Spotkajmy się w zieleni

4
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Adam Kierzkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga – okolicy, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i gdzie nowe place zabaw są niezbędne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer z placem zabaw – dz. 62 obręb 4-04-16, przy ul. A. Fleminga
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wskazana lokalizacja znajduje się na gruntach miejskich. Proponowana lokalizacja skweru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków – Wiśniewo, jest przeznaczona pod mieszkalnictwo jednorodzinne, a jako jedno z przeznaczeń dopuszczalnych wskazuje zieleń urządzoną.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga – okolicy, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i gdzie nowe place zabaw są niezbędne.
Opis projektu
Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności dzielnicy w zakresie dostępu do zieleni urządzonej, a także poprawienie jakości przestrzeni publicznej w ważnym punkcie dzielnicy.Projekt ma na celu poprawę dostępności zielonej infrastruktury dla mieszkańców i zakłada zrealizowanie miejsca rekreacji dla osób w różnym wieku na zadrzewionej działce w rejonie skrzyżowania ulic A. Fleminga i K. Pułaskiego. W tym miejscu planowane jest stworzenie funkcjonalnego placu zabaw, który jednocześnie będzie zielonym skwerem, na którym mieszkańcy będą mogli odpocząć zarówno aktywnie, jak i w spokojny sposób na ławkach zlokalizowanych pośród zieleni.
Teren, na którym ma być zlokalizowany projekt obejmuje powierzchnię około 4900 m2. Jest to powierzchnia pozwalająca na zrealizowanie obiektu kubaturowego dla mieszkańców. Dlatego też obszar placu zabaw będzie obejmował niewielki procent tej powierzchni (około 500-700 m2). Urządzenia rekreacyjne zostaną zlokalizowane w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w istniejącą zieleń. Zakłada się, że w tym miejscu posadzone zostaną nowe rośliny - byliny i krzewy, które dodatkowo urozmaicą wygląd miejsca.
Jak już wspomniano na początku, program funkcjonalny dla tego miejsca będzie przeznaczony nie tylko dla najmłodszych mieszkańców, ale również dla dorosłych. W związku z czym, na tym terenie zostanie zlokalizowane wyposażenie rekreacyjne i zabawowe, przykładowo:
- ławki ok. 6 szt.
- kosze na śmieci ok. 2 szt.
- zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, linami, równoważniami, elementami obrotowymi, drabinkami
- huśtawka dla większych dzieci
- stół do ping ponga
- hamak dla dorosłych
- piaskownica
- huśtawki dla młodszych dzieci (w tym huśtawka równoważna)
- stojaki na rowery x 3
Ze względu na brak chodnika po stronie ul. A. Fleminga, na której zlokalizowana jest działka, zrealizowanie przejścia dla pieszych, które połączy istniejący chodnik z terenem realizacji projektu.
Wokół placu zabaw dla najmłodszych, zostanie zainstalowane niskie ogrodzenie, które ułatwi rodzicom pilnowanie swoich pociech. Dodatkowo część, gdzie będą ustawione urządzenia rekreacyjne dla dzieci zostanie pokryta bezpieczną nawierzchnią, która zminimalizuje przykre skutki ewentualnych upadków, np. piaszczystą.
Rozważona zostanie możliwość oświetlenia lampami solarnymi, które poprawią bezpieczeństwo, a jednocześnie nie będą generowały dodatkowych wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Należy również mieć na uwadze fakt, że teren będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców przez 7 dni w tygodniu, co najmniej pomiędzy godzinami 6, a 22.
Jednym z wielu punktów odniesienia, którym kieruje się autor projektu, jest plac zabaw przy ul. Polnych Kwiatów, zlokalizowany na Choszczówce, a który był zrealizowany podczas jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego (Link do zrealizowanego projektu - (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2726?user=Guest&voting=0&email=&hash=).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu we wskazanej lokalizacji znacząco podniesie jakość życia mieszkańców, poprzez urozmaicenie oferty zieleni urządzonej na terenie dzielnicy.

W przypadku realizacji skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga, ze względu na dużą liczbę realizowanych inwestycji mieszkaniowych, szacuje się, że liczba potencjalnych odbiorców projektu może być wysoka. Ze względu na utrudniony dostęp do istniejących parków, mieszkańcy rzadko mają okazję skorzystać z miejsca, w którym mogliby odpocząć pośród uporządkowanej zieleni. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dzieci w tej okolicy w gruncie rzeczy nie mają miejsca, gdzie nawiązywałyby więzi społeczne.
Jak już wspomniano w opisie projektu, jego realizacja w znaczący sposób poprawi codzienne życie mieszkańców.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
350000 zł
Szacowany koszt roczny utrzymania obiektu 30.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Na terenie Dzielnicy Białołęka powstanie nowy plac zabaw.

Modyfikacje

27.04.2021 12:56
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
29.04.2021 10:47
Koordynator w dzielnicy Białołęka
06.05.2021 14:50
Koordynator w dzielnicy Białołęka
10.05.2021 14:37
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany