Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia przetwarzania słuchowego metodą Warnkego

2226
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Magdalena Wancerz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła podstawowa nr 382
ul. Konińska 2
02-495 Warszawa
Rejon ulic: ul. Konińska 2/Ursus Południowy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren projektu jest własnością Urzędu Dzielnicy Ursus.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
.
Opis projektu
Celem nadrzędnym projektu jest kontynuowanie prowadzenia bezpłatnych zajęć z zakresu poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku, dzięki terapii słuchowej (terapia metodą Warnkego). Szacowana liczba godzin dla jednego dziecka wynosi 12 godzin (w tym 2 godziny diagnostyczne oraz 10 jednostek terapeutycznych). Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów (posiadających przeszkolenie Metodą Warnkego) dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się na sprzęcie specjalistycznym zakupionym z budżetu obywatelskiego w 2020 r. Terapia słuchowa ma na celu poprawę umiejętności czytania, pisania i liczenia, wydłużenia czasu koncentracji uwagi, porpawę zręczności i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Dzięki treningowi słuchowemu Metoda Warnkego zwiększa się koordynacja półkul mózgowych. Dziecko może poprawić umiejętności rozumienia oraz spostrzegania w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych. Zajęcia z zakresu terapii słuchowej kierowane są przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym mających trudności w nauce czytania i pisania z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z problemami ze zręcznością i utrzymaniem, a także z problemami z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową wymagającymi wzmocnienia siły mięśni. Metodę tę wyróżnia fakt, że skupia się ona na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Zajęcia będą dostępne dla każdego dziecka posiadającego udokumentowane trudności w czytaniu i pisaniu oraz przetwarzaniu słuchowym. Terapia metodą Warnkego będzie prowadzona nieodpłatnie. W przypadku zainteresowania większego od ilości dostepnych miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. informacja dotycząca naboru na zajęcia słuchowe metodą Warnkego będą ogłaszane na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus oraz w wybranych placówkach państwowych. Warunkiem jest również to, że dziecko w tym czasie nie będzie uczestniczyło w zajęciach terapii sensorycznej w innym miejscu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Najważniejszym celem jest profesjonalna pomoc terapeutyczna w rozwój dziecka pomoc terapeutyczna w rozwoju dziecka, wyrównywanie ich szans poznawczych i edukacyjnych, a często odblokowanie potencjału ich rozwoju w jak najmłodszym wieku. Zajęcia tego typu powinny byc dostępne masowo, jednak częsty brak świadomości problemów powoduje, iż są one często niedostępne. Z tego tez powodu uruchomienie bezpłatnych i dostępnych zajęć Metoda Warnkego wydaje się być doskonałym pomysłem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt zakłada zajęcia w wymiarze do 30 tygodni ; Liczba dzieci objętych terapią od 40-50; Każde dziecko to od 10 - 12 godzin (diagnoza +terapia); Dodatkowo ok 2 godz./tydzień pracy Koordynatora projektu. Stawka godzinowa wynagrodzenia specjalistów kształtować się będzie na poziomie stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego.
Łączny koszt na poziomie zaproponowanym przez autora tj. 35000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

06.04.2020 13:43
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany