Bezpieczniej i wygodniej w drodze do szkoły dla Pragi

13
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wprowadzenie zieleni i małej architektury w okolicach praskich szkół, przedszkoli i żłobków, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i opiekunek w drodze do placówek edukacyjnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
przedszkole nr 217 (Szymanowskiego 4a) - doposażenie placówki w stojaki rowerowe (3 sztuki od głównego wejścia, 3 sztuki na wybetonowanym terenie po lewej stronie od furtki od strony ul. Brechta), zadaszony kosz na śmieci na wybetonowanym terenie po prawej stronie furtki od strony Brechta, zabezpieczenie terenu zieleni wzdłuż ogrodzenia naprzeciwko budynku Brechta 13a poprzez utworzenie żywopłotu, uniemożliwienie wjazdu na chodnik naprzeciwko furtki wejściowej od strony Brechta i parkowania przy przejściu pod budynkiem Szymanowskiego 4a, które utrudnia przejście m.in. z wózkiem (np. poprzez zastosowanie donic), zmiana organizacji ruchu - likwidacja drogi wewnętrznej i zmiana np. na stefę zamieszkania, dzięki czemu możliwe będzie parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach i ułatwione będą interwencje straży miejskiej)

szkoła podstawowa nr 258 (Brechta 8) - rozpłytowanie zabetonowanego terenu naprzeciwko drzwi wejściowych do szkoły, wysianie trawnika

filia SP 258 przy Namysłowskiej 1 - likwidacja drogi wewnętrznej prowadzącej z ulicy Namysłowskiej przez chodnik wzdłuż ulicy Brechta (pozostawienie tylko wjazdu bramnego od strony Brechta), zabezpieczenie uwolnionego chodnika poprzez ustawenie słupków blokujących lub donic (od strony dawnego wjazdu w drogę wewnętrzną z ulicy Namysłowskiej, który jest przeznaczony do likwidacji i po obu stronach nowego wjazdu bramnego), dostawienie 2 koszy na śmieci przy ławkach od ulicy Brechta, zabezpieczenie miejsc parkingowych od ulicy Namysłowskiej (w tym dla osób z niepełnosprawnością) pasem zieleni (opcja preferowana), donicami, słupkami lub stojakami rowerymi (przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do miejsc parkingowych dla ich użytkowników, również o ograniczonej mobilności), tak by niemożliwe było parkowanie bezpośrednio pod ścianą budynku szkoły, wymiana połamanych płyt chodnikowych na miejscach parkingowych, dostawienie ławki, kosza na śmieci i stojaka rowerowego przy wejściu do szkoły od ulicy Namysłowskiej (zdjęcie)

pomiędzy obiema filiami SP 258 - rozpłytowanie przeskalowanych przejść łączących jezdnię i chodnik, które umożliwiają dojście z zaparkowanych samochodów na chodnik, tak by nie był możliwy wjazd na nie samochodem (lub zabezpieczenie ich w inny sposób, który to uniemożliwi), rozpłytowanie zabetonowanych rogów przy wyjeżdzie z podwórka między budynkami Brechta 16 i Brechta 14, zabezpieczenie przejścia dla pieszych na wysokości budynku Brechta 15, które uniemożliwi parkowanie w miejscach niedozwolonych w przepisach ruchu drogowego (10 m od przejścia)

żłobek nr 38 (Brechta 14a) - dostawienie co najmniej 3 sztuk stojaków rowerowych w pobliżu wejścia do placówki

przedszkole nr 184 (Ratuszowa 21) - rozbetonowanie ekokratki wzdłuż garaży na całej długości przedszkola i przy wjeżdzie w podwórko z Ratuszowej, nasadzenie wysokich krzewów kwitnących pod ścianami garaży (np. bzów) i niższej roślinności bliżej ogrodzenia przedszkola przy zapewnieniu co najmniej 2,5-metrowego przejścia dla pieszych, dostawienie 2 sztuk ławek warszawskich, kosza na śmieci i przynajmniej 3 stojaków rowerowych, zabezpieczenie chodnika przed niedozwolonym wjazdem samochodów pod samą furtkę przedszkola, wyznaczenie 1 miejsca postojowego (odpowiednio oznaczonego) dla dostawców przedszkola w takim miejscu, by tor jazdy pojazdu nie krzyżował się z ciągami pieszymi

przedszkole nr 165 (Ratuszowa 8a) - dostawienie 2-3 sztuk stojaków rowerowych i kosza na śmieci w okolicy bramki do placówki

przedszkole nr 173 (Szymanowskiego 5a) - dostawienie 3 sztuk stojaków rowerowych (dopasowanych kolorem do już stojących) naprzeciwko wejścia do placówki

szkoła podstawowa nr 127 (Kowelska 20/12) - rozpłytowanie miejsca pod ścianą szkoły obecnie przeznaczonego na parking, na który wjazd prowadzi przez chodnik, wysianie łąki kwietnej z tabliczką edukacyjną, dostawienie ławki warszawskiej i kosza na śmieci

przedszkole nr 163 (Jagiellońska 28) - dostawienie 5 sztuk stojaków rowerowych w okolicy bramki do przedszkola i wejścia do Teatru Baj z uwzględnieniem projektu ZZW "Zielone ulice - Jagiellońska" w sposób nieutrudniający przejścia pieszym

szkoła podstawowa nr 50 (Jagiellońska 7) - rozpłytowanie chodnika wzdłuż terenu szkoły i nasadzenia zgodne z projektem ZZW ""Zielone ulice - Jagiellońska"", dostawienie łąwki, kosza na śmieci i co najmniej 3 stojaków rowerowych

szkoła podstawowa nr 395 (Sierakowskiego 9) - rozpłytowanie chodnika i połączenie mis drzew wzdłuż budynku szkoły od ul. Sierakowskiego, usunięcie donic i nasadzenie niskiej roślinności i/lub wysianie trawnika, przeniesienie stojaków rowerowych na nowe miejsce po obu stronach szkoły przy płocie (obecne koliduje z planem rozpłytowania), przeniesienie stacji veturilo na drugą stronę ulicy, dostawienie dwóch ławek warszawskich wraz z koszami na śmieci

szkoła podstawowa nr 354 (Otwocka 3) - połączenie mis drzew na całej długości budynku od Siedleckiej do Łochowskiej), nasadzenie niskiej roślinności, np. żywopłotu, dostawienie ławki warszawskiej i kosza na śmieci w okolicach wejścia do szkoły

przedszkole nr 186 (Wołomińska 12/18) - przesunięcie chodnika częściowo kosztem obecnie istniejącego trawnika i zamiast niego utworzenie pasa zieleni od skrzyżowania z ulicą Łomżyńską do płotka odgradzającego chodnik od jezdni przed przedszkolem i obsadzenie go żywopłotem lub niskimi kwitnącymi krzewami, ewentualnie zamontowanie stojaków rowerowych równolegle do krawędzi jezdni lub ustawienie słupków blokujących, by uniemożliwić nielegalne parkowanie (zdjęcie)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wprowadzenie zieleni i małej architektury w okolicach praskich szkół, przedszkoli i żłobków, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i opiekunek w drodze do placówek edukacyjnych.
Opis projektu
Okolice praskich placówek edukacyjnych często nie są prawidłowo zabezpieczone przez kierowcami łamiącymi przepisy ruchu drogowego, a Straż Miejska na zgłoszenia zagrażające bezpieczeństwu pieszych reaguje opieszale. W pobliżu żłobków, przedszkoli i szkół na Pradze w niektórych miejscach wciąż brakuje odpowiedniej małej architektury np. stojaków rowerowych lub ławek, która pozwoliłaby na bardziej ekologiczne i wygodniejsze przemieszanie się z dzieckiem (np. rowerem lub pieszo z możliwością odpoczęcia po drodze). Projekt zakłada wprowadzenie brakującej zieleni i małej architektury w okolicach praskich placówek edukacyjnych, dzięki czemu ograniczone zostaną niepożądane zjawiska opisane wyżej i poprawi się bezpieczeństwo niechronionych uczestników i uczestniczek ruchu drogowego. Montowane stojaki powinny być zgodne ze "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" (https://rowery.um.warszawa.pl/przepisy-i-standardy), a kosze na śmieci powinny być zadaszone. W miejscach, gdzie miejsce pod stojaki będzie musiało być utwardzone należy stosować rozwiązania przepuszczalne, np. ekokratkę typu ekoraster.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza tych w najmłodszym wieku. Jednocześnie zwiększy ilość zieleni w mieście, a okolice placówek edukacyjnych zostaną doposażone w stojaki rowerowe.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Modyfikacje

24.01.2021 14:25
Autor projektu
24.01.2021 22:13
Autor projektu
24.01.2021 22:14
Autor projektu
24.01.2021 22:51
Autor projektu
25.01.2021 21:11
Autor projektu
28.01.2021 12:03
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
29.01.2021 12:24
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • To jest niepoważne! Setki ludzi zgłasza projekty, stara się, opisuje, wylicza, załącza mapki, zdjęcia. Pracują. Starają się, żebyśmy mogli poznawać pomysły, widzieć, co się szykuje.
  A Pani - powtarza tytuł i już?!!!
  Kiedy będzie projekt?
  Mieszkaniec811  21.01.2021 22:23
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany