, licencje, skaner do biletów rocznych, mobilne urządzenie do kontroli biletów - szacunkowy koszt około 25.000,00 zł.
8. Podłączenie do budynku odpowiednich instalacji - szacunkowy koszt ok. 50.000,00 zł.
9. Biletomat - dzierżawa - szacunkowy koszt ok. 5.000,00 zł.
10. Projekty - szacunkowy koszt ok. 30.000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
255 562,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
1. Koszt zatrudnienia osoby sprzedającej bilety - może to być osoba już pracująca w ZOO, oddelegowana tylko do pracy przy wejściu od strony Placu Hallera.
2. Koszt zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za ochronę wejścia - może to być osoba już pracująca w ZOO, oddelegowana tylko do pracy przy wejściu od strony Placu Hallera.
3. Energia elektryczna - 500 zł rocznie
4. Utrzymanie czystości - 500 zł rocznie
5. Dzierżawa biletomatu - 1200 zł miesięcznie, 14.400 zł rocznie
Warto zauważyć, że jeżeli projekt wpłynie na zwiększenie liczby zwiedzających, koszt utrzymania powinien co najmniej zwrócić się.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
15 400,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany