Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci

2224
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
68 800 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Konińska 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 382
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
.
Opis projektu
Celem projektu jest kontynuowanie bezpłatnych zajęć z integracji sensorycznej w placówce publicznej dla dzieci posiadających aktualną diagnozę SI lub zalecenia do terapii SI w opinii/orzeczeniu. Proponujemy pracę na sprzęcie zakupionym w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2018. Projekt zakłada zajęcia w wymiarze do 30 tygodni po 30 godzin/tyg. Zajęcia będą odbywały się w cyklu po 10 zajęć na jedno dziecko. Projekt zakłada szacunkową liczbę 90 dzieci objętych terapią. Zajęcia w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna jest przeznaczona dla dzieci, które mają trudności z integrowaniem bodźców napływających ze środowiska zewnętrznego. Jest uzupełnieniem innych terapii np. dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, z dysleksją i innymi trudnościami szkolnymi. W rozwoju człowieka, ruch stanowi klucz do prawidłowego kształtowania się funkcji poznawczych i emocjonalnych. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość ciała, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.
Zasadą rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz aktualną diagnozę integracji sensorycznej lub posiadanie opinii/orzeczenia, w którym będą wskazania do terapii SI. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkolnych. W przypadku większego zainteresowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Na jedno dziecko przypada 1 godzina w tygodniu. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o zakwalifikowaniu bądź nie, drogą elektroniczną/listową/telefoniczną. Warunkiem jest również to, że dziecko w tym czasie nie będzie uczestniczyło w zajęciach integracji sensorycznej w innym miejscu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie wiele dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ma trudności z nauką, koncentracją uwagi czy z prawidłowym integrowaniem bodźców sensorycznych. Jednakże z powodu dużych kosztów jakich wymaga terapia SI, dostęp do niej jest ograniczony i niedostępny dla wszystkich potrzebujących osób. Ten projekt ma poszerzyć świadomość ludzi, że integracja sensoryczna pomaga w rozwoju motoryki dużej, małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia te mają być dostępne dla dzieci, które wymagają pomocy, ale z powodu sytuacji materialnej w domu nie zawsze mogą skorzystać z prywatnych usług. Z tego też powodu zamierzona inicjatywa wydaje się być bardzo dobrym pomysłem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt zakłada zajęcia w wymiarze do 30 tygodni po 30 godzin/tyg.pracy specjalistów. Dodatkowo ok 2-3 godz./tydzień pracy Koordynatora projektu. Stawka godzinowa wynagrodzenia specjalistów kształtować się będzie na poziomie stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego.
Łączny koszt na poziomie zaproponowanym przez autora tj. 68800zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
68 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

03.04.2020 12:36
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany