Zielone podwórka dla Pragi 2

16
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Współautorzy Judyta Łuczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.
Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko Środkowa / Strzelecka (w zależności od kosztorysu innych lokalizacji - co najmniej działki nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304),
podwórko przy Brechta 12 - obręb nr 41204, fragment działki nr 60 miedzy działkami 52 i 58 zgodnie z załączoną koncepcją

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.
Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej i Brechta.

Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie 2 sztuk ławek warszawskich, zadaszonego kosza na śmieci i stojaków rowerowych. Ze względu na skalę zaniedbań i duży obszar podwórka w procesie weryfikacji zostanie określony dokładny zakres prac w zależności od ostatecznego całościowego kosztorysu projektu. Minimalny teren, który powinien zostać wyremontowany, to fragment podwórka od parkingu za budynkiem Środkowa 17 do komórek lokatorskich pod budynkiem Strzelecka 5.

Podwórko Brechta - projekt zakłada przywrócenie terenów zieleni w miejscu, gdzie znajdowały się one historycznie, a obecnie pokryte są betonową kostką. Celem projektu jest wprowadzenie większej ilości roślinności, co poprawi retencję wód opadowych i obniży temperaturę w bardzo nagrzewajacej się latem części podwórka. Utworzone zostaną 2 pasy niskiej zieleni (odgradzające chodnik od drogi i od ogrodzenia pobliskiego żłobka), które zostaną obsadzone krzewami i pnączami. Część betonowej kostki zostanie wymieniona na przepuszczalną kostkę (w miejscu gdzie zostanie stworzona zatoczka do krótkiego postoju pojazdów). Teren zostanie również doposażony w stojaki rowerowe, ławki warszawskie, kosz na śmieci oraz zbiornik do zbierania deszczówki z pobliskiej altany śmietnikowej. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia biologicznie czynna, możliwe będzie gromadzenie wody opadowej na większym terenie, a także powstanie nowe miejsce do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.

W ramach projektu przewidziane będą takie działania jak m.in.:
1. koszt opracowania projektowego + oznakowanie inwestycji
2. przekopanie, wyrównanie terenów, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń,nawiezienie żyznej warstwy ziemi
3. założenie terenu zieleni w każdej lokalizacji (trawnika, łąki kwietnej, rabaty bylinowej)
4. posadzenie drzew (ø18-20 cm)
5. ustawienie ławek, koszy na śmieci, latarni (w zależności od lokalizacji)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych,
- poprawa estetyki terenów publicznych,
- poprawa jakości powietrza,
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,
- integracja społeczności lokalnej.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
podwórko Środkowa/Strzelecka
1. przekopanie i przygotowanie terenu + dowóz gleby – 70 500,00
2. rabata bylinowa – 14 000,00
3. montaż 2 szt. Ławek – 5 000,00
4. kosz na śmieci 1 szt. – 1 500,00
5. 2 szt. stojaków na rowery – 2 000,00
6. niska roślinność + ogrodzenie tymczasowe – 50 000,00

podwórko przy ul. Brechta 12

7. rozpłytowienie wraz z utylizacją – 80 000,00
8. przygotowanie podłoża – 40 000,00
9. montaż geokraty + usunięcie podłoża – 80 000,00
10. 7 szt. stojaków rowerowych – 7 000,00
11. 2 szt. ławki warszawskiej – 5 000,00
12. 1 kosz na śmieci – 1 500,00
13. Zieleń – 45 500,00

14. Oznakowanie BO – 4 000,00

15. Opracowanie projektowe obu realizacji – 80 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie walorów estetycznych terenu, zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Koszt utrzymania rocznego realizacji to 398 920,00 zł.

Modyfikacje

24.01.2021 21:57
Autor projektu
24.01.2021 21:57
Autor projektu
24.01.2021 22:20
Autor projektu
08.02.2021 13:54
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
08.02.2021 18:23
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
23.04.2021 13:19
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany