Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w parku leśnym na Bemowie – zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dla wiewiórek i nietoperzy.

2237
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2304 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
zawieszenie budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy w Lesie Bemowo, lasku przy ul. Obrońców Tobruku. Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna obszaru.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
06.08.2021 15:24

Wybrano wykonawców zadania. Wykonano inwenaryzację ornitologiczną, trwa inwentaryzacja chiropterologiczna.Odbór opracowań - do końca sierpnia. Nastepnie przystąpimy do montażu skrzynek.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie - Warszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Las Bemowo, las przy ul. Obrońców Tobruku – Lasy administrowane przez Lasy Miejskie - Warszawa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
zawieszenie budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy w Lesie Bemowo, lasku przy ul. Obrońców Tobruku. Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna obszaru.
Opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parku leśnego na Bemowie w szczególności jego frantach z młodym i średnio-wiekowym drzewostanem. Polega na zawieszeniu (pod nadzorem doświadczonego ornitologa) 300 szt. nowych skrzynek dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kwakom, mazurkom, jak również nietoperzom oraz wiewiórkom –zwierzętom lubianym przez odwiedzających teren leśny.
W projekcie przewidziano:
1) Sporządzenie ekspertyzy ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków zawieszenia skrzynek w Lesie Bemowo, którego dotyczy projekt,
2) Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej obszaru w celu określenia zapotrzebowania i lokalizacji montażu budek. Zawieszenie, w drugiej połowie 2021 r. (pod nadzorem ornitologa) do 300 szt. Nowych skrzynek (220 typu „A” –dla sikor, muchołówki żałobnej i mazurków, 12 sztuk – przeznaczonych dla kowalika, 30 –typu „B” dal szpaków, zajmowanych także przez pleszkę, 25 dla wiewiórek, 10 dla nietoperzy, 3 typu „E” – dla puszczyka). Nowe skrzynki te będą zaopatrzone w podwójną (zbitą z dwóch desek) ściankę przednia (wszystkie budki dla ptaków) oraz tzw. „klocki” i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów „A” i „B”, jak również budek dla kowalika). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą, zaginana na krawędzi deski. Ponadto daszek oraz listwa na której będzie mocowana skrzynka na pniu drzewa – zostaną impregnowane środkiem przeciwko wilgoci ( wszystkie typy skrzynek). Listwa zawieszająca zostanie przybita do skrzynki obustronnie. Zawieszenie skrzynek odbędzie się pod nadzorem ornitologa oraz chiropterologa, którzy wcześniej sporządzą szczegółowe wskazania lokalizacyjne dla rozmieszczenia omawianych budek – w uzgodnieniu z administratorem terenów leśnych.
3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z mapą GIS zawieszonych skrzynek.
Ptaki – jako element przyrody miasta – będą dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki oraz nietoperze – łatwo je będzie obserwować z miejsc ogólno –dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni- charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rozwieszenie 300 nowych skrzynek – w tym dla wiewiórek i nietoperzy – w szczególności w średniowiekowych fragmentach jego drzewostanu, gdzie brak jest jeszcze wystarczającej liczby dziupli naturalnych – zwiększy znaczenie atrakcyjność przyrodniczą tego terenu. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności sikor, szpaków, mazurków, kowalika, puszczyka, jak również pleszki i muchołówki żałobnej, a także zapewni schronienia wiewiórkom. Nowe schronienia na pobyt dzienny uzyskają również rzadkie i godne ochrony nietoperze. Trzeba również podkreślić, że owadożerne ptaki i nietoperze wykorzystujące przeznaczone dla nich skrzynki – przyczynią się do zwiększenia skuteczności biologicznej ochrony lasu- przed szkodnikami owadzimi, jak również – przed owadami uciążliwymi dla ludzi (np. komary meszki). Ponadto realizacja omawianego projektu , mającego na celu czynną i fachowo przeprowadzoną ochronę przyrody – da nowe argumenty zwolennikom zachowania kompleksu Lasu Bemowskiego i jego sąsiedztwa – w dotychczasowym stanie – w okolicznościach gdy las ten jest zagrożony planowaną budową rozległego osiedla mieszkaniowego w sąsiedniej gminie Stare Babice.
Kategoria tematyczna projektu – ochrona środowiska ( dziko żyjących i prawnie chronionych ptaków, pierwotnie gniazdujących w dziuplach drzew, jak również wiewiórek i nietoperzy).
Potencjalni odbiorcy projektu – dorośli i dzieci odwiedzających Las Bemowski, w szczególności miłośnicy i obserwatorzy ptaków w mieście.
Szacunkowy koszt realizacji projektu – 70 000 zł brutto, w tym:
1) Zakup i zawieszenie 300 sztuk nowych skrzynek – dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy - 30 000 zł,
2) Sporządzenie ekspertyzy ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków zawieszenia skrzynek w dwóch lasach miejskich, których dotyczy projekt – 30 000 zł,
3) Nadzór inwestorki ornitologa oraz chiropterologa (podmioty niezależne wykonawcy projektu) nad wykonaniem i zawieszeniem skrzynek, sporządzenie w tym zakresie wytycznych lokalizacyjnych – we współpracy z administratorem terenu – 4 000 zł,
4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 5 000 zł,
5) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy – 1 000 zł
Koszty utrzymania (eksploatacji) projektu w 2021 r. – 0 zł

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Zakup i zawieszenie 300 sztuk nowych skrzynek – dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy - 30 000 zł,
2) Sporządzenie ekspertyzy ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków zawieszenia skrzynek w dwóch lasach miejskich, których dotyczy projekt – 30 000 zł,
3) Nadzór inwestorki ornitologa oraz chiropterologa (podmioty niezależne wykonawcy projektu) nad wykonaniem i zawieszeniem skrzynek, sporządzenie w tym zakresie wytycznych lokalizacyjnych – we współpracy z administratorem terenu – 4 000 zł,
4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 5 000 zł,
5) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy – 1 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

24.01.2020 15:42
Koordynator w Dzielnicy Bemowo
21.06.2020 19:36
Koordynator w Lasach Miejskich
17.08.2020 15:31
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany