Zielone podwórka dla Pragi 2

16
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Współautorzy Judyta Łuczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • adaptacja do zmian klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.
Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko Środkowa / Strzelecka (w zależności od kosztorysu innych lokalizacji - co najmniej działki nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304),
podwórko przy Brechta 12 - obręb nr 41204, fragment działki nr 60 miedzy działkami 52 i 58 zgodnie z załączoną koncepcją

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.
Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej i Brechta.

Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie 2 sztuk ławek warszawskich, zadaszonego kosza na śmieci i stojaków rowerowych. Ze względu na skalę zaniedbań i duży obszar podwórka w procesie weryfikacji zostanie określony dokładny zakres prac w zależności od ostatecznego całościowego kosztorysu projektu. Minimalny teren, który powinien zostać wyremontowany, to fragment podwórka od parkingu za budynkiem Środkowa 17 do komórek lokatorskich pod budynkiem Strzelecka 5.

Podwórko Brechta - projekt zakłada przywrócenie terenów zieleni w miejscu, gdzie znajdowały się one historycznie, a obecnie pokryte są betonową kostką. Celem projektu jest wprowadzenie większej ilości roślinności, co poprawi retencję wód opadowych i obniży temperaturę w bardzo nagrzewajacej się latem części podwórka. Utworzone zostaną 2 pasy niskiej zieleni (odgradzające chodnik od drogi i od ogrodzenia pobliskiego żłobka), które zostaną obsadzone krzewami i pnączami. Część betonowej kostki zostanie wymieniona na przepuszczalną kostkę (w miejscu gdzie zostanie stworzona zatoczka do krótkiego postoju pojazdów). Teren zostanie również doposażony w stojaki rowerowe, ławki warszawskie, kosz na śmieci oraz zbiornik do zbierania deszczówki z pobliskiej altany śmietnikowej. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia biologicznie czynna, możliwe będzie gromadzenie wody opadowej na większym terenie, a także powstanie nowe miejsce do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.

W ramach projektu przewidziane będą takie działania jak m.in.:
1. koszt opracowania projektowego + oznakowanie inwestycji
2. przekopanie, wyrównanie terenów, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń,nawiezienie żyznej warstwy ziemi
3. założenie terenu zieleni w każdej lokalizacji (trawnika, łąki kwietnej, rabaty bylinowej)
4. posadzenie drzew (ø18-20 cm)
5. ustawienie ławek, koszy na śmieci, latarni (w zależności od lokalizacji)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych,
- poprawa estetyki terenów publicznych,
- poprawa jakości powietrza,
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,
- integracja społeczności lokalnej.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
podwórko Środkowa/Strzelecka
1. przekopanie i przygotowanie terenu + dowóz gleby – 70 500,00
2. rabata bylinowa – 14 000,00
3. montaż 2 szt. Ławek – 5 000,00
4. kosz na śmieci 1 szt. – 1 500,00
5. 2 szt. stojaków na rowery – 2 000,00
6. niska roślinność + ogrodzenie tymczasowe – 50 000,00

podwórko przy ul. Brechta 12

7. rozpłytowienie wraz z utylizacją – 80 000,00
8. przygotowanie podłoża – 40 000,00
9. montaż geokraty + usunięcie podłoża – 80 000,00
10. 7 szt. stojaków rowerowych – 7 000,00
11. 2 szt. ławki warszawskiej – 5 000,00
12. 1 kosz na śmieci – 1 500,00
13. Zieleń – 45 500,00

14. Oznakowanie BO – 4 000,00

15. Opracowanie projektowe obu realizacji – 80 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie walorów estetycznych terenu, zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Koszt utrzymania rocznego realizacji to 398 920,00 zł.

Modyfikacje

24.01.2021 21:57
Autor projektu
24.01.2021 21:57
Autor projektu
24.01.2021 22:20
Autor projektu
08.02.2021 13:54
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
08.02.2021 18:23
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
23.04.2021 13:19
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (70)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • A co z parkingiem samochodowym? Już dzisiaj jest walka o miejsca parkingowe - parkingi dla samochodów są ważniejsze niż kilka krzaków i 2 ławki za takie pieniądze!!
  Mieszkanka27235  17.06.2021 16:30
  • Projekt obejmuje dwa podwórka, prace na obu wymagają utylizacji i wywozu ziemi i gruzu, co jest zawsze największym kosztem. Podczas weryfikacji urzędnicy opracowali szczegółowy kosztorys, który znajduje się wyżej, a warto przy tym zwrócić uwagę, że pomysłodawcy projektów do budżetu obywatelskiego nie mają możliwości wpływania na wycenę, którą zasugerują urzędnicy. Co do rzekomej potrzeby zapewnienia miejsc parkingowych w tym miejscu - potrzeby różnych osób nie zawsze są takie same. Mieszkańcy Brechta 12 już od dłuższego czasu zabiegają o usunięcie nadmiarowego betonu i zazielenienie miejsca, które obejmuje projekt, ostatnio np. podczas Komisji Architektury 22 października 2020 roku i poprzez interpelacje radnego Ernesta Kobylińskiego do odnalezienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
   Wanda Grudzień  17.06.2021 23:33 Autor projektu
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  17.06.2021 19:34
  • 1. Głosowanie na projekty nie jest ograniczone tylko do osób, które mieszkają w bezpośredniej okolicy, której dotyczy projekt.
   2. Na remont, o którym pani wspomina skarżą się mieszkańcy budynku Brechta 12, których zdaniem pokryto kostką zbyt dużą przestrzeń i nie zadbano o odpowiednią ilość zieleni, co np. latem powoduje, że beton bardzo się nagrzewa. Projekt wynika z bezpośredniej inicjatywy mieszkańców tego budynku po tym, jak ich wieloletnie starania o zmiany w tej okolicy, ostatnio np. w ramach Komisji Architektury 22 października 2020 roku i poprzez interpelacje radnych, nie przyniosły skutku.
   3. Strefa płatnego parkowania nie ma związku z powyższym projektem. Na ten moment strefa na obszarze osiedla Praga II nie funkcjonuje.
   Wanda Grudzień  17.06.2021 23:41 Autor projektu
 • Jeśli chodzi o Brechta 12 to w projekcie nie chodzi o przestrzeń zieloną tylko o faktyczną likwidację miejsc parkingowych. Jak się rozejrzeć po podwórku to zieleni tam nie brakuje. Mam też wątpliwości czy taki projekt bez konsultacji z mieszkańcami powinien być poddany głosowaniu. Jak można wyrazić sprzeciw?
  Mieszkaniec27256  17.06.2021 20:05
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  17.06.2021 22:14
  • Projekt jest popierany przez Wspólnotę Brechta 12 i powstał w ścisłej współpracy z zarządem tej wspólnoty. Pod kartą poparcia zebrano ponad 20 podpisów mieszkańców tego budynku, a autorkami wizualizacji zmian na podwórku, które tu załączono, są także jego mieszkanki.

   Co do uwag o innych koniecznych remontach w okolicy - zachęcam do brania spraw w swoje ręce i zabiegania o konieczne remonty i naprawy, zarówno poprzez Miejskie Centrum Kontaktu 19115, u radnych oraz poprzez kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego.
   Wanda Grudzień  17.06.2021 23:23 Autor projektu
  • W jaki sposób zostało wyrażone poparcie Wspólnoty Brechta 12 dla tego projektu? Uchwałą upoważniającą Zarząd do współpracy z ramach tego projektu?
   Mieszkaniec27256  18.06.2021 09:11
  • Zieleni na podwórku nie brakuje, ale jest źle zagospodarowana. Przy budynku ze żłobkiem graniczącym z Brechta 12 i wzdłuż płotu żłobka na granicy z Dąbrowszczaków.
   W przedstawionym projekcie pozytywnym elementem jest przebudowa altany śmietnikowej bo to jest główna bolączka (śmietnik gabarytowy). Pozytywnie przyjąłbym też projekt stworzenia "zielonych" miejsc parkingowych (bez betonu) tak jak w projekcie zaproponowano dla zatoczki awaryjnej. I byłoby bardziej zielono, chłodniej i wspomniany w projekcie obieg wody byłby łatwiejszy. Takie podejście uwzględniałoby różne potrzeby mieszkańców.

   Niestety cały projekt jest wyłącznie pretekstem do wypchnięcia samochodów z tej części podwórka - będzie to rodzić konflikty z mieszkańcami pozostałych części - Brechta / Dąbrowszczaków / Ratuszowa. Wspomnianych 20 podpisów to zaledwie ułamek mieszkańców Brechta 12 a należy pamiętać, że projektowany obszar nie jest ich eksterytorialną własnością.
   Prawda jest taka, że mieszkamy w mieście z jego wszystkimi zaletami i wadami. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować to być może powinien zmienić miejsce zamieszkania na bardziej zielone, bez samochodów i innych mieszkańców.
   Mieszkaniec27256  18.06.2021 10:13
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  18.06.2021 00:01
  • Dla jasności sprawy. Po pierwsze: Inicjatorem projektu nie jest Zarząd Wspólnoty ale prywatnie osoby w nim pracujące. Mamy także prawo do prywatnych inicjatyw jako mieszkańcy budynku Brechta 12. Po drugie: przed budynkiem nie ma żadnego parkingu. Jest wyłożona kostką powierzchnia, na której parkują samochody ale nie jest po parking - nie są spełnione przepisy rozporządzania Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych warunków, jakim powinny spełniać parkingi - głównie chodzi o odległość od okien budynku i odległość od granicy sąsiedniej działki,
   Po trzecie: dla tego ternu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w którym obszar podwórka określony jest jako MW/U. Na tym planie wyraźnie zaznaczone jest ono jako teren zielony towarzyszący zabudowie wielorodzinnej. Tak było od początku, później teren został wyasfaltowany a później wyłożony kostką. W projekcie wracamy do pierwotnego wyglądu podwórka. Po czwarte: Teren osiedla jest teoretycznie zamknięty ale w praktyce nikt tego nie przestrzega i nie kontroluje. Często przyjeżdżający nie wyłączają silnika ( latem klima, zimą ogrzewanie) i zapach spalin natychmiast przedostaje się do mieszkań na parterze i niższych piętrach. Oczywiście, tym, którzy mają okna od drugiej strony to nie przeszkadza..... Ruch samochodów - bezpośrednio pod oknami twa właściwie całą dobę. Po piąte - dużo zieleni - jest to jedyne takie podwórko na terenie Pragi II, dużo zieleni jest na podwórkach przy Jagiellońskiej, Placu Hallera i innych. I tam nie ma samochodów!
   Mieszkaniec27327  18.06.2021 15:26
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  18.06.2021 16:26
  • 1, Płyta się nagrzewa, Wiem, bo usiłuję wywietrzyć mieszkanie wieczorem i czuję nagrzany beton.
   Ponadto jest zalana olejem silnikowym i to też czuć. Argument "psie kupy" - przepraszam, ale to jest niepoważne, jest obowiązek sprzątania po psie i tyle. W większości przestrzegany. Proszę także uwzględnić fakt, że w naszym budynku mieszkają ludzie starsi, już nie wychodzący z domu i jednym kontaktem ze światem jest dla nich okno, Teraz okno na parking
   2. Nie , remont podwórka został przeprowadzony w 2009 roku, plan obowiązuje od 2013, Ale wszelkie zmiany na tym podwórku ( całej Pradze II) muszą już być zgodne z zaleceniami planu. Plan został stworzony i zaakceptowany jednocześnie z przejęciem opieki nad Pragą II przez Konserwatora Zabytków.
   3. Proszę zapoznać się tym planem, tam wszystko jest opisane
   4, Nie mówiłem o ulicach a o podwórkach przy tych ulicach. Polecam spacer po tych podwórkach
   5. Nie do końca - jak się tu osiedlałem to przed oknem była wąska, wybrukowana ulica i plac zabaw z piaskownicą, huśtawkami, drzewkami i ławkami, To wszystko powoli zostało zniszczone i nie było konserwowane i w końcu zostało zalane asfaltem...
   6. Przepraszam, ale teoria, że samochód jest ważniejszy od zdrowia i spokoju człowieka jest trochę nie na czasie, A parking - proszę bardzo, przy ul. Ratuszowej, przy Błyskawicy jest duży, gotowy parking miejski, z którym urzędnicy nie wiedzą, co zrobić, jest zamknięty od prawie 3 lat. Trzeba przejść kawałek, to prawda. A ponadto, dlaczego Państwo posiadacze samochodów niw wystąpią do miasta o wyznaczenie legalnych, zgodnych z prawem parkingów? Co do żłobka - podczas konsultacji przy jego tworzeniu, ówczesna burmistrz zapewniała, że do żłobka nie będzie dojazdu - tylko zaopatrzenie i pracownicy (mają swój parking na terenie żłobka). Później bez konsultacji to zmieniono.
   7. Projekty Zielone Podwórka Pragi II są tematycznie zgodne i co roku zgłaszane - dotyczą różnych podwórek, Projekt przeszedł weryfikację i jest poddany pod głosowanie i to mieszkańcy Warszawy zdecydują - takie są warunki i tyle
   Mieszkaniec27327  18.06.2021 18:17
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  18.06.2021 19:10
  • Jeszcze słowo. Proszę dokładnie zapoznać się z projektem. Tam nie ma mowy o likwidacji ruchu samochodowego, proponowane są również stanowiska parkingowe właśnie na potrzeby mieszkańców, którzy podwożą osoby starsze, przywożą zakupy lub dla samochodów przywożących meble, sprzęt AGD, karetek pogotowia i służb miejskich. Zgodnie z przepisami można tu wyznaczy c miejsce parkingowe dla 3-4 samochodów, I tak proponujemy. W obecnej chwili na teren osiedla mogą wjeżdżać mieszkańcy i służby miejskie (znak od Ratuszowej) i dodatkowo dojeżdżający do żłobka - znak od ul Brechta. Czyli kurierzy, dostawcy jedzenia i inni odwiedzający łamią prawo, wjeżdżając na ten teren . Legalnie można zaparkować wzdłuż ulicy Brechta, Ratuszowej i w końcu na tym nieszczęsnym, zamkniętym parkingu ( tylko kiedy, skoro nikt się o niego nie upomina,
   Proszę dokładnie przeanalizować projekt, nie ma tam mowy likwidacji wjazdu. Staramy się tylko ograniczyć to, co jest niezgodne z projektem zagospodarowanie tego terenu.
   Co do tych nieszczęsnych kup - to od nas głównie zależy, aby ich nie było. Ja zawsze sprzątam po swoim psie i staram się prosić innych, żeby to robili. I tak jest ich o wiele mniej niż kilka lat temu, myślę, że powoli problem zacznie znikać,
   Mieszkaniec27327  18.06.2021 19:27
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  18.06.2021 21:35
  • Co wy się tak nakręciliście na te miejsca parkingowe. Macie w ogóle jakieś, nie wiem, dzieci? I co, pasuje wam, że będą żyły na gigantycznym parkingu? Pewnie tak, bo teraz jest moda, żeby wozić dziecko ze strzeżonego placu zabaw na strzeżone zajęcia z chińskiego a potem do domku z klimą. Ale myślałem, że taki styl życia to domena nowobogackich ze strzeżonych osiedli.

   Generalnie trochę wstyd chcieć mieszkać w syfie, no ale jeden lubi jak mu kwiaty pachną, a drugi jak mu nogi śmierdzą.
   Krzysztof Daukszewicz  20.06.2021 23:24
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  19.06.2021 09:47
  • Szerokiej drogi!

   A co do kosztów, proszę pytać jednostkę weryfikującą, czyli Zarząd Praskich Terenów Publicznych.
   Krzysztof Daukszewicz  20.06.2021 23:22
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  19.06.2021 12:29
 • Mieszkam od wielu lat w budynku Brechta 12 i w całości popieram projekt "Zielone podwórka dla Pragi 2". Wielu moich sąsiadów również popiera ten projekt i będzie na niego głosować. Chcę przypomnieć szanownym sąsiadom, zwolennikom betonowego placu przed budynkiem, że nie jest on ich wyłączną własnością i inni mieszkańcy też mają prawo do wyrażenia swojej opinii i podejmowania działań w tej kwestii. Zachęcam również do dokładnego zapoznania się z projektem oraz z zasadami funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego.
  Mieszkanka27407  19.06.2021 16:59
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  20.06.2021 10:18
  • Część podwórka, którą obejmuje projekt, zdecydowanie nie dotyczy więcej niż 20 aut. Jedocześnie po raz kolejny zwracamy uwagę na zapisy planu miejscowego dotyczące docelowego zagospodarowania tego terenu - nie jest tam przewidywany parking. 20 podpisów to minimalna liczba, którą należy zebrać, by móc zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, i w tym wypadku udało się tyle podpisów zebrać bardzo szybko. Samo to może świadczyć o skali poparcia projektu, reszta okaże się w głosowaniu.

   Porównanie całościowej wartości projektu do kosztów budowy domu to manipulacja - projekt obejmuje dwie lokalizacje, więc jego koszt obejmuje je obie. Co do płacenia podatków - osoby, które życzyłyby sobie więcej zieleni pod swoimi oknami, również je płacą. Sam fakt posiadania auta nie uprawnia do dodatkowych przywilejów wpływających na sposób zagospodarowania wspólnej przestrzeni - i na sposób wydatkowania wspomnianych podatków. Koszty projektu przedstawione wyżej zostały oszacowane przez urzędników, uwagi w tym zakresie proszę wnosić do nich, bo zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego projektodawcy nie mają wpływu na ostateczny kosztorys.
   Wanda Grudzień  20.06.2021 23:23 Autor projektu
 • Nie mogę się doczekać aż wszystkie trolle spod tego projektu spakują manatki i się wyprowadzą, najlepiej na Białołękę - tam sobie zaparkują za darmo w błocie i będą się cieszyć z tego, że ich podstawowa potrzeba życiowa została zaspokojona <3
  Krzysztof Daukszewicz  20.06.2021 23:20
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  21.06.2021 01:12
  • Chłodna kalkulacja mówi, że za większość incydentów w trakcie których dochodzi do zatrzymania służb odpowiadają źle zaparkowane auta. Może to nie wina drzew, tylko bezmyślnych kierowców? :)
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 06:58
  • A co do wyprowadzki - akurat rozglądam się za większym mieszkaniem i po rozejrzeniu się po Białołęce i miejscowościach pod Warszawą uważam, że tylko masochista może chcieć tak mieszkać. No ale ja lubię miasto. Może pani po prostu nie lubi? Wtedy nie warto się męczyć, lepiej wyjechać :)
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 07:03
 • Pewnie jestem trollem, ale mimo wszystko postaram się napisać co mam do powiedzenia w tej sprawie:
  1. Pomysłodawcy projektu niewątpliwie mają prawo mieć swoje zdanie, swoje pomysły na przestrzeń podwórka Brechta 12. To jest dość oczywiste.
  2. Ale jednocześnie pomysłodawcy musieli wiedzieć, że ich pomysł nie spodoba się ich niektórym sąsiadom i gdyby normalnie przedstawili go im, np. na zebraniu Wspólnoty, to być może nie uzyskali by dla tego projektu poparcia.
  3. Wobec tego pomysłodawcy zastosowali wybieg pozwalający na pozbawienie swoich sąsiadów głosu. Bo efekt jest taki, że ZA projektem może zagłosować Pan X z Białołęki, ale już Pani Y z Brechta 12 nie może zagłosować PRZECIW.
  4. Dodatkowo by wzmocnić siłę przekazu projekt przebudowy podwórka Brechta 12 połączono z projektem przebudowy innego podwórka, które sądząc po zdjęciach rzeczywiście wymaga rewitalizacji
  5. Proszę się zatem nie dziwić, że pod opisem projektu wypowiadają się osoby, którym odmówiono prawa głosu dodatkowo powołując się na, nie wiedzieć w jaki sposób wyrażoną, wolę Wspólnoty Brechta 12.
  6. Oczywiście, podwórko nie jest własnością Wspólnoty Brechta 12, więc literalnie jest wszystko w porządku. Tylko, że jak się występuje z inicjatywą zmian w otoczeniu budynku, która wpływa na życie innych współ-mieszkańców to byłoby grzeczniej to z nimi przedyskutować. Może nie wszystkie bolączki, które ma rozwiązać projekt, dałoby się rozwiązać, ale wypadałoby dać chociaż innym szansę. A tak, niektórzy mają prawo czuć się potraktowani "z buta".
  Mieszkaniec27256  21.06.2021 02:43
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  21.06.2021 04:22
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  21.06.2021 11:08
  • Otóż nie. To, co wyróżnia miasto od wsi to komunikacja zbiorowa. Jasne, ktoś musi odbierać śmieci, muszą jeździć karetki, zaopatrzenie - ale to, co wyróżnia wszystkie te funkcje to fakt, że NIE są realizowane indywidualnymi autami ;)

   Także miłego relaksu na Białołęce życzę. Jeżeli nie chce pan/pani czytać, bo boi się pan/pani, że światopogląd legnie w gruzach, to bardzo mi przykro :)

   Dni upalnych każdego roku mamy coraz więcej z uwagi na zmiany klimatu. Cytując prace naukowe:

   "Liczba dni upalnych wyraźnie wzrosła po roku 1990, a największą ich częstością odznaczało się ostatnie 5-lecie 2006–2010. W tym to 5-leciu dni upalnych było prawie o 10 więcej niż w 5-leciu 1976–1980 i dwukrotnie więcej niż przeciętnie w całym wieloleciu. Dni bardzo upalnych w wieloleciu 1947–2010 zanotowano 13; przed rokiem 1990 wystąpiły zaledwie 3 spośród nich. Maksimum absolutne temperatury 36,4o C zanotowano 1 VIII 1994 r"

   Obecnie (lata 2009-2018) w Warszawie odnotowuje się średnio 13 dni bardzo upalnych (powyżej 30 stopni) w roku. W roku 2020 było to 16 dni, w 2017 - 19. Upalnych jest sporo ponad miesiąc.

   Przypominam również, że mamy starzejące się społeczeństwo, a upalne dni oznaczają zazwyczaj skokowy wzrost zgonów wśród seniorów. Bynajmniej nie ze względu na karetki, które nie mogą przejechać przez kierowców, którzy nie potrafią parkować, choć to pewnie też gra pewną rolę.

   Pół miliona to koszt całego projektu, a nie 5 drzewek na Brechta. A pieniądze z Budżetu Obywatelskiego i tak zostaną wydane. Także proszę odpuścić sobie dalsze manipulacje, zwłaszcza, że sama pan/pani napisała, że pan/pani tam nie mieszka. Miłego dzionka!
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 11:11
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  21.06.2021 17:57
  • Jedno słowo: ewapotranspiracja. Zguglaj sobie to się dowiesz, że fizyka to nie tylko garść podstaw z trudem przyswojonych w liceum.

   Dostałeś/aś link do artykułu naukowego, ale zamiast tego oczywiście wolisz wierzyć w swoje mądrości. Oczywiście, efekt chłodzący jest zależny od wielkości drzewa - ale dlatego właśnie trzeba sądzić ich dużo :) byłeś/aś kiedyś w południowym mieście? Np Walencji albo Sewilli? Jak myślisz, dlaczego sadzą tam tyle drzew przy ulicach?
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 18:05
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  21.06.2021 18:12
  • Bzdury. Efekt jest równie widoczny w przypadku zieleni miejskiej i jest to udokumentowane w literaturze oraz łatwe do sprawdzenia samodzielnie. Także dyskusja nie jest szkolna, tylko po prostu negujesz rzeczywistość i próbujesz do tego doszywać naukę :)

   A co do paru drzewek za pół miliona to już prosiłem, żebyś przestał manipulować Ernest, i tak nikt nie wybierze tych twoich gniotów.
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 18:15
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  22.06.2021 01:13
 • Po raz kolejny oświadczamy:
  1. NIE ZGŁASZALIŚMY PROJEKTU JAKO ZARZĄD WSPÓLNOTY. Inicjatywa jest naszą prywatną sprawą, decyzję o przygotowaniu projektu podjęliśmy po rozmowach ze starszymi, schorowanymi mieszkańcami budynku.
  2. Teren przed budynkiem jest własnością miasta, jako Wspólnota nie mamy żadnego prawa do tego terenu.
  3. Jako Zarząd byliśmy w przeszłości przeciwni wprowadzeniu na terenie osiedla „Strefy Zamieszkania” – proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w tej strefie…. Liczyliśmy ( niesłusznie), że mieszkańcy – kierowcy uszanują innych, nie będą parkować rurą wydechową w stronę okien, nie będą stać z zapalonym sinikiem po kilkanaście minut 2 metry od okien, nie będą zastawiać drogi itp.
  4. Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi razem z projektami innych podwórek – to wynika ze specyfiki samego Budżetu – obejmuje on tereny miejskie, ogólnodostępne i na ich temat może wypowiedzieć się każdy mieszkaniec Warszawy.
  5. Projekt był dostępny na stronach Miasta już od marca – można się było z nim zapoznać, zgłosić uwagi itp. Nikt się nie zainteresował.
  6. I znów, na litość boską, zapoznajcie się z tym projektem zanim zaczniecie pisać. Nie ma w nim ławek, które by musiała usuwać Straż Pożarna – są dwie, które można przestawić w kilka sekund w przeciwieństwie do 40 samochodów – ich usunięcie to jest już kwestia godzin pewnie. Nie będzie zwężona jezdnia. Do tej pory, na szczęście, nie było pożaru, ale śmieciarka już kilkakrotnie nie mogła przejechać „dzięki” zaparkowanym samochodom. Każde opóźnienie w harmonogramie wywozu śmieci Lekaro tłumaczy „brakiem możliwości przejazdu”. Trzeba było postawić słupki przed śmietnikiem, bo samochody blokowały dostęp do śmietnika i uniemożliwiały wywóz śmieci. Zdarzyło się tez, że karetka pogotowia na sygnale długo manewrowała, zanim udało się jej przecisnąć. To dotyczy miejsca przy III klatce i parkowania wzdłuż słupków. Część z Państwa ma okna po drugiej stronie budynku i pojęcia nie ma, co się tu dzieje.
  7. Jako Zarząd poinformowaliśmy mieszkańców budynku i sąsiadujące Wspólnoty o istnieniu takiego projektu. Jeżeli ktoś z Państwa, w przyszłości, zgłosi jakiś projekt, również powiesimy ogłoszenie, niezależnie od naszej, osobistej oceny.
  8. Zarząd Wspólnoty, wraz ZE WSZYSTKIMI sąsiadującymi Wspólnotami od dłuższego czasu stara się o wprowadzenie na terenie całego, naszego, osiedla Identyfikatorów Mieszkańca lub szlabanów, które to rozwiązania ułatwią egzekwowanie OBECNIE obowiązujących przepisów.
  9. Informujemy również, że na wniosek trzech Wspólnot ( nie naszej) , w roku 2020 miał zostać opracowany nowy, kompleksowy projekt zagospodarowania terenu całego osiedla – organizacji ruchu i zagospodarowania terenu . Z powodu pandemii plany te uległy przesunięciu i zostaną najprawdopodobniej podjęte w roku 2022. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że plany te muszą być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Pragi II. Prosimy się z nim zapoznać. Obowiązuje od 2013 a co najmniej kilka lat przed funkcjonował jako projekt. Kto z Państwa brał udział w konsultacjach dotyczących tego planu? Wtedy można było zgłaszać podobne uwagi dotyczące parkowania.
  10. Wszystkim tym, którzy chcą się wyprowadzić albo polecają nam Białołękę chcemy przypomnieć, że coraz trudniej będzie im znaleźć w Warszawie miejsce w którym samochodem można wjechać nieomal do klatki schodowej. Jeżeli będą chcieli mieć blisko samochód, będą musieli wykupić miejsce parkingowe ( a nie są to tanie rzeczy) lub chodzić dość daleko do ogólnie dostępnego parkingu. Nawet na Białołęce….
  Paweł Pogorzelski
  Danuta Tomasiak
  Mieszkanka27407  21.06.2021 11:20
  • Miejsce na parkingu podziemnym na Pradze-Północ w prywatnej wspólnocie to ok. 100-150 zł miesięcznie. Czy to dużo? To zależy. W porównaniu do parkowania za darmo na trawniku pewnie dużo. W porównaniu do rocznych kosztów utrzymania samochodu (przegląd, ubezpieczenie, serwis mechaniczny) - raczej niedużo. Jestem przekonany, że po rozszerzeniu SPPN i wprowadzeniu ograniczenia ruchu dla nie-mieszkańców problemy parkingowe w okolicy się skończą. Czego Państwu z całego serca życzę :)

   Wyprowadzki życzę tylko hejterom, którzy nie potrafią powyższych faktów połączyć. Także pokój między chrześcijany :)
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 11:23
  • "Projekt jest popierany przez Wspólnotę Brechta 12 i powstał w ścisłej współpracy z zarządem tej wspólnoty. Pod kartą poparcia zebrano ponad 20 podpisów mieszkańców tego budynku, a autorkami wizualizacji zmian na podwórku, które tu załączono, są także jego mieszkanki."

   Ja tego nie wymyśliłem. Tak twierdzi Autor Projektu i jak rozumiem traktuje to jako silny argument za projektem.
   Wydaje mi się, że staram się toczyć dyskusję dość kulturalnie i to nie ja wysyłam innych na błota do Białołęki jak też nie nazywam innych trollami.
   Nadal uważam, że jak nawet prywatnie się składa projekt, o którym się wie, że może budzić kontrowersje to należy go przedyskutować w gronie współ-mieszkańców właśnie po to by pogodzić w nim różne interesy i zyskać dla niego szersze poparcie. Ja chętnie bym podyskutował, może coś zaproponował, ale nie daliście mi Państwo takiej szansy. Oczekują Państwo zrozumienia ich punktu widzenia, ale mój już Państwa nie interesuje. A zastosowana przez Państwa metoda rozwiązania problemu wyklucza mnie i wiąże mi ręce. Gdyby była szersza dyskusja a większość mieszkańców mnie przegłosowała to musiałbym się z tym pogodzić- tak bywa we Wspólnocie.
   Mieszkaniec27256  21.06.2021 14:24
  • Szanowny panie, ja - w przeciwieństwie do pana - jestem podpisana z imienia i nazwiska i jestem AUTORKĄ projektu. Pan Pogorzelski i pani Tomasiak już wyjaśnili panu, że projekt zainicjowali prywatnie, co nie zmienia faktu, że są członkami zarządu wspólnoty, a ponad 20 członków i członkiń wspólnoty poparło projekt w trakcie zbierania podpisów, członkinie wspólnoty opracowały też projekt koncepcyjny, który tutaj załączono. Tak jak wspominano wyżej - okoliczni mieszkańcy już od kilku lat zabiegają o zmiany na podwórku, trudno więc mi zrozumieć, że upiera się pan przy tym, że wykluczono pana z dyskusji na ten temat. Co więcej nie da się dyskutować z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, takimi jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli uważa pan natomiast, że w okolicy brakuje miejsc parkingowych, proszę zgłosić odpowiedni projekt do budżetu obywatelskiego w przyszłorocznej edycji. Jeśli w okolicy znajdzie się miejsce, gdzie będzie można je legalnie wyznaczyć, projekt będzie mógł poddany pod głosowanie.
   Wanda Grudzień  21.06.2021 16:48 Autor projektu
  • Szanowna Pani,
   Zacznę od przeprosin bo przenosząc cytat z Pani wypowiedzi dość bezrefleksyjnie przeniosłem też tytuł "Autor projektu", który widnieje pod Pani imieniem i nazwiskiem. Jeżeli forma Panią uraziła to jeszcze raz przepraszam.
   Prosiłbym jednak o elementarną uczciwość w stosunku do moich wypowiedzi. Po pierwsze to nie ja użyłem sformułowania, że projekt jest popierany przez Wspólnotę i realizowany we współpracy z Zarządem. Zarówno pojęcie Wspólnoty jak i Zarządu mają inny wydźwięk niż osoby należące do Wspólnoty czy osoby należące do Zarządu. Bo i ja mógłbym powiedzieć, że jako Wspólnota sprzeciwiam się temu projektowi, ale przecież tak nie mówię.
   Nigdzie też nie napisałem, że chcę, pragnę, żądam zwiększenia liczby miejsc do parkowania. Próbuje mi Pani przypisać intencje, których nie wyraziłem.
   Następna kwestia. Mam duży szacunek dla pracy naszego Zarządu. Uważam, że zarówno Pani Danuta jak i Pan Paweł wykonują świetną robotę. Zawsze też udawało nam się jakoś dogadać. I myślę, że "ogarniają" za nas wiele kwestii, o których zwykli mieszkańcy nawet nie mają pojęcia.
   Nie odbiera mi to jednak prawa do negatywnej oceny sposobu przeprowadzenie kwestii tego projektu. Pani wybaczy, ale nie może Pani wiedzieć kto mnie o czym informował, czy pytał mnie o zdanie, czy prosił mnie o złożenie podpisu pod projektem itp. Ja sobie nie przypominam takich działań i zakres projektu jest dla mnie zaskoczeniem. Niemiłym, bo uważam, że powinien był być omówiony w gronie wszystkich członków Wspólnoty, choć formalnie nie musiał. Gdyby zyskał powszechne poparcie nie miałbym problemu by się do tego dostosować - co napisałem też wcześniej. Wiem, że nie jestem jedynym zaskoczonym.
   Jak rozumiem żyją Państwo tematem rewitalizacji, przebudowy podwórek, planów zagospodarowania itp bo widzą Państwo w tym sposób na rozwiązanie swoich bolączek, a niektórzy z Państwa są członkami Zarządu więc mają to niejako w pakiecie swoich zadań. No ale niestety nie każdy tak ma. Nie każdy siedzi i analizuje na bieżąco wszystkie uchwały, plany, wytyczne i co się, w którym roku zmienia. Jeżeli Państwo taką wiedzę posiedli to nie zaszkodziłoby podzielić się tą wiedzą z innymi. Byłoby nam teraz łatwiej rozmawiać. Bo nawet teraz, poprzez dyskusję, poznając Państwa motywy, argumentacje i potrzeby zaczynam widzieć potrzebę rozwiązania, niektórych problemów. Sądzę, że gdybyśmy sobie dali wcześniej szansę to mogliśmy dojść do konstruktywnych wniosków.
   Rzeczywiście dyskusja się rozwija a numerki przy MIeszkeniec/Mieszkanka mogą się już mieszać. Nie mam problemu z tym, żeby się podpisać z imienia i nazwiska - tym bardziej, że swoje zdanie na temat projektu przedstawiłem Panu Pawłowi osobiście.
   Karol Gordon
   Mieszkaniec27256  21.06.2021 19:51
  • Panie Karolu, dziękuję za ten komentarz, wydaje mi się, że dzięki niemu łatwiej będzie nam wzajemnie zrozumieć swoje intencje. Rzeczywiście być może sformułowanie użyte przeze mniej wcześniej było nieprecyzyjne, ale stan faktyczny wyjaśnili już wyżej pani Tomasik i pan Pogorzelski. Na to, jak inicjatywa było komunikowana w państwa budynku, nie mam niestety wpływu, ale zapewniam, że niczyją intencją nie było zatajenie informacji na temat projektu - zwłaszcza że, jak wspominałam, podpisy poparcia były zbierane właśnie u państwa, teraz pojawiły się również plakaty, a sama sprawa toczy się już dłuższy czas. Być może ma pan rację, że zabrakło przepływu informacji, ale mam nadzieję, że teraz to już się zmieniło i wszyscy zainteresowani wiedzą o tej inicjatywie i motywacjach, które za nią stoją.
   Wanda Grudzień  22.06.2021 20:50 Autor projektu
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  23.06.2021 01:07
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  21.06.2021 13:01
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  21.06.2021 17:44
  • Zwłaszcza w przypadku mieszkanki która raz używa zaimków męskich, raz żeńskich. Człowiek się zastanawia czy to nie znany z multikont na fejsie radny PiSu ;)
   Krzysztof Daukszewicz  21.06.2021 17:49
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  21.06.2021 17:59
  • Imiona i nazwiska pomogłyby o tyle, że osoba o pseudonimie "Mieszkanka27246" nie udawałaby teraz, że "włącza się do dyskusji", podczas gdy wcześniej zostawiła już pod projektem kilkanaście komentarzy i pisała, że "sama parkuje poza osiedlem" i „nie dostała ulotki”, sugerując, że jest mieszkanką pobliskich budynków (notabene używając czasowników w rodzaju męskim), a teraz pozuje na osobę w ogóle niezwiązaną z okolicą. „Zmiany na podwórku” - opis proponowanych zmian można znaleźć w protokole wspomnianego przeze mnie już wcześniej posiedzenia komisji i interpelacjach radnych - w zakresie dotyczącym zieleni pokrywają się z założeniami powyższego projektu. Do kwestii kosztów odnosiłam się już wielokrotnie. Ponadto projekt nie jest projektem ogólnomiejskim, tylko dzielnicowym, można więc założyć, że głosować będą osoby związane z Pragą-Północ. Na tym kończę udział w tej dyskusji ze swojej strony - wszystkie informacje zostały już przytoczone wyżej, a na ten moment niestety trzeba założyć, że mamy do czynienia z osobą lub osobami, które celowo próbują zmanipulować dyskusję dotyczącą projektu.
   Wanda Grudzień  21.06.2021 18:19 Autor projektu
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  21.06.2021 19:54
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  22.06.2021 02:06
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkanka27246  23.06.2021 03:41
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkanka27246  23.06.2021 03:27
 • Parking – wyznaczone miejsce służące do odstawiania (parkowania) pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji.
  Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych.

  UCHWAŁA NR LXI/1683/2013
  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
  z dnia 11 lipca 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Nowa Praga II
  § 4. 1. Ustala się przeznaczenia i zasady zagospodarowania terenów, oznaczonych
  symbolem literowym, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  1) MW(U) - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
  § 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki
  kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  f) w terenach MW(U) nakazuje się ochronę i rewaloryzację stref zieleni towarzyszącej
  zabudowie mieszkaniowej (oznaczonej na rysunku planu) z dopuszczeniem wzbogacenia
  programu i podniesienia jakości ich zagospodarowania w szczególności poprzez: zachowanie i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej, wprowadzenie oświetlenia typu parkowego, staranne zaprojektowane nawierzchnie chodników (również w miejscach przedeptów), placów zabaw dla dzieci, małej architektury; zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów w tych strefach.
  Mieszkanka27407  23.06.2021 11:04
  • Temat uchwały będzie badany kto, jak gdzie, kiedy zmienił plan i czy można to zmienić. Ponieważ, nikt nie chce mi zdradzić tej tajemnicy, zrobię to sam.
   Mieszkanka27246  23.06.2021 11:26
 • Resumując: drogi projekt, brak korzyści dla osiedla, szkodliwy dla mieszkańców Brechta poprzez niepotrzebną likwidację wyremontowanego parkingu, ławki i stojaki można przenieść na trawnik parę metrów dalej na pobliski trawnik - jak się mieszkańcy Brechta 12 przejdą parę metrów to im nie zaszkodzi - będzie rekreacja. Altanki robią wspólnoty na własny koszt. A parking jest potrzebny bo nie ma gdzie parkować. Powtórzyć to milion razy. Nie głosować, proszę nie uszczęśliwiać mieszkańców na siłę zielenią, której nie brakuje.
  Mieszkanka27246  23.06.2021 11:14
  • Nie chcesz to nie głosuj, ale nle wypowiadaj się w imieniu mieszkańców skoro sama tam nie mieszkasz xD
   Krzysztof Daukszewicz  23.06.2021 11:21
  • Jakby Państwo byli zainteresowani dialogiem z mieszkańcami osiedla to by Państwo wiedzieli czy ja tu mieszkam czy nie. A tak to można sobie fantazjować.
   Mieszkanka27246  23.06.2021 11:23
  • Ależ nie trzeba - treść pani/a komentarzy przecież wszyscy mamy na mailach, więc to nieporadne usuwanie nic nie daje, oprócz zwiększania wrażenia jakiegoś matactwa ze strony mieszkanki ;)
   Krzysztof Daukszewicz  23.06.2021 11:44
  • Proszę sobie trzymać po wsze czasy. Chciałem wyrazić swoje zdanie i włączyć innych do dialogu by poznać ich zdanie (nie jest to chat a może przydałby się). Nie udało się, bo był to prawie monolog. Kto był zainteresowany to przeczytał, trzymanie takiej ilości tekstu wprowadza tylko "zamęt" w wątku, a tak jest przejrzyste podsumowanie i w mail'ach wiedzą Państwo, że opinia nie jest typu "nie, bo nie".

   Niestety taka jest ta witryna internetowa. Przez zawieszenie się strony przy rejestracji, przełączyła się płeć której nie mogę zmienić. Przy komentowaniu też się czasem zawiesza i muszę pisać jeszcze raz. Co też jest frustrujące. Jestem nowym użytkownikiem tej aplikacji internetowej, jak nabiorę wprawy w obsłudze (to wymaga czasu) to będzie bardziej przejrzyście.

   Swoje podsumowanie napisałem na podstawie tego co się tu dowiedziałem. Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne.
   Mieszkanka27246  23.06.2021 11:57
 • Jeszcze raz zapytam pytanie, czy jest lista (ankieta) stwierdzająca, że większość mieszkańców osiedla opowiada się za likwidacją parkingu na Brechta 12 czy nie. Ile osób jest za, a ile jest przeciw?
  Mieszkanka27246  23.06.2021 20:19
  • Osobiście - fajnie, przyjemnie jest zaparkować samochód, motocykl lub inny pojazd pod oknami innych, nie słyszeć u siebie w mieszkaniu warkotu silnika samochodów, trzaskania drzwiami , nie słuchać ryku silnika motocykla, nie być zmuszanym do wdychania spalin. Wzmożony okrężny ruch wszelkiego rodzaju uprawnionych i nieuprawnionych pojazdów na terenie osiedla to jest frajda.
   Zieleń i czyste powietrze jest dla MNIE a beton i pojazdy utrudniające życie dla Innych mieszkańców.
   Mieszkanka27407  26.06.2021 16:05
  • Dla mnie najważniejsze jest w ogóle gdzieś parkować. Likwidacja kolejnego parkingu zwiększy ilość spalin i hałasu bo trzeba szukać miejsca. Teraz jeszcze dwa samochody się mijają, po likwidacji już będą musiały się wycofywać. Efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Po zlikwidowaniu ok. 15 miejsc parkingowych (około 10 na parkingu i 5 na chodniku, choć bywa więcej) wszystkie samochody będą warczeć i smrodzić po okolicy szukając miejsc parkingowych. Dla kawałka zieleni i paru drzewek "gra nie warta świeczki".
   Mieszkanka27246  26.06.2021 17:39
  • Jeśli chodzi o całkowity zakaz wjazdu na osiedle też jest złym rozwiązaniem bo zmotoryzowani starsi i schorowani ludzie (a dosłownie każdy może jutro stać się schorowanym) będą pieszo w upały i mrozach chodzić po kilkadziesiąt, sto czy dwieście metrów od samochodu do mieszkania i na odwrót. Zwłaszcza że można wkomponować te nieszczęsne drzewa (o małym przekroju pnia) by jak najmniej kolidowały z istniejącym parkingiem (są i drzewa i parking - tak robią w innych miastach). Stojaki i ławki można umieścić przy żłobku od strony Dąbrowszczaków. Jest tam nawet chłodniej bo słońce szybko się chowa za budynkiem.
   Mieszkanka27246  26.06.2021 19:03
 • bez komentarza
  Mieszkanka27407  26.06.2021 18:01
 • Żałuję, że w BO nie można składać protestów. Uważam, że dla podwórka na Brechta taki sposób zagospodarowania poprawia komfort jednych mieszkańców (B.12) kosztem komfortu pozostałych. Chyba nie tak powinno być.

  Budynek jest częścią podwórka zamkniętego ulicami: Brechta, Namysłowską, Ratuszową i Dąbrowszczaków. Jeśli spod 12 zniknie 10 miejsc parkingowych, te auta będą musiały podziać się gdzie indziej. A już teraz samochody parkują w niedozwolonych i utrudniających ruch miejscach. Oczywiście też chciałabym żeby było miło, zielono i ładnie, ale uważam, że realizacja założenia ujętego w projekcie jest możliwa tylko, jeśli parkowanie na osiedlu zostanie ograniczone wyłącznie dla mieszkańców - szlabanami bądź SSP. Teraz naszego podwórka jako parkingu P+R używają przecież rodzice podwożący dzieci do żłobka i przedszkola oraz osoby pracujące w budynkach przy Brechta i Szanajcy.
  Anna Wittenberg  26.06.2021 21:45
  • Z tym komfortem bym polemizował. W upalne dni, nawet po likwidacji parkingu będzie nadal gorąco. Zwłaszcza, że projekt dotyczy miejsca ograniczonego ze wszystkich stron. Zasadzenie dodatkowych drzew spowoduje zmniejszenie cyrkulacji/wymiany powietrza w tym miejscu, co za tym idzie przejazd samochodu będzie jeszcze intensywniejszą inhalacją trujących substancji. Likwidacja parkingu nie wpłynie, moim zdaniem, w jakikolwiek sposób na poprawę komfortu, bo powietrze oblegające budynek Brechta 12 jest nagrzewane głównie przez jezdnię, chodnik i sam budynek. Ci co mają okna od strony południowej faktycznie mają problem, ale nie jest to wina parkingu, tylko okien skierowanych w kierunku słońca na południe. Parking znajduje się kilka metrów (4-5 metrów) od budynku, ciepłe powietrze uniesie się do góry zanim dotrze do budynku. A ruch samochodowy na osiedlu się nie zmniejszy bo wszyscy będą wjeżdżać w nadziei, że jest wolne miejsce i wyjadą by "smrodzić spalinami" w innych miejscach. Idea "zielonego podwórka" jest OK, ale nie przystaje do dzisiejszych czasów. Zwłaszcza, że zmotoryzowanych na osiedlu i w okolicy przybywa. A parkingi zabierają w nadziei, że będą "gdzieś tam parkować". Pieniądze popłyną a problem sam się nie rozwiąże.

   Dla mnie jest to wbijanie piłki do własnej bramki.
   Mieszkanka27246  27.06.2021 00:25
  • Zdecydowanie ten projekt jest marnotrawstwem publicznych pieniędzy. Jest piękny parking dla mieszkańców, był kosztowny. Rujnowanie tego aktualnie, to skandal. Zieleń można zagospodarować przed żłobkiem, za przedszkolem. Tam jest miejsce na zieleń. Do bloku musi być dojazd.
   Mieszkanka27235  02.08.2021 17:48
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany