Bezpieczniej i wygodniej w drodze do szkoły dla Pragi

13
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
667 010 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wprowadzenie zieleni i małej architektury w okolicach praskich szkół, przedszkoli i żłobków, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i opiekunek w drodze do placówek edukacyjnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
przedszkole nr 217 (Szymanowskiego 4a) - doposażenie placówki w stojaki rowerowe (3 sztuki od głównego wejścia, 3 sztuki na wybetonowanym terenie po lewej stronie od furtki od strony ul. Brechta), zadaszony kosz na śmieci na wybetonowanym terenie po prawej stronie furtki od strony Brechta, zabezpieczenie terenu zieleni wzdłuż ogrodzenia naprzeciwko budynku Brechta 13a poprzez utworzenie żywopłotu, uniemożliwienie wjazdu na chodnik naprzeciwko furtki wejściowej od strony Brechta i parkowania przy przejściu pod budynkiem Szymanowskiego 4a, które utrudnia przejście m.in. z wózkiem (np. poprzez zastosowanie donic), zmiana organizacji ruchu - likwidacja drogi wewnętrznej i zmiana np. na stefę zamieszkania, dzięki czemu możliwe będzie parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach i ułatwione będą interwencje straży miejskiej)

szkoła podstawowa nr 258 (Brechta 8) - rozpłytowanie zabetonowanego terenu naprzeciwko drzwi wejściowych do szkoły, wysianie trawnika

filia SP 258 przy Namysłowskiej 1 - likwidacja drogi wewnętrznej prowadzącej z ulicy Namysłowskiej przez chodnik wzdłuż ulicy Brechta (pozostawienie tylko wjazdu bramnego od strony Brechta), zabezpieczenie uwolnionego chodnika poprzez ustawenie słupków blokujących lub donic (od strony dawnego wjazdu w drogę wewnętrzną z ulicy Namysłowskiej, który jest przeznaczony do likwidacji i po obu stronach nowego wjazdu bramnego), dostawienie 2 koszy na śmieci przy ławkach od ulicy Brechta, zabezpieczenie miejsc parkingowych od ulicy Namysłowskiej (w tym dla osób z niepełnosprawnością) pasem zieleni (opcja preferowana), donicami, słupkami lub stojakami rowerymi (przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do miejsc parkingowych dla ich użytkowników, również o ograniczonej mobilności), tak by niemożliwe było parkowanie bezpośrednio pod ścianą budynku szkoły, wymiana połamanych płyt chodnikowych na miejscach parkingowych, dostawienie ławki, kosza na śmieci i stojaka rowerowego przy wejściu do szkoły od ulicy Namysłowskiej (zdjęcie)

pomiędzy obiema filiami SP 258 - rozpłytowanie przeskalowanych przejść łączących jezdnię i chodnik, które umożliwiają dojście z zaparkowanych samochodów na chodnik, tak by nie był możliwy wjazd na nie samochodem (lub zabezpieczenie ich w inny sposób, który to uniemożliwi), rozpłytowanie zabetonowanych rogów przy wyjeżdzie z podwórka między budynkami Brechta 16 i Brechta 14

żłobek nr 38 (Brechta 14a) - dostawienie co najmniej 3 sztuk stojaków rowerowych w pobliżu wejścia do placówki

przedszkole nr 184 (Ratuszowa 21) - rozbetonowanie ekokratki wzdłuż garaży na całej długości przedszkola i przy wjeżdzie w podwórko z Ratuszowej, nasadzenie wysokich krzewów kwitnących pod ścianami garaży (np. bzów) i niższej roślinności bliżej ogrodzenia przedszkola przy zapewnieniu co najmniej 2,5-metrowego przejścia dla pieszych, dostawienie 2 sztuk ławek warszawskich, kosza na śmieci i przynajmniej 3 stojaków rowerowych, zabezpieczenie chodnika przed niedozwolonym wjazdem samochodów pod samą furtkę przedszkola, wyznaczenie 1 miejsca postojowego (odpowiednio oznaczonego) dla dostawców przedszkola w takim miejscu, by tor jazdy pojazdu nie krzyżował się z ciągami pieszymi

przedszkole nr 165 (Ratuszowa 8a) - dostawienie 2-3 sztuk stojaków rowerowych i kosza na śmieci w okolicy bramki do placówki

przedszkole nr 173 (Szymanowskiego 5a) - dostawienie 3 sztuk stojaków rowerowych (dopasowanych kolorem do już stojących) naprzeciwko wejścia do placówki

szkoła podstawowa nr 127 (Kowelska 20/12) - rozpłytowanie miejsca pod ścianą szkoły obecnie przeznaczonego na parking, na który wjazd prowadzi przez chodnik, wysianie łąki kwietnej z tabliczką edukacyjną, dostawienie ławki warszawskiej i kosza na śmieci

przedszkole nr 163 (Jagiellońska 28) - dostawienie 5 sztuk stojaków rowerowych w okolicy bramki do przedszkola i wejścia do Teatru Baj z uwzględnieniem projektu ZZW "Zielone ulice - Jagiellońska" w sposób nieutrudniający przejścia pieszym

szkoła podstawowa nr 50 (Jagiellońska 7) - dostawienie ławki

szkoła podstawowa nr 395 (Sierakowskiego 9) - rozpłytowanie chodnika i połączenie mis drzew wzdłuż budynku szkoły od ul. Sierakowskiego, usunięcie donic i wysianie trawnika, przeniesienie stojaków rowerowych na nowe miejsce po obu stronach szkoły przy płocie (obecne koliduje z planem rozpłytowania), przeniesienie stacji veturilo na drugą stronę ulicy, dostawienie dwóch ławek warszawskich wraz z koszami na śmieci

szkoła podstawowa nr 354 (Otwocka 3) - połączenie mis drzew na całej długości budynku od Siedleckiej do Łochowskiej), zasianie trawy, dostawienie ławki warszawskiej i kosza na śmieci w okolicach wejścia do szkoły

przedszkole nr 186 (Wołomińska 12/18) - przesunięcie chodnika częściowo kosztem obecnie istniejącego trawnika i zamiast niego utworzenie pasa zieleni od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską do płotka odgradzającego chodnik od jezdni przed przedszkolem i obsadzenie go żywopłotem lub niskimi kwitnącymi krzewami, ewentualnie zamontowanie stojaków rowerowych równolegle do krawędzi jezdni lub ustawienie słupków blokujących, by uniemożliwić nielegalne parkowanie (zdjęcie)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wprowadzenie zieleni i małej architektury w okolicach praskich szkół, przedszkoli i żłobków, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i opiekunek w drodze do placówek edukacyjnych.
Opis projektu
Okolice praskich placówek edukacyjnych często nie są prawidłowo zabezpieczone przez kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego, a Straż Miejska na zgłoszenia zagrażające bezpieczeństwu pieszych reaguje opieszale. W pobliżu żłobków, przedszkoli i szkół na Pradze w niektórych miejscach wciąż brakuje odpowiedniej małej architektury np. stojaków rowerowych lub ławek, która pozwoliłaby na bardziej ekologiczne i wygodniejsze przemieszanie się z dzieckiem (np. rowerem lub pieszo z możliwością odpoczęcia po drodze). Projekt zakłada wprowadzenie brakującej zieleni i małej architektury w okolicach praskich placówek edukacyjnych, dzięki czemu ograniczone zostaną niepożądane zjawiska opisane wyżej i poprawi się bezpieczeństwo niechronionych uczestników i uczestniczek ruchu drogowego. Montowane stojaki powinny być zgodne ze "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" (https://rowery.um.warszawa.pl/przepisy-i-standardy), a kosze na śmieci powinny być zadaszone. W miejscach, gdzie miejsce pod stojaki będzie musiało być utwardzone należy stosować rozwiązania przepuszczalne, np. ekokratkę typu ekoraster.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza tych w najmłodszym wieku. Jednocześnie zwiększy ilość zieleni w mieście, a okolice placówek edukacyjnych zostaną doposażone w stojaki rowerowe.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt realizacji:
Koszt zakupu, montażu oraz opróżniania koszy na śmieci – 10 szt. x 2891 zł = 28 910 zł
Koszt zakupu i montażu ławek – 8 szt. x 3 000 = 24 000 zł
Koszt zakupu i montażu stojaków rowerowych – 29 szt. x 400 zł = 11 600 zł
Koszt zakupu i montażu donic – 10 szt. x 800 zł 8 000 zł
Koszt rozpłytowania i nasadzenia roślinności – ok. 630 m2 x 550 zł = 346 500 zł
Koszt remontu chodnika – 440m2 x 250zł = 110 000 zł
Zlecenie wykonania projektu organizacji ruchu oraz jej wdrożenie na dr. Wewnętrznej w rejonie Przedszkola nr 217 – 1500 zł
Koszt wykonania dokumentacji budowlanej – 40 000 zł
Koszt naklejek promocyjnych budżet obywatelski – 2 000 zł
Koszty utrzymania zieleni w pierwszym roku po posadzeniu tej. Od maja do października (6 miesięcy) wynosi od 150-240zł/m2 w zależności od wybranych gatunków roślin.
630 m2 x 150 zł = 94 500 zł
RAZEM: 667 010 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
667 010,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt w przedstawionej formie nie jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a jego koszt przekracza limit kwoty na wykonanie jednego projektu na Pradze-Północ. W zakresie lokalizacji gdzie konieczna jest zmiana geometrii pasa drogowego drogi publicznej, zachodzi potrzeba wykonania projektu budowlanego. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz sama realizacja projektu jest niemożliwa do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W zakresie ustawienia elementów małej architektury należy zauważyć, że celem tworzenia przestrzeni publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wygody przemieszczania się pieszym zachowując wymaganą estetykę. W ramach organizacji ruchu pieszego należy pamiętać o osobach z ograniczoną mobilnością i ograniczoną percepcją przestrzeni. Do takich osób zaliczamy: osoby na wózkach inwalidzkich (osoby, które z powodu osłabienia lub niepełnosprawności wykorzystują wózek do poruszania się), osoby cierpiące na upośledzenie kończyn, osoby mające trudności z chodzeniem (poruszające się za pomocą specjalnych sprzętów wspomagających pracę mięśni np. kule, protezy, laski), osoby z dziećmi, osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby niedowidzące, osoby niewidzące. Ustawienie elementów małej architektury w wymienionych lokalizacjach wiązała by się ze znacznym ograniczeniem szerokości chodnika, co stwarza duże zagrożenie dla ww. osób. Montaż stojaków rowerowych, ławek oraz koszy na śmieci nie poprawi bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Zgodnie ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie - stojaki rowerowe powinny być ustawiane w taki sposób, aby dostęp do rowerów był wygodny i bezpieczny. Stojaki nie powinny być umieszczane blisko krawędzi jezdni, lica ścian budynków (nie bliżej niż 1,0 m), ciągów pieszych czy też dróg dla rowerów. Przestrzeń wokół stojaka powinna być poszerzona o drogę dostępu. Dodatkowo stojaki muszą być ustawione minimum 0,5 m od jezdni, a korzystanie z nich nie może utrudniać parkowania pojazdom. Zgodnie ze standardami dostępności dla m.st. Warszawy - wymaga się, by słupki były lokalizowane tak, aby nie utrudniały ruchu pieszych: wymagane jest zachowanie odległości między osiami słupków równej co najmniej 150 cm oraz minimalnego dystansu równego 90 cm od środka pasa prowadzącego do krawędzi słupka, wymaga się, by stojaki rowerowe były lokalizowane tak, aby poza nimi możliwe było wyznaczenie trasy wolnej od przeszkód o szerokości 1,80 m. W zakresie ustawienia elementów małej architektury w rejonie szkół i przedszkoli należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni, umożliwiającej obsługę techniczną placówek oświatowych (dostawy, odbiór śmieci). Nie można blokować również schodów, podjazdów dla wózków, krat w chodniku. Jednocześnie informuję, że na terenie szkół podstawowych oraz przedszkoli zlokalizowane są stojaki rowerowe, a Wydział Infrastruktury i Remontów dla Dzielnicy Praga-Północ nie otrzymuje zgłoszeń mieszkańców/rodziców o konieczności dostawienia kolejnych. Biorąc powyższe pod uwagę lokalizacja elementów małej architektury w wymienionych lokalizacjach nie jest możliwa do realizacji.
Dodatkowo informuję, że Urząd Dzielnicy Praga-Północ zlecił wykonanie projektów organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia miejsc Kiss & Ride przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ. W przypadku wprowadzenia zamian w zakresie organizacji ruchu istnieje ryzyko, że powstanie kolizja z realizacją przedmiotowego zadania.
Podsumowując, ograniczenie projektu nie jest możliwe. Prace polegające na rozbetonowaniu wymagają zmiany geometrii pasa drogowego drogi publicznej, co wiąże się z brakiem możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego. Ograniczenie projektu do montażu elementów małej architektury nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości dostosowania lokalizacji do standardów dostępności dla m.st. Warszawy, standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie oraz wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie.

Modyfikacje

24.01.2021 14:25
Autor projektu
24.01.2021 22:13
Autor projektu
24.01.2021 22:14
Autor projektu
24.01.2021 22:51
Autor projektu
25.01.2021 21:11
Autor projektu
28.01.2021 12:03
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
29.01.2021 12:24
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
21.04.2021 12:58
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Północ
21.04.2021 14:51
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • To jest niepoważne! Setki ludzi zgłasza projekty, stara się, opisuje, wylicza, załącza mapki, zdjęcia. Pracują. Starają się, żebyśmy mogli poznawać pomysły, widzieć, co się szykuje.
  A Pani - powtarza tytuł i już?!!!
  Kiedy będzie projekt?
  Mieszkaniec811  21.01.2021 22:23
 • Przy SP345 ul. Otwocka największym problemem jest woda stojąca po deszczu na jezdni i ochlapywanie przechodniów przez samochody. Chodnik jest odgrodzony barierką i trawa akurat nie jest tu priorytetem.
  Mieszkaniec15151  02.06.2021 09:49
  • Kto by się tam dziećmi przejmował, nie mają prawa głosu. Projekt zbyt ogólnikowy na etapie wczesnego planowania.
   Mieszkanka27246  23.06.2021 10:41
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany