Parki kieszonkowe dla Pragi

21
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Współautorzy Judyta Łuczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 400 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki kieszonkowe dla Pragi
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Skwer Bródnowska z dużą łąką kwietną (przy prokuraturze) - obręb 41301, działki 28/2 i 30 skwer róg Bródnowskiej i 11 listopada - obręb 41301, działki 87, 88, 4/2 dziki parking Szwedzka/Strzelecka - obręb 41301, działki 77/1, 77/2 Radzymińska naprzeciwko Folwarcznej - obręb 41405, działki 92/2, 92/3, 92/5, 92/6

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Każda z zaproponowanych lokalziacji zyska wymianę nawierzchni, zastąpienie powierzchni uszczelnionej - przepuszczalną oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej obsadzonej roślinnością. W przestrzeni pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci z daszkiem i stojaki rowerowe). Nasadzone zostaną gatunki rodzime zwiększające bioróżnorodność. Powierzchnie rozszczelnione pozwolą na zmagazynowanie wody, a także jej naturalną retencję.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych
- poprawa estetyki terenów publicznych
- poprawa jakości powietrza
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki
- integracja społeczności lokalnej

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
średni koszt wykonania parku kieszonkowego (w jednej z czterech lokalizacji) - 99 000,00 zł
koszt zlecenia wykonania (jednego z czterech) projektu z kosztorysem - 15 000,00 zł
koszt oznakowania (jednego z czterech) projektu - 7 600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Szacowany roczny koszt utrzymania w kolejnych latach:
349 960,00 zł

Modyfikacje

24.01.2021 21:56
Autor projektu
21.04.2021 13:33
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany