Zajęcia logosensoryczne dla maluszków

1153
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Żłobek państwowy nr 26, ul Wapowskiego 1,
Żłobek państwowy nr 27, ul. Keniga 9
Żłobek państwowy nr 48, ul. Czerwona Droga 6
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
.

Opis projektu
Projekt został opracowany z myslą o dzieciach w wieku żłobkowym tj 0 - 36 miesiąca życia. Zajęcia będą odbywały się na terenie państwowych żłobków funkcjonujących w dzielnicy Ursus:
1. Żłobek nr 26, ul Wapowskiego 1,
2. Żłobek nr 27, ul. Keniga 9
3. Żłobek nr 48, ul. Czerwona Droga 6

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu (50 minut zajęć dla jednej grupy). Na terenie każdego żłobka mogą być zorganizowane 4 grupy.
Mając na uwadze większą efektywność proponowanych zajęć wskazany jest podział chętnych dzieci na mniejsze grupy (liczebność jednej grupy nie powinna przekraczać 15 osób).
Udział w zajęciach dla każdego dziecka jest bezpłatny. Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone na dalszym etapie realizacji projektu.
Rodzice zostaną poinformowani o realizacji zajęć w ramach projektu drogą e-mail, jak również podczas spotkania organizacyjnego.
Zajęcia będą prowadzone od stycznia do grudnia 2021 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
W miesiącach marzec i kwiecień planuję zorganizować i przeprowadzić na terenie wymienionych wyżej żłobków zajęcia pokazowe dla dzieci i rodziców.
Chętne osoby będą mogły zgłosić swój udział drogą e-mail lub telefonicznie. "Zajęcia logosensoryczne dla maluszków" zostały przygotowane, by dzieci w wieku najbardziej intensywnego rozwoju (0-3 lata) otrzymały właściwą dostosowaną do swoich możliwości i potrzeb stymulację. Zajęcia mają charakter profilaktyczny, jak i wspierający. Podczas ćwiczeń mali uczestnicy będą przede wszystkim stymulować motorykę małą (prace rąk, chwyt precyzyjny, koordynację oburęczną, koordynację wzrokowo-ruchową itd.), a także usprawniać aparat mowy (wzbogacać słownik bierny i czynny, nabywać kompetencji językowych itd.), które są niezbędne w codziennym życiu.
Wielokrotnie udowodniono, że dzieci, które otrzymywały wparcie i właściwą (zgodną z własnymi potrzebami i możliwościami stymulacje):
- szybciej osiągały sukcesy w procesie adaptacji w żłobku i przedszkolu; lepiej radziły sobie w różnych sytuacjach społecznych;
- były bardziej samodzielne;
- miały większą łatwość i odwagę w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, opiekunami;
- z łatwością komunikowały swoje potrzeby
- szybciej podejmowały próby nazywania przeżywanych emocji i uczuć
- miały wyższy poziom motywacji i chęci poznawania nowych treści na różnych etapach edukacji (żłobek, przedszkole, szkoła).
Realizując "zajęcia logosensoryczne dla maluszków" chciałabym przede wszystkim spełnić następujące założenia:
1. maluszki będą poznawać otaczający je świat za pomocą wszystkich 7 zmysłów (dotyk, smak, wzrok, węch, czucie głębokie i zmysł równowagi),
2. maluszki poprzez zabawy logorytmiczne i sensoryczne będą rozbudzać własna aktywność, zdobywać niezbędne dla właściwego komunikowania się z otoczeniem umiejętności,
3. Maluszki dzięki swojej naturalnej i wrodzonej ciekawości świata będą doświadczać tego co jeszcze nieznane,
4 maluszki będą wspierać swoje umiejętności społeczne, nawiązywać kontakty z rówieśnikami, uczyć się jak radzić sobie z porażką, trudną sytuacją

W pracy z najmłodszymi dziećmi stawiam na:
- samodzielność dzieci,
- indywidualne podejście do każdego uczestnika
- eksplorowanie otaczającej rzeczywistości poprzez dzieci według własnych możliwości,
możliwość popełniania błędów, by móc w przyszłości ich unikać i wyciągać wnioski
- dobrą zabawę i mile spędzony czas w grupie
Zajęcia dla maluszków mają swój rytm i stałe elementy, które dają uczestnikom tak ważne na tym etapie rozwoju poczucie bezpieczeństwa, możliwość przewidywania następnego elementu zajęć.
"Zajęcia logosensoryczne dla maluszków" to przede wszystkim czas wspólnej zabawy, tańca, śpiewu, ćwiczeń motorycznych, zabaw słownych, zabaw dzwiękonaśladowczych, zabaw rytmicznych, ćwiczeń relaksacyjnych, aktywności plastycznych i sensorycznych.
Kolejnym, niezwykle istotnym elementem projektu będą konsultacje dla rodziców maluszków, które uczęszczają na zajęcia - z osobą prowadząca zajęcia.
Przewiduje 2 godziny konsultacji w każdym żłobku, w którym będą zajęcia się odbywały w miesiącu.
Godzina i dokładny termin konsultacji będzie ustalony na dalszym etapie realizacji projektu.
Rodzice w trakcie spotkania z prowadzącą warsztat będą mieli okazję poznać spostrzeżenia na temat swojego dziecka (mocne strony, obszary, które wymagają stymulacji i pracy w domu, wskazówki i przykładowe ćwiczenia, które mogą a nawet powinny być kontynuowane w domu). W przypadku podejrzenia występowania trudności u danego uczestnika zajęć, podczas spotkania z rodzicem będzie możliwość przekazać adresy specjalistycznych placówek i osób, które pomogą dziecku (PPP, logopeda, psycholog, neurolog, placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Opracowując projekt "Zajęcia logosensoryczne dla maluszków" chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim rodziców, najbliższych, opiekunów, a także osób pracujących na co dzień z najmłodszymi dziećmi, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju, procesu adaptacji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej jest właściwa komunikacja dziecka z innymi ludźmi.
Zajęcia w ramach projektu to szansa dla wszystkich dzieci na właściwą stymulację rozwoju, wyrównanie braków edukacyjnych i rozwojowych, a także szybką reakcję i podjęcie działań w przypadku występowania trudności i nieprawidłowości.

Analizując wiele badań w obszarze rozwoju i edukacji wyłania się niezwykle niepokojący trend korzystania przez coraz młodsze dzieci w tym również niemowlęta z urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, tablet), co powoduje:
- hamowanie rozwoju mowy,
- problemy emocjonalne,
- zwiększona pobudliwość, problemy z wyciszeniem i samoregulacją,
- problemy ze snem,
- mniejsza ciekawość świata, chęć nauki i odkrywania
- ograniczenie lub brak kontaktu społecznego
- trudności w zawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem
- zachowania agresywne,
- wycofanie itd.

Działania w ramach projektu to nie tylko warsztaty i zabawa z dziećmi, które mogą na wszystkich możliwych płaszczyznach stymulować swój rozwój, ale to również konsultacje dla rodziców dzieci najmłodszych, którzy być może nie zawsze są świadomi, jak ważny dla rozwoju dziecka jest kontakt z druga osobą, wspólnie spędzony czas, udział dziecka w codziennych sytuacjach domowych.
Żywię nadzieję, ze dzięki realizacji zajęć oraz konsultacji z rodzicami poszerzy się płaszczyzna prawidłowego rozwoju dzieci oraz zwiększy się potencjał do osiągania pozytywnych i efektywnych sukcesów edukacyjnych, a także zwiększy się świadomość wśród rodziców, osób z bliskiego otoczenia dziecka, co jest formą szerokiej profilaktyki w zakresie właściwego rozwoju oraz relacji intra i inter personalnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt zajęć w ciągu roku 40 000 zł
Koszt oznakowania 13 000 zł

Koszt całkowity 53 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

24.01.2020 15:22
Koordynator w Dzielnicy Ursus
24.01.2020 16:02
Koordynator w Dzielnicy Ursus
27.01.2020 09:53
Koordynator w Dzielnicy Ursus
05.02.2020 14:56
Koordynator w Dzielnicy Ursus
19.02.2020 14:45
Koordynator w Dzielnicy Ursus
19.02.2020 15:13
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
19.06.2020 08:52
Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany